Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ny økologiforordning fra 1. januar 2022

En ny økologiforordning, Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007, finder anvendelse fra 1. januar 2022.

Den nye økologiforordning


 

 

Detailregler til den nye forordning, som er blevet vedtaget

 

 


Kommissionens fortolkninger af visse bestemmelser i den nye økologiforordning

 

 

 

Ændret 16. november 2020