Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mineralske olier (MOSH og MOAH) i mad

Mineralske olier - eller mineraloliekulbrinter - er kemiske forbindelser, der primært fremstilles af råolie. De kan havne i vores mad på flere forskellige måder.

Kilder til mineralske olier i ​mad er eksempelvis:

- Fødevarekontaktmaterialer (fx genbrugspapir og jutesække)

- Urenheder i tilsætningsstoffer eller tekniske hjælpemidler (fx slipmidler)

- Smøremidler, der anvendes i produktionsanlægget

- Miljøforureninger

- Urenheder fra høstmaskiner

- Rengøringsmidler

Det kræver et indgående kendskab til hele produktionsprocessen at fastslå, hvorfra et evt. indhold af mineralske olier i en fødevare stammer fra - og selv da vil det ofte være nødvendigt med yderligere analyser for at identificere kilden.

Risikovurdering

Mineralske olier (MOH: mineral oil hydrocarbons) er mange forskellige kemiske forbindelser, der overordnet set deles op i to store grupper:

- MOAH (mineral oil aromatic hydrocarbons). Det er dem med aromatiske kulbrinter.

- MOSH (mineral oil saturated hydrocarbons). Det er dem med mættede kulbrinter.

Da der er så mange forskellige stoffer i gruppen, så vil de sundhedsskadelige effekter variere meget fra stof til stof. Nogle MOAH er genotoksiske og kræftfremkaldende. Tjærestoffer (PAH) er eksempler på MOAH. Nogle MOSH akkumuleres i humant væv og kan forårsage skader på leveren.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har senest i 2012 risikovurderet mineralske olier i fødevarer. EFSA er i gang med at opdatere denne risikovurdering.

EFSAs hjemmeside om mineralske olier​

Grænseværdier

Der er i dag ikke EU grænseværdier for indhold af mineralske olier i fødevarer. EU's stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder blev på et møde den 21. april 2022 enige om en udtalelse om mineralske olier. I denne udtalelse foreslår EU for MOAH, at de niveauer, som det er analytisk muligt at måle ned til, anvendes som øvre grænser for indhold i fødevarer.

I udtalelsen er disse kvantifikationsgrænser (LOQ) angivet som:

- MOAH i tørre fødevarer med et lavt fedt- eller olieindhold (<4% fedt/olie): 0,5 mg/kg

- MOAH i fødevarer med et højere fedt- eller olieindhold (>4% fedt/olie): 1 mg/kg

- MOAH i fedt eller olier: 2 mg/kg

EU's udtalelse om mineralske olier fra mødet den 21. april 2022​

EU's hjemmeside om mineralske olier​


Ændret 9. august 2022