Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Norovirus (roskildesyge)

Norovirus er en hårdfør virus, som giver akut maveinfektion med diarré og opkastning. I Danmark kaldes sygdom med norovirus for “roskildesyge”, fordi det første danske sygdomsudbrud var i Roskilde i 1936.

Hvor findes norovirus, og i hvilke fødevarer?
Fødevarer som grøn salat, frosne udenlandske hindbær, rå østers, smørrebrød, skiveskåret laks, tilberedte måltider og snacks, som mange har haft fingrene i, er eksempler på produkter, der har givet store udbrud af roskildesyge. Man kan dog i realiteten blive smittet med norovirus fra alle fødevarer, der har været i kontakt med spildevand, eller som har været håndteret af smittede personer.  

Hvorfor er norovirus et problem i fødevarer?
Virus kan forurene fødevarerne i alle led fra produktion til servering. Det sker oftest, fordi der er brugt forurenet vand, eller en syg medarbejder har overført smitte. Ud over smitte fra fødevarer, som er forurenet hos producenten eller under transport, er der også eksempler på sygdomsudbrud med norovirus, hvor syge køkkenmedarbejdere har forurenet maden under tilberedning.

Buffeter og andre steder, hvor mange mennesker har kontakt til maden, kan også udgøre en risiko, hvis en eller flere af gæsterne er smittet med roskildesyge. 

Norovirus smitter nemt
Norovirus er meget smitsomt. Få viruspartikler (1-10) kan være nok til, at man får roskildesyge. Smittede personer udskiller mange virus via afføring og opkast (1 million til 1 milliard partikler pr. gram). Man kan smitte med roskildesyge, op til 48 timer efter at man er blevet rask.

Normalt bliver mellem 30 og 80 % af dem, der udsættes for smitte, syge. Norovirus smitter ved direkte eller indirekte kontakt med afføring eller opkast fra en smittet person. Man kan fx blive smittet ved direkte kontakt med andre personer, fx ved håndtryk, eller hvis man rører ved fx bleer eller beskidt undertøj fra smittede personer. 

En anden meget vigtig smittevej er den indirekte, hvor smittede personer med mangelfuld håndvask forurener fødevarer, køkkenudstyr, dørhåndtag m.m. Fødevarerne kan også være forurenet, hvis producenten af frugt og grønt fx har vandet med forurenet vand eller spildevand.

I Danmark er der krav om, at man skal bruge vand af drikkevandskvalitet til både vanding, rensning og overrisling af afgrøder som salat og bær. Norovirus er meget modstandsdygtige og kan tåle fx frysning og de fleste kemiske behandlingsprocesser. Norovirus overlever dog ikke kogning eller klor i høje koncentrationer.
 
Hvis du er syg af norovirus (roskildesyge)
Norovirus smitter meget nemt. Derfor er det vigtigt, at du undgår at smitte andre, hvis du er - eller lige har været - syg af norovirus. 

Hvis du har spist østers eller andre fødevarer, der er forurenet med norovirus, kan du blive syg med opkast og diarré. Men du kan også blive syg ved kontakt med personer, der er syge af norovirus. 

Du kan blive smittet, hvis dråber fra opkast eller afføring fra et andet menneske, er blevet spredt ved direkte berøring eller via luften til fx en fødevare, du spiser, eller en overflade, du rører ved og derefter fører hænderne til munden. 

Virus kan "overleve" i dage, uger eller måneder på inventar, fx køkkenborde, toilettet, møbler samt diverse håndtag på døre, skabe og skuffer.

Det er derfor vigtigt, at du stopper smitten:
  • Bliv hjemme, hvis du har - eller lige har haft - norovirus/roskildesyge. 
  • Vær særlig omhyggelig med din personlige hygiejne og håndvask og undgå at lave mad til andre. – du kan let komme til at overføre virus til andre mennesker via maden
  • Norovirus smitter også fra person til person, så undgå fysisk berøring, mens du er syg og et par dage efter symptomophør
  • Sørg for hyppig rengøring af toilet og toiletrum – virus fra især opkast kan smitte via luften
  • Norovirus kan overleve længe på overflader, så vær ekstra omhyggelig med rengøring af overflader, som kan være inficerede med norovirus
  • Vask hænder med vand og sæbe – håndsprit virker ikke på norovirus

Hvor mange bliver syge af norovirus fra fødevarer?
Op mod halvdelen af sygdomsudbruddene fra fødevarer i Danmark skyldes norovirus. 


Hvad er symptomerne på sygdom med norovirus (roskildesyge)?
Hvis man er syg af norovirus, er symptomerne kvalme, pludselig og voldsom opkastning, vandig diarré, mavepine og mavekramper. Nogle får også let feber, kuldegysninger, hovedpine og smerter i led og muskler.

Der går gerne fra 24 til 48 timer, typisk omkring 33 til 36 timer, fra man er smittet med norovirus, til sygdommen bryder ud. Man er typisk syg i 24 til 60 timer.

Man kan få stort væsketab ved roskildesyge. Specielt ældre kan være følsomme for væsketab, og hospitalsindlæggelse og væsketilførsel kan blive nødvendig. I sjældne tilfælde har der været dødsfald som følge af væskemangel hos ældre og svækkede eller syge personer.

Selv om man føler sig rask, og symptomerne er stoppet, kan man stadig udskille virus og dermed smitte andre i op til 48 timer. 
 

Hvordan undgår fødevarevirksomheder problemer med norovirus (roskildesyge)?

Se denne guide: "Sådan undgår fødevarevirksomheder at smitte gæster med roskildesyge

Her finder du et faktaark om nororvirus (roskildesyge), som du kan printe og bruge til at informere medarbejdere i virksomheden:
Faktaark om norovirus (roskildesyge)


Her finder du et faktaark om nororvirus (roskildesyge), som du kan printe og bruge til at informere medarbejdere i virksomheden.

Faktaark om norovirus (roskildesyge)

Hvordan undgår du at blive syg af norovirus (roskildesyge) i hjemmet?
Heldigvis kan man selv gøre noget for at undgå at blive syg af roskildesyge og undgå at smitte andre med roskildesyge via madvarer.
Se denne guide: "Sådan undgår du at få roskildesyge via madvarer 
 

Læs mere om norovirus
Ændret 9. oktober 2020