Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Norovirus (roskildesyge)

Norovirus (”roskildesyge”) er en hårdfør virus, som giver akut diarré og opkast. Norovirus er årsag til op mod halvdelen af alle sygdomsudbrud fra fødevarer.

​​​Hvordan smitter norovirus og hvor findes norovirus?
Man kan blive smittet med norovirus direkte af dråber fra opkast eller afføring fra en syg person ved berøring eller ved kontakt, f.eks. via et håndtryk eller via luften som aerosoler. Man kan derfor blive syg ved at opholde sig i et rum, hvor en syg kaster op, eller ved at håndtere bleer eller beskidt undertøj fra f.eks. en syg samboende.

Man kan også blive smittet med norovirus indirekte via forurenede fødevarer, f.eks. hvis syge medarbejdere har håndteret fødevarer, eller via forurenet vand. Eller via inventar og udstyr i produktionen (f.eks. vandhaner, knive og kasseapparater), som man rører ved og derefter fører hænderne til munden, eller via toiletter.

Hvorfor er norovirus et problem i fødevarer
Fødevarer kan blive forurenet med norovirus i hele fødevarekæden: i primærproduktion, under produktion eller forarbejdning og til sidst ved servering.

I primærproduktionen skyldes forurening med norovirus oftest, at der er brugt forurenet vand, fx vandingsvand til dyrkning af bær, eller ved dyrkning af østers i forurenet havvand. I Danmark er der krav om at bruge vand af drikkevandskvalitet både til at vande, rense og overrisle spiselige afgrøder. Overløb fra kloakker kan også forurene drikkevand med norovirus, f.eks. ved skybrud.

I engros- og detailleddet skyldes forurening med norovirus typisk, at der er brugt råvarer eller spiseklare fødevarer, der er forurenet med norovirus, eller at en medarbejder går halvsyg på arbejde og smitter kunder etc. via fødevarerne. Derfor er det vigtigt at have en god personlig hygiejne, at vaske hænder grundigt og blive hjemme, hvis man er eller lige har været syg af roskildesyge.

De seneste år har grøn salat, frosne udenlandske bær, rå østers, smørrebrød, tilberedte måltider og snacks, som mange har haft fingrene i, givet store udbrud med roskildesyge. Derudover har f.eks. buffeter, hvor mange mennesker har kontakt til maden, givet sygdomsudbrud med roskildesyge.
 
Hvor mange bliver syge af norovirus fra fødevarer?
Op mod halvdelen af alle sygdomsudbrud fra fødevarer i Danmark skyldes norovirus. Hvert år bliver der registreret 15-20 sygdomsudbrud som følge af: køkkenmedarbejdere, der enten er eller lige har været syge, køkkenmedarbejdere som har passet syge samboende, eller råvarer der er forurenet med norovirus (f.eks. østers, udenlandske frosne bær og grøn salat).

Se de seneste opgørelser over antal syge af norovirus i "Annual Report on Zoonoses in Denmark" her

Se mere om antal sygdomstilfælde og samfundsøkonomiske omkostninger her i rapporten fra Københavns Universitet
 
Hvad er symptomerne på sygdom med norovirus? 
Symptomerne på en norovirus-infektion er oftest pludselig opstået kvalme, opkast og diarré. Er man i øvrigt sund og rask, vil sygdommen ikke være farlig, og symptomerne vil fortage sig i løbet af et par dage.
 
Der går normalt fra 24 til 48 timer – typisk omkring 33 til 36 timer – fra man er smittet med norovirus, til sygdommen bryder ud. Symptomerne varer typisk i 24 til 60 timer. Selvom symptomerne er stoppet, udskiller man virus i længere tid. For at undgå at smitte andre bør man ikke beskæftige sig med fødevarer – herunder lave mad til andre – i mindst 48 timer efter, at symptomerne er stoppet.
 
Se mere om symptomerne på norovirus-infektion ("roskildesyge") på Statens Serum Instituts hjemmeside her

Hvordan undgår forbrugere smitte med norovirus? Se guiden
Hvordan forebygger fødevarevirksomheder smitte med norovirus? Se guiden

Se denne guide: "Sådan undgår fødevarevirksomheder at smitte kunder med roskildesyge"

Her finder du et faktaark om norovirus (roskildesyge), som du kan printe og bruge til at informere medarbejdere i virksomheden:
 
Hvordan skal fødevarevirksomheder forholde sig ved roskildesyge? Se film og guide
Medarbejdere i fødevarev​irksomheder må ikke beskæftige sig med fødevarer – herunder lave mad til andre – hvis de har symptomer på roskildesyge. Medarbejdere bør tidligst komme på arbejde 48 timer efter, at symptomerne på roskildesyge er væk. Man smitter mest i de første 48 timer, men kan udskille virus op til 30 dage efter, at symptomerne er stoppet.

Når en medarbejder, der har været syg med norovirus, vender tilbage til arbejde, er personlig hygiejne – især hyppig og grundig vask af hænder med sæbe og vand – samt grundig rengøring og desinfektion af produktionsudstyr vigtig for at forhindre smitte via tilberedte og spiseklare fødevarer.

Hvis en medarbejders familie eller samboende er ramt af roskildesyge, men medarbejderen ikke selv er syg, kan medarbejderen være "rask smittebærer" og bære smitten videre til arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at holde en ekstraordinær god personlig hygiejne, vaske hænder ofte og grundigt, og tage en ren arbejdsbeklædning på, inden man møder på arbejde.

Generelt må personer, der er – eller lige har været – syge som følge af en fødevarebåren sygdom, ikke håndtere madvarer, herunder fremstille mad til andre. 

Se mere i EU-reglerne om fødevarehygiejne (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne).

Hvis en medarbejder, en gæst eller en kunde har haft symptomer på roskildesyge, skal virksomheden gøre grundigt rent – især på toiletterne. Ved opkast i fx køkken eller toilet skal virksomheden "nulstille" disse lokaler og gøre ekstra grundig rent samt desinficere.
Se Fødevarestyrelsens film om at undgå smitte med norovirus:


 

Hvad er norovirus 
Norovirus er små RNA-virus uden fedtholdig kappe omkring. Norovirus formerer sig ikke i fødevarer.
 
Man kan hverken smage eller se norovirus i en fødevare. Norovirus kan overleve længe i miljøet, faktisk i månedsvis, fordi den ikke behøver næringsstoffer for at "overleve". Det gør også, at norovirus nemt kan blive spredt i omgivelserne. Eftersom norovirus er en virus uden fedtholdig kappe, er den særdeles modstandsdygtig. Den tåler frost og kulde, sure og basiske miljøer samt udtørring, og desinfektionsmidler med alkohol har kun en lille eller ingen virkning. Vand og sæbe og grundig vask af hænder fjerner til gengæld norovirus, og den kan ikke overleve kogning eller klor i høje koncentrationer.
 
Norovirus er meget smitsom. Få viruspartikler (under 20) kan være nok til, at man bliver smittet og får roskildesyge. Smittede personer udskiller mange virus via afføring og opkast – fra 1 million til 1 milliard partikler pr. gram. Man kan stadig smitte andre med virus, selvom man ikke har symptomer længere. Man smitter mest i de første 48 timer, men man kan udskille virus op til 30 dage efter, at symptomerne er stoppet.
 
Normalt bliver mellem 30-80 % af dem, der bliver udsat for smitte, syge med roskildesyge.
 
Hvorfor virker håndsprit ikke på norovirus? 
Norovirus har en meget hårdfør skal (et "kapsid") af proteiner, som er svær at nedbryde. Dette kapsid bliver ikke ødelagt af alkoholbaserede og andre gængse desinfektionsmidler, så håndsprit virker ikke på norovirus.

Der skal aktive stoffer (f.eks.​ klorholdige desinfektionsmidler, hydrogenperoxid, midler med aldehyder eller UV-stråler) til for at nedbryde strukturen i skallen.

Illustrationen nedenfor viser, hvorfor håndsprit ikke virker på norovirus, men er effektivt overfor coronavirus.​
 
Norovirus har en hård kappe, hvor håndsprit ikke kan trænge ind, mens coronavirus har kappe med fedt, hvor håndsprit kan trænge  

 
Hvorfor er vask af hænder vigtigt for at undgå smitte med norovirus? 
Norovirus i opkast og afføring hos syge personer kan blive overført til andre mennesker – enten direkte eller indirekte. ​Blot få viruspartikler, der kan gemme sig under en fingernegl, er nok til at gøre andre syge. Norovirus kan være i afføringen i flere uger efter, at symptomerne på roskildesyge er stoppet.

Vask derfor ALTID hænderne grundigt, især efter toiletbesøg og bleskift, samt inden du spiser og/eller laver mad. Vask hænderne ofte og i min. 30 sek.

Du skal være særligt omhyggelig med vask af hænder især i ugerne efter, at du har været syg, eller hvis nogen i din husstand har været syge af norovirus.

Vask hænderne grundigt i min. 30 sek.

Se filmen om vask af hænder her
 
Hvordan virker vand og sæbe på norovirus? 
Hvis du har fået norovirus på dine hænder via opkast eller afføring fra en syg person eller via en overflade, der er inficeret med noroviru​s, vil virus forsøge at klæbe sig fast på overfladen af dine hænder ved hjælp af en lim-lignende forbindelse. Sæbe og vand kan nedbryde denne lim-lignende forbindelse, og sæbeskummet kan fange virus og fjerne det mekanisk ved skylning med vand. Vand alene er ikke nok til at vaske norovirus af hænderne.

Vask hænderne grundigt i min. 30 sek. 

Faktaark om norovirus – til print 
I 2020 færdiggjorde Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet en risikoprofil for norovirus i fødevarer.
 

 
Ændret 19. juli 2022