Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Øremærkning af indførte husdyr

Kvæg, svin, får og geder, der indføres til Danmark fra andre lande, skal øremærkes med røde øremærker

​​​​Røde øremærker til dyr, som indf​​øres til Danmark

Kvæg, svin, får og geder, der indf​øres til Danmark fra a​ndre EU lande, skal senest 5 dage efter indførslen mærkes med ét rødt øremærke. Ved mærkning af kvæg skal der benyttes et elektronisk rødt øremærke, der sættes i kreaturets venstre øre.

Kvæg, får og geder, der importeres fra tredjelande, skal mærkes me​​d to røde øremærker.

Dyr, der køres direkte til et slagteri eller et samlested for slagtedyr, er dog undtaget fra kravet om mærkning med røde øremærker.

Det er ejerens ansvar at bestille de røde øremærker hos øremærkeleverandøren eller CHR-afdelingen i Aarhus. Mærkning af dyrene skal ske efter aftale med den veterinære kontrolenhed. 

Find de veterinære kontrolenheders adresser

Kontaktoplysninger til CHR-afdelingen i Aarhus

Hvis et dyr taber et rødt øremærke, skal der straks bestilles et nyt, rødt erstatningsøremærke. Ejeren skal selv sætte erstatningsøremærket i dyret.

Hvis en producent allerede er registreret som importør fra et land, behøver producenten ikke at henvende sig for at blive registreret ved ny import af kvæg fra samme land. Producenten skal, senest ét døgn før importen finder sted, meddele importen til fødevareenheden.  
 

Kvægpas og registrering i CHR
I forbindelse med mærkningen af kvæg med røde øremærker skal den veterinære kontrolenhed have dyrets kvægpas udleveret. Kontrolenheden sørger for, at kreaturet bliver oprettet i CHR med de korrekte oplysninger. 
 
30 dages karantæne for dyr, som indføres​
Kvægbrugsorganisationerne anbefaler besætningsejeren, at de indførte dyr kommer i karantæne i ca. 30 dage, hvorefter der udtages blod- og gødningsprøver af den praktiserende dyrlæge. Dette gøres for være omfattet af erhvervets erstatningsordning. I praksis betyder det, at næsten alle kreaturer, der indføres til Danmark, kommer i karantæne.
 
Læs mere
 
 
 
Lovstof og regler

 

Ændret 6. november 2019