Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Målrettet dyrevelfærdsindsats

Målrettet dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd, som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd.

​Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivningen om dyrevelfærd, som erstatter de tidligere krav om egenkontrol med dyrevelfærd. Et væsentligt formål med målrettet dyrevelfærdsindsats er, at dyrlægen og den besætningsansvarlige sammen får sat dyrevelfærd på dagsordenen og får et fælles billede af, hvor problemerne i den specifikke besætning er.

Rent praktisk skal landmand og dyrlæge blive enige om op til tre indsatsområder for dyrevelfærd, hvor der skal gøres en særlig indsats. Her skal der lægges en plan for, hvad der skal ændres, og hvornår der kan forventes resultater af de nye tiltag. På denne måde bliver indsatsområderne på dyrevelfærden problemorienteret og tilpasset den enkelte besætning.


Dyrene som indikator

Mens de fleste regler omhandler ressourcebaserede indikatorer (fx adgang til foder eller minimumsareal pr. dyr), skal der i målrettet dyrevelfærdsindsats inddrages dyrebaserede indikatorer på dyrevelfærd (fx huld, halthed, hudskader) i rådgivningen. På den måde bliver der i højere grad taget udgangspunkt i dyrene. Dette vil medvirke til, at besætningsejer og dyrlæge i højere grad retter opmærksomheden ​mod dyrene og hvordan deres velfærd er under de aktuelle forhold, og ikke kun mod tilgængelige ressourcer.

Procedure for den målrettede dyrevelfærdsindsats

Du skal være opmærksom på følgende i forbindelse med den målrettede dyrevelfærdsindsats:

  • Mindst to gange årligt skal der ved dyrlægens rådgivningsbesøg foretages en gennemgang af besætningens velfærdsstatus med udgangspunkt i nøgleparametre som dødelighed og slagtefund.
  • Desuden foretages ved disse besøg stikprøvevis klinisk gennemgang af dyrebaserede velfærdsparametre (eksempelvis huld, halthed, hudskader som fx skuldersår hos søer) i besætningens dyregrupper. Alle dyregrupper skal gennemgås, og stikprøven skal omfatte et repræsentativt antal af den pågældende dyregruppe.
  • På baggrund af ovenstående skal besætningsejer og dyrlæge i samarbejde identificere op til tre indsatsområder, hvor der skal gøres en målrettet indsats for at forbedre dyrevelfærden.
  • Der udfærdiges for hvert indsatsområde en konkret handlingsplan med milepæle og tidsangivelser. Handlingsplanen skal være konkret og gerne indeholde præcise mål. Et eksempel kunne være, at kalvedødeligheden indenfor seks måneder skal sænkes med 1 procent.
  • Dyrlægen følger status for opfyldelse af handlingsplanen. Opfølgningen foretages mindst to gange årligt.
  • Indsatsområder om dyrevelfærd, som er identificeret ved rådgivningsbesøget skal registreres på www.vetreg.dk. Hvis det er besluttet ikke at identificere indsatsområder, skal dette også registreres.


Branchekoder

Brancheorganisationerne har som hjælp ti​l landmanden udviklet nogle vejledninger – også kaldet branchekoder – for dyrevelfærd i kvæg- og svinebesætninger. Branchekoderne beskriver, hvilke lovkrav landmanden som minimum skal overholde i besætningen, evt. suppleret med de anbefalinger, branchen har til produktionen af den pågældende dyreart.

 
 
Lovstof

 

 

 

DyreforsøgstilsynetDyreforsøgstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynethttps://www.foedevarestyrelsen.dk:8080/PublishingImages/logo.png024311aspx0htmlEmneside
Udvalget for Forsøgsdyr og AlternativerUdvalget for Forsøgsdyr og Alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Udvalget_for_forsoegsdyr_og_alternativerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk:8080/PublishingImages/logo.png024015aspx0htmlEmneside
Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Danmarks_3R_Centerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk:8080/PublishingImages/logo.png024275aspx0htmlEmneside
Fødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategiFødevarestyrelsens dyreforsøgsstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Foedevarestyrelsens_Dyreforsoegsstrategi.aspx028216aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærd - VejledningerKontrol med dyrevelfærd - Vejledningerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kontrol-med-dyrevelfaerd-Vejledninger.aspx028377aspx0htmlEmneside
Det Dyreetiske RådDet Dyreetiske Rådhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyreetisk-Raad.aspx028150aspx0htmlEmneside
Tilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerTilladte hundekenneler, hundehandlere, hundeinternater og hundepensionerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Tilladte_hundekenneler_hundehandlere_hundeinternater_og_hundepensioner.aspx028610aspx0htmlEmneside
Kontrol med dyrevelfærdKontrol med dyrevelfærdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Velfærdskontrol.aspx028654aspx0htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx028496aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdspuljenDyrevelfærdspuljenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfaerdspuljen.aspx028156aspx0htmlEmneside
Svins opvækstSvins opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svinekød.aspx028603aspx0htmlEmneside
Slagtekyllingers opvækstSlagtekyllingers opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kyllingekød.aspx028394aspx0htmlEmneside
DyrevelfærdsansvarligDyrevelfærdsansvarlighttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyrevelfærdsansvarlig.aspx028154aspx0htmlEmneside
Kvægs opvækstKvægs opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kalvekød-og-oksekød.aspx028356aspx0htmlEmneside
Herreløse katteHerreløse kattehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Herreloese-katte.aspx028270aspx0htmlEmneside
Æglæggende høners opvækstÆglæggende høners opvæksthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx028041aspx0htmlEmneside
Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.Fremvisning af dyr i cirkus, forlystelsesparker m.m.https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fremvisning-af-dyr-i-cirkus,-forlystelsesparker-m-m.aspx028234aspx0htmlEmneside
VildtopdrætVildtopdræthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vildtopdræt.aspx028663aspx0htmlEmneside
Overbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldeOverbrusningsanlæg eller tilsvarende anordning i svinestaldehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overbrusning-af-svin.aspx028478aspx0htmlEmneside
Forhold for dyr under transportForhold for dyr under transporthttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forhold-for-dyr-under-transport.aspx028230aspx0htmlEmneside
Udegående dyrUdegående dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx028626aspx0htmlEmneside
Skuldersår hos svinSkuldersår hos svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Skuldersår-hos-svin.aspx028558aspx0htmlEmneside
Spørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserSpørgsmål og svar om dyrevelfærdsindekserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Spoergsmaal-og-svar-om-dyrevelfaerdsindekser.aspx028578aspx0htmlEmneside
Grænseværdier for dødelighed hos svin og kvægGrænseværdier for dødelighed hos svin og kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Graensevaerdier-for-doedelighed-hos-svin-og-kvaeg.aspx028262aspx0htmlEmneside
Dyrevelfærdsindekser for kvæg og svinDyrevelfærdsindekser for kvæg og svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udvikling-af-nationale-dyrevelfaerdsindekser-for-kvaeg-og-svin.aspx028644aspx0htmlEmneside
Danish animal welfare indices for cattle and pigsDanish animal welfare indices for cattle and pigshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/english/Animal/AnimalWelfare/Pages/Developing-Danish-animal-welfare-indices-for-cattle-and-pigs.aspx037831aspx0htmlTopics
Dyreforsøgstilsynet - Ansøgning og indberetningDyreforsøgstilsynet - Ansøgning og indberetninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Ansoegning-og-indberetning.aspx036757aspx0htmlEmneside
Dyreforsøgstilsynet - StatistikDyreforsøgstilsynet - Statistikhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/dyrevelfaerd/Dyreforsoegstilsynet/Sider/Statistik.aspx036761aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018