Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Medicinsk zinkoxid til dyr

Zinkholdige lægemidler (medicinsk zinkoxid) til dyr er receptpligtige og anvendes til behandling af diarré hos fravænnede grise. Medicinsk zinkoxid kan udgøre en risiko for udvikling af antibiotikaresistente bakterier hos dyr.

​​​​​Tilb​​agetrækning af medicinsk zinkoxid

I juni 2017 besluttede EU-Kommissionen, at markedsføringstilladelserne for veterinære lægemidler, der indeholder medicinsk zinkoxid, skal tilbagetrækkes. Dette gør sig gældende for alle medlemslande i EU, og tilbagetrækning skal ske senest den 26. juni 2022.

Tilbagetrækningen sker, fordi det er vurderet, at fordelene ved anvendelsen af medicinsk zinkoxid ikke opvejer risikoen for miljøet. Zink akkumuleres i jorden i forbindelse med spredning af gødning på landbrugsjord fra behandlede dyr.

I Danmark er Lægemiddelstyrelsen ansvarlig for tilbagetrækningen af markedsføringstilladelserne for de pågældende veterinære lægemidler. 

Du kan læse EU-Kommissionens afgørelse og bilaget til EU-Kommissionens afgørelse her.


Hvad betyder ti​lbagetrækningen af medicinsk zinkoxid?

Når markedsføringstilladelserne for veterinære lægemidler, der indeholder medicinsk zinkoxid, er blevet tilbagetrukket, vil det ikke længere være lovligt for dyrlæger at ordinere disse lægemidler til behandling af diarré hos fravænnede grise. Derfor er der i de seneste år blevet arbejdet på at finde alternative løsninger, som skal bidrage til, at tilbagetrækningen ikke medfører et øget forbrug af antibiotika. Det er Fødevarestyrelsens anbefaling, at besætningsejere sammen med deres dyrlæge laver en plan for udfasning af medicinsk zinkoxid i god tid inden datoen for tilbagetrækningen i juni 2022.

Hvorvidt besætningsejeren må anvende og opbevare medicinsk zinkoxid efter tilbagetrækning af markedsføringstilladelserne, afhænger af, om der anvendes oralt pulver eller foderlægemiddel med zinkoxid. Er der tale om oralt pulver, må besætningsejeren hverken opbevare eller anvende dette fra datoen for tilbagetrækningen. Er der derimod tale om et foderlægemiddel med indhold af zinkoxid, må besætningsejeren højst opbevare og anvende foderlægemidlet i den behandlingsperiode, som foderlægemidlet er ordineret til af dyrlægen.

I praksis betyder det, at foderlægemidler ordineret og anskaffet inden den 26. juni 2022 må anvendes i maksimalt 14 dage efter anskaffelsen, jf. behandlingsperioden i produktresuméerne/Summary of Product Characteristics (SPC) for de pågældende præmix. 


Veterinærlægemiddelforordningen og foderlægemiddelforordningens betydning for anvendelsen af medicinsk zinkoxid

Fra den 28. januar 2022 finder veterinærlægemiddelforordningen og foderlægemiddelforordningen anvendelse. Hvad angår forordningernes betydning for medicinsk zinkoxid, er der særligt to områder, som kan fremhæves:

  • Fra den 28. januar 2022 skal dyrlæger følge lægemidlers produktresumé/Summary of Product Characteristics (SPC). Det betyder blandt andet, at den dosis og behandlingsperiode, som står angivet, skal følges. 

  • Fra den 28. januar 2022 vil foderlægemidler med indhold af zinkoxid ikke længere være underlagt samme regler som lægemidler, da foderlægemidler betragtes som foder. Der skelne​s derfor mellem medicinsk zinkoxid som oralt pulver og foderlægemiddel med indhold af medicinsk zinkoxid. Foderlægemiddel med indhold af medicinsk zinkoxid må udelukkende ordineres i henhold til SPC for præmixet. Det er ikke tilladt at ordinere foderlægemidler til en længere behandlingsperiode end den i SPC angivne, og der må kun ordineres til en enkelt behandling. Er der tale om medicinsk zinkoxid som oralt pulver, vil det heller ikke være tilladt at ordinere til en længere behandlingsperiode end det, som fremgår af SPC, men der vil derimod være mulighed for genordinering i henhold til reglerne i bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr.


Forbrug af medicinsk zinkoxid til svin

 VetStat skal alle anvendte receptpligtige lægemidler og foderlægemidler til dyr indberettes, herunder medicinsk zinkoxid. På denne måde kan udviklingen i forbruget af lægemidler til dyr følges.  

Du kan læse mere om VetStat her.

Tabel 1: Tabellen viser en opgørelse over forbruget af lægemiddelzink til svin opgjort i ton. Data er udtrukket fra VetStat. 

 

År​2010​2011​2012​2013​2014​2015​2016​2017​201820192020
Lægemiddelzink, ZnO (ton)

​471

491

​501

​516

​547

​548

​527

​532​510475​494
Zink, Zn* (ton)​377​393​401​413​437​438​422426​408​380​​395

Opdateret den 2. august 2021. Det bemærkes, at datagrundlaget er dynamisk, hvorfor de nævnte tal kan ændre sig over tid, idet der efterfølgende kan foretages rettelser på grund af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv.

*Lægemiddelzink indeholder zinkoxid (ZnO). Dette betyder, at ca. 80 pct. af det anvendte lægemiddelzink udgøres af rent zink (Zn).

​​​​Lovstof og regler​
.På lovstofsiden for lægemidler til dyr finder du reglerne for dennes side indhold.​

    Ændret 11. januar 2022