Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Medicinrester i fisk

​Kontrollen med de fisk, der kommer til Danmark, foregår i flere led.

​​​Den fysiske kontrol og analyser af fisk for tungmetaller, lægemiddelrester m.v. udføres som stikprøvekontrol. Der er ikke konstateret væsentlige problemer inden for de seneste fem år.

Godkendelse af virksomheder i Asien
EU-kommissionen godkender lande, der ønsker at eksportere til EU på grundlag af en grundig vurdering af landenes kontrolsystemer. EU-kommissionens inspektionsgren FVO (Food & Veterinary Office) foretager systemaudit af kontrolsystemerne og af eksportvirksomheder, herunder de producenter – blandt andet fiskefarme i Sydøstasien – 
der ønsker at eksportere fisk til EU, og følger jævnligt op på regelefterlevelsen.
 
Kontrol ved EU's ydre grænse
Når forsendelser med fisk og fiskevarer ankommer til EU's ydre grænse, foretager myndighederne kontrol af hvert enkelt parti på de udpegede grænsekontrolsteder (Border Inspection Posts). Denne kontrol foretages efter de samme principper, uanset hvilket samhandelsland fisken ankommer til. 

 
Hvis kontrollen viser, at forsendelsen opfylder EU's lovgivning, godkender myndighederne forsendelsen til fri omsætning i hele samhandelsområdet. Hvis kontrollen viser, at forsendelsen ikke opfylder EU's lovgivning, eller forsendelsen ikke kan godkendes efter kontrollen, påbyder myndighederne, at forsendelsen returneres eller destrueres.

Alle partier underkastes en dokument- og identitetskontrol for bl.a. at se, om producenten er godkendt, og om tredjelandets myndigheder giver de krævede garantier for, at produkterne lever op til EU's krav. I forbindelse med kontrollen udtager myndighederne stikprøvevis prøver af fisk og fiskevarer til nærmere fysisk kontrol, herunder mikrobiologiske og kemiske laboratorieanalyser.

Ud over disse stikprøver gennemfører myndighederne hyppigere kontrol med forsendelser fra afsenderlande, hvorfra der tidligere har været konstateret problemer med leverancer.

 
Kontrol i Danmark

Engros- og detailvir​​ksomheder

Fødevarestyrelsen fører kontrol med alle typer af fødevarevirksomheder. Kontrolindsatsen består dels af basiskontrol, suppleret med opfølgende kontrol ved anmærkninger, prioriteret kontrol målrettet virksomheder med øget behov for kontrol samt kontrolkampagner, der er målrettet særlige indsatsområder og prøveprogrammer. 

Basiskontrollen retter sig primært mod hygiejneområdet og egenkontrollen, men omfatter også kontrol med øvrige lovgivningsområder, herunder kontrol med eventuelle importaktiviteter, og ikke mindst virksomhedernes egenkontrol på importområdet.

Importørernes egenkontrol

I overensstemmelse med ansvarsfordelingsprincipperne i Fødevareforordningen (EF) nr. 178/2002 er importørerne ansvarlige for de partier af fødevarer, de indfører til Danmark, og de forventes at foretage en risikobestemt egenkontrol af denne aktivitet. Denne egenkontrol kontrolleres af fødevareafdelingerne ved den ordinære kontrol (basiskontrol og opfølgende kontrol).
Virksomhedernes ansvar
Det fremgår af Fødevareforordningen, at virksomheder har ansvar for, at de varer, de sælger til forbrugerne, ikke udgør en sundhedsrisiko. Dette ansvar gælder i alle led i kæden og suppleres af et krav om sporbarhed – et led frem og et led tilbage – så kilden til eventuelle sundhedsskadelige produkter kan spores.

Fødevarestyrelsen fører kontrol med, at virksomhederne lever op til dette ansvar.
Medicinrester i pangasius?
I 2011 pegede medierne på et problem med forurenede pangasiusfisk. Fødevarestyrelsens undersøgelser af pangasiusfisk viser dog ingen tegn på, at der er rester af medicin. Det er flere år siden, at Fødevarestyrelsen sidst fandt medicinrester i pangasius.

Pangasius kommer fra Vietnam

Pangasius er en fisk med lyst kød, som opdrættes i ferskvand i Sydøstasien. Fisken kommer især fra dambrug i Vietnam.

Under mistanke

Ifølge programmet "Pangasius-løgnen", som blev sendt på den tyske TV-station ARD i starten af marts 2011, bliver nogle af pangasiusfiskene opdrættet i Mekong-deltaet, der afvander Kina, Laos, Cambodia, Burma, Thailand og Vietnam i noget, der minder om en 'kemisuppe' af udledt spildevand fyldt med medicinrester og bakterier.

Se tyske ARD's udse​ndelse "Die Pangasius-Lüge" på YouTube

​​ 

Ændret 19. juli 2021