Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Boder på festivaller, markeder mv.

Hvis du vil sælge mad og drikke fra en bod på en festival eller et marked, har du ansvaret for, at fødevaresikkerheden er i orden, og at du overholder de regler, der gælder for din bod.

Som fødevarevirksomhed er du ansvarlig for, at fødevaresikkerheden er i orden. Fødevarer må ikke sælges, hvis de er farlige, det vil sige sundhedsskadelige eller uegnede til menneskeføde.

Skal min bod være registreret hos Fødevarestyrelsen?
Nogle fødevarevirksomheder kan være under en såkaldt bagatelgrænse og skal derfor ikke være registrerede hos Fødevarestyrelsen.

Hvis du markedsfører fødevarer fra en bod på en festival, et marked eller lignende, er boden en fødevarevirksomhed. En bod skal ikke være registreret som fødevarevirksomhed, hvis du kun sælger fødevarer fra boden op til ca. 10 gange om året. Fx kan du fra boden sælge fødevarer en til tre gange om året med en varighed på op til ca. 10 dage hver gang. Samlet set bør salget dog ikke vare længere end i alt ca. 30 dage i løbet af et år for at ligge under bagatelgrænsen som lejlighedsvise arrangementer.

Hvis du sælger fødevarer fra boden hyppigere end ca. 10 gange om året, skal din fødevarevirksomhed normalt være registreret. Men det er altid en konkret vurdering af graden af organisation og kontinuitet i din virksomhed, om boden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen eller ej.

Hvis du er i tvivl, om din bod skal være registreret, kan du altid kontakte Fødevarestyrelsen. Du kan også bruge guiden her.

Når du anmelder din bod til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal du bruge blanketten via dette link:

Du må gå i gang med dine fødevareaktiviteter straks efter registreringen.

Registreringen hos Fødevarestyrelsen er gratis.

Læs mere i afsnittene nedenfor om, hvilke andre krav efter fødevarelovgivningen der er til boder. Bemærk, at der er forskel i kravene alt efter, om din bod er registeret hos Fødevarestyrelsen eller ej.

Hvilke regler gælder for boder under bagatelgrænsen, dvs. ikke-registrerede fødevarevirksomheder?
Selv om din bod ikke er registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen, er der stadig regler, der skal overholdes. Du må som fødevarevirksomhed ikke sælge eller donere farlige fødevarer, som kan gøre kunderne syge. Farlige fødevarer er fødevarer, der enten er sundhedsskadelige eller uegnede til konsum.
Fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen er omfattet af kravene i fødevareforordningen – find fødevareforordningen her.
Sporbarhed - for ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Du skal kunne dokumentere, hvor du har de varer fra, som du bruger i madlavningen. Det er vigtigt, så du kan oplyse dine kunder, hvis du har brugt en vare, som senere viser sig at være dårlig.
Du kan læse mere om kravene til sporbarhed her.
Hygiejne - for ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Hvis din fødevarevirksomhed er under bagatelgrænsen, er den ikke omfattet af de specifikke hygiejnekrav, som gælder for fødevarevirksomheder over bagatelgrænsen. Men du skal stadig sikre dig, at fødevarerne ikke er farlige, når de markedsføres.

Du holder en god hygiejne i din bod fx ved at sikre:
 • At overflader, inventar, redskaber og udstyr holdes tilstrækkeligt rene.
 • At du har adgang til koldt og gerne varmt vand.
 • At der er adgang til egnede toiletforhold. 
 • At du adskiller fx råt kød og grøntsager under tilberedningen.
 • At fødevarer, der skal varmebehandles, varmes helt igennem til en temperatur på mindst 75 grader. Det gælder også, når du genopvarmer fødevarer, som har været tilberedt i forvejen og kølet ned bagefter.
 • At du nedkøler fødevarer hurtigt, hvis de ikke skal markedsføres lige efter varmebehandlingen.
 • At du opbevarer kølekrævende fødevarer ved egnede temperaturer på køl eller frost.
 • At en eventuel optøning foregår hensigtsmæssig.
 • At du opretholder god personlig hygiejne og vasker hænder hyppigt, og når det er nødvendigt.
 • At du ikke håndterer eller sælger fødevarer, hvis du har en sygdom, der kan overføres gennem fødevarer.  
 • At fødevarer ikke kontamineres af blandt andet skadedyr. Vær blandt andet særlig opmærksom, når du lukker boden ned, så skadedyr ikke kan komme ind.  
 • At du har mulighed for at komme af med dit affald og spildevand.
 
Du kan også læse mere om fødevarehygiejne i hygiejnevejledningen, som du kan finde her.
Emballage - for ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Du bør sikre dig, at den emballage, du bruger, er egnet til fødevarer.
Anprisninger - for ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Hvis du fortæller om fødevarens ernærings- eller sundhedsmæssige egenskaber, må du kun bruge de anprisninger, der er godkendt. Du skal også kunne dokumentere det, du oplyser. Du må ikke fortælle, at fødevaren kan forebygge, helbrede eller lindre sygdom.

Læs mere om anprisninger her.
Transport af fødevarer - for ikke-registrerede fødevarevirksomheder
Hvis du selv transporterer fødevarerne og fx tager dem med i egen bil eller varevogn, skal du sikre dig, at varerne opbevares under rette temperaturer, så transporten ikke medvirker til at gøre fødevarerne farlige, så de ikke kan markedsføres. I sommerperioden bør du have særligt fokus på temperaturen.

Hvis du transporterer kølekrævende varer, er det en god idé at bruge køletasker eller termokasser med frost- eller køleelementer i. Undgå så vidt muligt, at kølekæden bliver brudt.

Fødevarerne skal også under transport være beskyttet mod kontaminering. Nogle gange kan det det være nødvendigt at adskille forskellige typer fødevarer under transport. Det er dog oftest ikke nødvendigt, hvis der er tale om uindpakkede fødevarer.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler for transport af fødevarer, når de transporteres gennem andre lande.

Hvis du bruger en ekstern transportør, er det transportørens ansvar, at transporten er registreret til fødevaretransport, og at transporten sker fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Hvilke regler gælder for boder over bagatelgrænsen, dvs. registrerede fødevarevirksomheder?
Som registreret fødevarevirksomhed er din virksomhed omfattet af reglerne i fødevareforordningen, hygiejneforordningen og hygiejnebekendtgørelsen.  Der er særlige hygiejneregler for boder, der opstilles midlertidigt på torve og pladser eller i forbindelse med festivaller og markeder mv.

Se linket her til relevante hygiejneregler.

Mange af reglerne er beskrevet nærmere i hygiejnevejledningen, som du kan finde her.

Der er en række krav til fødevarehygiejnen, som du som ansvarlig for en midlertidig bod skal være særlig opmærksom på. Læs mere om kravene nedenfor.
Fødevarevirksomheders ansvar - for registrerede fødevarevirksomheder
Læs mere her om fødevarevirksomheders ansvar.
Håndvaske og adgang til toiletter - for registrerede fødevarevirksomheder
Læs mere her om kravene til håndvaske og adgang til toiletter.
Vand fra vandtanke - for registrerede fødevarevirksomheder
Læs mere her om muligheden for at bruge vand fra vandtanke, når du har en midlertidig bod.
 
Håndtering af fødevarer, kølekrav, varmebehandling og varmholdelse - for registrerede fødevarevirksomheder
Det er vigtigt at undgå krydskontaminering, så der ikke bliver spredt fx bakterier fra rå varer til færdige spiseklare fødevarer.
Læs mere her om, hvordan man kan undgå krydskontamination.

Der er en række krav til kølig opbevaring og transport af fødevarer, til nedkøling af fødevarer, til optøning af fødevarer m.m.
Læs mere her om de forskellige kølekrav.

Der er særlige temperaturkrav, når man varmebehandler eller genopvarmer fødevarer, og når man varmholder varm mad i længere tid.
Rengøring og desinfektion af overflader, arbejdsredskaber og udstyr - for registrerede fødevarevirksomheder
Selv om din bod er opstillet midlertidigt, skal det være muligt at holde overflader, arbejdsredskaber og udstyr rene.
Nogle gange kan det være nødvendigt også at desinficere overflader, arbejdsredskaber og udstyr. Fx hvis der håndteres rå grøntsager og råt kød, hvor der kan være risiko for, at arbejdsredskaberne eller udstyret er blevet kontamineret med bakterier, der kan overføres til andre fødevarer. Hvis man ikke i sin bod har en opvaskemaskine med tilstrækkelig høj skyllevandstemperatur, dvs. mindst 80 grader, kan man desinficere fx ved brug af kogende vand og damp.
 
Skadedyr - for registrerede fødevarevirksomheder
Læs mere her om kravene til skadedyrssikring.
Kravene om skadedyrssikring gælder for alle fødevarevirksomheder.
Emballage og indpakning af fødevarer - for registrerede fødevarevirksomheder
Læs mere her om kravene til fødevarekontaktmaterialer.
Registrering som importør af fødevarer - for registrerede fødevarevirksomheder
Hvis du selv importerer fødevarer, som du sælger fra din bod, skal du ved siden af registreringen som fødevarevirksomhed også være registreret som importør.

Læs mere her om registrering som importør.
Sporbarhed - for registrerede fødevarevirksomheder
Du skal have sporbarhed på dine fødevarer.
Læs mere her om kravene til sporbarhed.
Transport af fødevarer - for registrerede fødevarevirksomheder
Uanset om vælger selv at transportere dine fødevarer eller bruge en ekstern transportør, er der en række forhold, som du skal være opmærksom på.
Gode råd til at undgå madspild fra boder på festivaller
Fødevarestyrelsen har en række gode råd til, hvordan man kan undgå madspild fra boder på festivaller, og hvordan velgørende organisationer kan indsamle din overskudsmad.
Læs mere her om, hvad gælder for indsamling af overskudsmad fra boder på festivaller.

 

 

Salg af rå mælk ved stalddør og til mejerier, butikker og restauranterSalg af rå mælk ved stalddør og til mejerier, butikker og restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-raa-maelk-ved-stalddoer-og-til-mejerier-butikker-og-restauranter.aspx02590aspx0htmlEmneside
Salg af fisk og krebsdyr direkte fra fiskefartøjer eller dambrugSalg af fisk og krebsdyr direkte fra fiskefartøjer eller dambrughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-fisk-og-krebsdyr-direkte-fra-fiskerbaade-eller-dambrug.aspx02586aspx0htmlEmneside
Salg af frugt og grønt, kartofler, bær, svampe, tang og andre alger ved stalddør mv.Salg af frugt og grønt, kartofler, bær, svampe, tang og andre alger ved stalddør mv.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-frugt-og-groent-kartofler-baer-svampe-tang-og-andre-alger-ved-stalddoer-mv.aspx02587aspx0htmlEmneside
Salg af muslinger m.m. direkte til forbrugere, lokale butikker og restauranterSalg af muslinger m.m. direkte til forbrugere, lokale butikker og restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-muslinger-m-m-direkte-til-forbrugere-lokale-butikker-og-restauranter.aspx02589aspx0htmlEmneside
Salg af honning ved stalddør og til butikker og restauranterSalg af honning ved stalddør og til butikker og restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-honning-ved-stalddoer-og-levering-til-butikker-og-restauranter.aspx02588aspx0htmlEmneside
Stalddørssalg og salg til lokale butikker og restauranterStalddørssalg og salg til lokale butikker og restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Stalddoerssalg-og-levering-til-lokale-butikker-og-restauranter.aspx019218aspx0htmlEmneside
Primærprodukter, der må sælges ved stalddør og til lokale butikker og restauranterPrimærprodukter, der må sælges ved stalddør og til lokale butikker og restauranterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foedevarer-der-maa-saelges-ved-stalddoer-og-leveres-til-lokale-butikker-og-restauranter.aspx02311aspx0htmlEmneside

Ændret 28. maj 2018