Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hestepas

Alle heste i Danmark skal være identificerede og registrerede i CHR (det Centrale Husdyrbrugsregister)

​​​​​Alle heste der opholder sig permanent i Danmark skal være identificerede og registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugsregister). Det betyder, at en hest skal være chipmærket og have et identifikationsdokument (hestepas). Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og er gyldigt i hele hestens levetid.

Reglerne gælder for alle dyr af hestefamilien, det vil sige heste, æsler og zebraer samt krydsninger heraf. 

Hvornår skal identificeringen være på plads?

Hesten skal være identificeret, inden den forlader fødselsbedriften permanent, og senest når den er 12 måneder gammel. Vær opmærksom på, at pasansøgningen skal være det pasudstedende organ i hænde senest 10 mdr. efter føllets fødselsdato.

Heste, der skal udføres til et andet land, skal være identificeret, før de må udføres. I særlige tilfælde kan føl, der er chipmærkede, følge moderen til et andet land, læs nærmere i Kommisionens Gennemførslesforordning (EU) 2021/963, art. 11, stk. 3, litra b.

Heste, der identificeres for sent, bliver automatisk udelukket fra slagtning til konsum i passet, hvilket betyder at hesten aldrig kan slagtes.


Hvornår skal passet følge hesten?
Hestepasset skal altid følge hesten. Brugeren af hesten skal altid kunne fremvise hestepasset umiddelbart, uanset om hesten er opstaldet, ude at ride, græsser eller er under transport. Det betyder ikke, at du skal have passet med på f.eks. en ridetur, eller når du er ude at køre med hestevogn, men passet skal kunne fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet.
 

Hvis din hest skal behandles med lægemidler

Din dyrlæge må ikke behandle med visse lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum permanent eller for en periode af 6 måneder, uden at have set i passet først. Hvis behandling med disse lægemidler er påkrævet, skal hesten udelukkes fra konsum forud for behanding ved at dyrlægen udfylder medicinsiderne i passet. Se afsnit under "Udelukkelse fra konsum" på denne side.

Hvis ikke hesten er udelukket fra konsum, skal du have et medicinhåndteringskursus, før du må give medicin til din hest. Du kan læse mere om medicinhåndteringskurser her: Er du i tvivl, om du skal på et medicinhåndteringskursus?
 
Er du dyrlæge og vil vide mere om afholdelse af medicinhåndteringskurser, kan du læse her: For dyrlæger der vil afholde kursus i medicinhåndtering

Behandling med hvilke lægemidler udelukker din hest fra konsum?

Ifølge EU lovgivning kan lægemidler, der står opført på liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien, anvendes til heste, der ikke er udelukket fra konsum. I sådanne tilfælde udsættes slagtning af det pågældende dyr med en tilbageholdelsestid på mindst seks måneder, efter at dyret er blevet behandlet med det pågældende stof. Du kan finde listen her:
 
Såfremt et lægemiddel ikke står opført på ovennævnte liste over stoffer, der er uundværlige til behandling af dyr af hestefamilien og ej heller står opført i tabel 1 over tilladte stoffer til brug hos produktionsdyr, medfører brug af lægemidlet, at hesten udelukkes fra konsum for bestandigt. Du kan finde tabel 1 over tilladte stoffer til brug hos produktionsdyr her: 
 

Udelukkelse fra konsum 

Frem til den 28. januar 2022 har hesteejere på eget initiativ kunnet udelukke deres hest fra konsum, men med den nye EU-dyresundhedslov bortfalder denne mulighed. Efter den 28. januar 2022 kan heste kun udelukkes fra konsum af en dyrlæge i forbindelse med medicinsk behandling.

Hesteejeren bestemmer stadig selv, hvad der skal ske ved hestens død. En hest i konsum betyder, at hesten har mulighed for at blive slagtet med henblik på at indgå i fødevarekæden. Ejeren bestemmer selv, om hesten skal slagtes eller aflives og bortskaffes på anden behørig vis. ​

Du kan læse mere om hvilke regler der gælder når din hest ikke er udelukket fra konsum på denne side.


Registrering i database

Alle heste der opholder sig permanent i Damark skal være registret i CHR. 
 

Indberetning af ændringer

Du skal indberette alle ændringer, der angår
  • konsumstatus 
  • ejerforhold
  • ændringer i identifikationsmiddel
Ændringerne skal indberettes ved, at hestepasset indsendes det relervante organ med delegerede opgaver (SEGES Heste, Dansk Galop, Dansk Travsports Centralforbund eller Dansk Islandshesteforening).

Ændringer skal indberettes inden 7 dage efter ændringen er indtruffet, dog er fristen inden 48 timer, hvis hesten er behandlet med et lægemiddel, der betyder udelukkelse fra konsum. 
 

Læs mere om hestepas

Frister for ansøgninger og indberetninger
Ansøgning om hestepas skal være det pasudstedende organ i hænde senest 10 måneder efter dyrets fødsel. 

Frist på 48 timer for indberetning af ændring i konsumstatus som følge af behandling med lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum.

Frist på 7 dage for indberetning af ændringer i hestens identifikationsmiddel.

Frist på 14 dage, når hesten dør ved andet end slagtning, det vil sige bliver aflivet eller forsvinder, for indsendelse af pas og ejercertifikat eller registreringsbevis til SEGES Heste.
 ​
Medicinsider
Alle hestepas skal have medicinsider integreret i passet. Løse medicinsider er ikke lovlige. Medicinsiderne finder du i afsnit IX i pas, der er udstedt før 1. januar 2016. I pas, der er udstedt efter 1. januar 2016, findes medicinsiderne i afsnit II.
 
Udstedelse og udlevering af pas
Heste, der kan optages i en avlsorganisation eller en forening for konkurrence- eller væddeløbsheste, de såkaldte registrerede heste, kan få passet udstedt i Danmark eller i et andet EU-land. 
 
Hvis passet udstedes i et andet EU-land, skal det udstedende organ sende passet direkte til SEGES Heste, der skal registrere hesten i den danske hestedatabase og udlevere passet. Det er Kun SEGES Heste der må udlevere hestepas til heste født i Danmark, hvis passet er udstedt i et andet EU-land.

SEGES, Heste udsteder og udleverer standardpas til de ikke-registrerede heste, der også omfatter æsler, zebraer og krydsninger heraf, på vegne af Fødevarestyrelsen. Alle ikke-registrede heste, der fødes i Danmark, skal have pas, der er udstedt af SEGES, Heste.

Læs om hestepas hos SEGES, H​este​
 
Mærkning af heste
Heste, der er født efter 30. juni 2009 i Danmark, skal chipmærkes med en chip. 

Chipmærkningen af hesten skal foretages af dyrlæger eller personer, som har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. ​Chippen skal indeholde den danske landekode '208' og være godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Heste, som er født før 1. juli 2009, skal ikke chipmærkes, når: 
  • hesten har et brændemærke eller frysemærke med nummer (tal)
  • hesten har et pas udstedt af en officielt anerkendt avlsorganisation eller en organisation, der administrerer konkurrence- og væddeløbsheste, forudsat at der i passet er angivet et signalement af hesten med udfyldt tegning og lever op til de nuværende lovmæssige krav.


 
Hvad betyder permanent ophold?​

Heste der opholder sig på et hestehold i mere end 30 dage, betrages som havende permanent ophold. Eneste undtagelse er følgende eksempler, hvor tidsperioden er forlænget:​

  • Heste der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrsaktiviteter i højst 90 dage.
  • Hingste til avl, som holdes i avlssæsonen.
  • Hopper til avl, som holdes i højst 90 dage.​
 

Registrering af heste, der tager permanent ophold i Danmark
Heste, der tager permanent ophold i Danmark, skal registreres i den danske hestedatabase ved at sende passet til SEGES Heste senest 30 dage efter toldproceduren er fuldført.
Såfremt hestens pas ikke lever op til kravene i Forordning (EU) 2021/963, vil SEGES Heste udstede et nyt pas til hesten.

Når en hest dør eller forsvinder
SEGES Heste skal have besked om, at hesten er død eller forsvundet. Du skal inden 14 dage sende pas og ejerbevis/registreringsbevis til det udstedende organ, der oprindeligt har udstedt passet, eller til det udstedende organ, der har opdateret passet og som er registreret i passets afsnit 1, del C.
 
Hvis din hest er slagtet, skal du ikke gøre noget. Slagteriet sender passet til SEGES, Heste, der returnerer passet til det udstedende organ, der oprindeligt har udstedt passet.
 
Hvis du kontakter det udstedende organ, kan du få passet igen, når hesten er registreret som død i databasen, og passet er ugyldiggjort. 
 
​Lovstof


Ændret 9. november 2022