Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Hestepas

Alle heste skal ifølge EU-regler være identificerede

​Alle heste i EU skal være identificerede. Det betyder, at en hest skal være mærket, registreret i en database og have et hestepas. Et gyldigt hestepas indeholder integrerede medicinsider og er gyldigt i hele hestens levetid.

Reglerne gælder for alle dyr af hestefamilien, det vil sige heste, æsler og zebraer samt krydsninger heraf.

 

Hvornår skal identificeringen være på plads?

Heste skal være identificeret, inden de forlader fødselsbedriften permanent, og senest når de er 12 måneder gamle. Det betyder, at ansøgning om pas skal indsendes, senest når hesten er 10 måneder gammel. 

Dog skal heste, der skal udføres til et andet land, være identificeret, før de må udføres, uanset deres alder.

Heste, der identificeres for sent, bliver automatisk udelukket fra konsum i passet, hvilket betyder at hesten aldrig kan slagtes.

Passet skal altid følge hesten, og det skal kunne fremskaffes umiddelbart, der hvor hesten befinder sig.

Når der udstedes pas, skal hesten beskrives både i ord og ved grafisk fremstilling. Den grafiske fremstilling kan for hobbyheste enten være et signalement, hvor hestens tegn og mærker indtegnes i et diagram, eller bestå af fotos af hesten. Fotos skal være af så god kvalitet, at alle tegn og mærker tydeligt kan ses. For specifikke krav til fotos, se afsnittet "Anvendelse af fotos i stedet for signalement i hobbyhestepas" længere nede.

I forbindelse med besigtigelsen skal hestens alder også vurderes.

 

Hvornår skal passet følge hesten?

Hestepasset kal altid følge hesten. Brugeren af hesten skal altid kunne fremvise hestepasset umiddelbart, uanset om hesten er opstaldet, ude at ride, græsser eller er under transport. Det betyder ikke, at du skal have passet med på f.eks. en ridetur, eller når du er ude at køre med hestevogn, men passet skal kunne fremvises umiddelbart på opstaldningsstedet.

 

Hvis din hest skal behandles med lægemidler

Din dyrlæge må ikke behandle med visse lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum permanent eller for en periode af 6 måneder, uden at have set i passet først.

 

Registrering i database

Heste, der har fået pas af et udstedende organ i et andet EU-land eller er indført permanent til Danmark, skal registreres i den danske database. Passet skal derfor indsendes til et dansk udstedende organ, det vil sige et for racen passende udstedende organ eller SEGES, Heste.

 

Indberetning af ændringer

Efter 1. januar 2016 skal du indberette alle ændringer, der angår

  • konsumstatus 
  • ejerforhold
  • status som hobbyhest henholdsvis registreret hest
  • ændringer i signalement
Ændringerne skal indberettes ved, at hestepasset og en ændringserklæring indsendes.

Hvis du har en såkaldt registreret hest, kan du selv bestemme, hvem du vil indberette ændringer til. Indberetningen kan ske til det oprindeligt udstedende organ, også selvom dette er i et andet EU-land, eller til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste.

Har du en hobbyhest, skal du indberette ændringer til SEGES, Heste.

Ændringer skal indberettes inden 30 dage efter ændringen er indtruffet, dog er fristen inden 14 dage, hvis hesten er behandlet med et lægemiddel, der betyder udelukkelse fra konsum. 

 

Udelukkelse fra konsum

Du kan selv vælge at udelukke din hest fra konsum, sådan at den aldrig kan slagtes. Det gør du ved at underskrive i medicinsiderne. Men det skal også indberettes, og udelukkelsen skal attesteres af et udstedende organ.

Hvis du ikke har nået at indberette en frivillig udelukkelse og har fået denne attesteret af det udstedende organ, og din dyrlæge er nødt til at behandle med lægemidler, der betyder udelukkelse, skal dyrlægen udfylde medicinsiderne.

Når passet er indsendt til opdatering, kan du bede dit udstedende organ om et midlertidigt dokument. Med et midlertidigt dokument kan du rejse til et andet EU-land med din hest, selvom passet er til opdatering. Den eneste betingelse er, at du får lavet et sundhedscertifikat. Dette gælder, uanset om der er tale om en hobbyhest eller en registreret hest.
 

Læs mere 

Frister for ansøgninger og indberetninger
Ansøgning om identifikation/pas senest 10 måneder efter dyrets fødsel. 

Frist på 30 dage til indberetning af permanent flytning af hest til nyt medlemsland eller indførsel fra 3. land. 

Frist på 30 dage til indberetning af pas udstedt af udenlandsk udstedende organ.
Frist på 14 dage for indberetning af ændring i konsumstatus som følge af behandling med lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum.

Frist på 30 dage for indberetning af ændringer i status for egnethed til slagtning til konsum, ændringer i ID​-mærkning, status som registreret hest hhv. hobbyhest, ejeroplysninger.

Frist på 30 dage, når hesten dør ved andet end slagtning, det vil sige bliver aflivet eller forsvinder, for indsendelse af pas og ejercertifikat eller registreringsbevis til det organ, der har udstedt passet eller opdateret de​t.
 
Hvorfor skal heste have ​pas?
Heste, der har fået bestemte lægemidler, må ikke slagtes og blive til fødevarer til mennesker. Derfor skal hestepasset indeholde medicinsider, hvor dyrlægen skal skrive, hvilken medicin hesten har fået. Det vil så fremgå af hestens pas, om den kan slagtes eller ej. Hestepasset bliver kontrolleret, inden hesten slagtes.
 
Der er visse lægemidler, din dyrlæge ikke må anvende uden at have set din hests pas.
 
Medicinsider
Alle hestepas skal have medicinsider integreret i passet. Løse medicinsider er ikke lovlige. Medicinsiderne finder du i afsnit IX i pas, der er udstedt før 1. januar 2016. I pas, der er udstedt efter 1. januar 2016, findes medicinsiderne i afsnit II.
 
Udstedelse af pas
Heste, der kan optages i en avlsorganisation eller en forening for konkurrence- eller væddeløbsheste, de såkaldte registrerede heste, kan få passet i Danmark eller i et andet EU-land. 
 
Hvis passet udstedes af et udstedende organ i et andet EU-land, skal passet indsendes til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller SEGES, Heste, senest 30 dage efter at passet er modtaget, sådan at hesten registreres i den danske database.

SEGES, Heste udsteder pas til de såkaldte hobbyheste, der også omfatter æsler, zebraer og krydsninger heraf, på vegne af Fødevarestyrelsen. Alle hobbyheste, der fødes i Danmark, skal have pas, der er udstedt af SEGES, Heste.

Læs om hestepas hos SEGES, H​este​
 
Mærkning af heste
Heste, der er født efter 30. juni 2009 i Danmark, skal chipmærkes. 
 
Heste, som er født før 1. juli 2009, skal ikke chipmærkes, når: 
  • hesten allerede er mærket med en chip
  • hesten har et brændemærke eller frysemærke med nummer (tal)
  • hesten har et pas udstedt af en officielt anerkendt avlsorganisation eller en organisation, der administrerer konkurrence- og væddeløbsheste, forudsat at der i passet er angivet et signalement af hesten med udfyldt tegning. 
Når hestens pas bliver udstedt af en dansk pasudstedende organisation, foretages chipmærkningen af hesten af dyrlæger eller personer, som har gennemgået et kursus, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. 
 
Hvis hesten ønskes registreret af en udenlandsk officielt anerkendt hesteavlsorganisation, kan chipmærkningen foretages af foreningens egne mærkere.
 
Hvad forstås ved et gyldigt hestepas?​
Nogle heste er registrerede i konkurrenceorganisationer og har et konkurrencepas. Disse pas gælder ikke for hele hestens levetid og kan derfor ikke stå alene. Heste med konkurrencepas skal derfor også have et "avlshestepas" eller et "hobbyhestepas". 
 
Et gyldigt hestepas indeholder blandt andet de såkaldte medicinsider, der skal være integreret i passet. I pas, der er udstedt før 1. januar 2016, kan du finde medicinsiderne i afsnit IX. I pas, der er udstedt efter 1. januar 2016, finder du medicinsiderne i afsnit II. 
 
Anvendelse af fotos i stedet for signalement i hobbyhestepas
Hvis du ønsker fotos af din hest i stedet for det tegnede signalement, skal du sammen med ansøgningen om pas indsende vellignende printede fotos af hesten set forfra, set bagfra, set fra højre side og set fra venstre side. Alle hestens tegn og mærker skal ses tydeligt. 
 
Den, der besigtiger din hest, skal attestere overensstemmelse mellem fotos og hesten ved at påføres hestens chipnummer bag på hvert foto og attestere hvert foto med dato, underskrift og stempel. 
 
​Fotos skal være af størrelsen 10x13 cm med en opløsning på cirka 1200x1600 pixels (et kamera med minimum 3 megapixels). Fotos skal printes med en opløsning på minimum 150 ppi (pixels per inch).
 
Fotos skal printes på ægte fotopapir og være i god kvalitet. De må heller ikke være
beskadigede på nogen måde. Dine fotos vil blive afvist, hvis kvaliteten ikke er god nok.​​

 
Registrering af heste, der tager permanent ophold i Danmark
Heste, der tager permanent ophold i Danmark, skal registreres i den danske database. Det betyder, at passet skal indsendes til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste. Det udstedende organ skal attestere, at hesten nu er registreret i den danske database ved at stemple i afsnit I, del C.
 
Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at pas, der er udstedt før 1. januar 2016, bliver opdateret med afsnit I, del C af det oprindeligt udstedende organ, inden hesten forlader oprindelseslandet. 
 
Når en hest dør eller forsvinder
Det pasudstedende organ ​skal have besked om, at hesten er død eller forsvundet. Du skal inden 30 dage sende pas og ejerbevis/registreringsbevis til det udstedende organ, der oprindeligt har udstedt passet, eller til det udstedende organ, der har opdateret passet og som er registreret i passets afsnit 1, del C.
 
Hvis din hest er slagtet, skal du ikke gøre noget. Slagteriet sender passet til SEGES, Heste, der returnerer passet til det udstedende organ, der oprindeligt har udstedt passet.
 
Hvis du kontakter det udstedende organ, kan du få passet igen, når hesten er registreret som død i databasen, og passet er ugyldiggjort. 
 
​Lovstof
 
Ændret 18. december 2019