Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

MRSA-ekspertgruppen

Ekspertgruppen vedrørende husdyr-MRSA har nu afleveret deres rapport "MRSA Risiko og håndtering" til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Det er nu op til politikerne at beslutte, hvilke  konkrete initiativer der skal iværksættes.

MRSA-ekspertgruppen blev nedsat i august 2014 af den daværende ​​​fød​​​​evareminister og sundhedsminister, og fremlagde i december 2014 sin risikovurdering om MRSA.

MRSA-ekspertgruppen blev genindkaldt i efteråret 2016, blandt andet med henblik på at gøre status over initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA” – bl.a. ved at inddrage den nyeste viden, herunder screeningsresultater og indikationer fra igangværende forskning. Derudover skal de tage stilling til, om der er grundlag for at justere indsatsen for bekæmpelse af husdyr-MRSA.


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet, at ekspertgruppen i den forbindelse skal:

  • gøre status over initiativerne i Handlingsplan for husdyr-MRSA
  • behandle avlstoppens betydning for smittespredning og smitteveje
  • undersøge, hvorledes MRSA holdes væk fra besætninger med kalve og fjerkræ
  • vurdere, hvorledes forekomsten hos de økologiske svinebesætninger holdes på et lavt niveau og om muligt helt fjernes fra de besætninger
MRSA-ekspertgruppen har nu afleveret rapp​​orten "MRSA Risiko og håndtering, MRSA-rapport ved MRSA-ekspertgruppen" til miljø- og fødevareministeren.

For bilag 1, 2, 4, 15, 18 og 21 se nederst på siden.​

Yderligere information findes i MRSA-ekspertgruppens Kommissorium 2016-17

Handlingsplan til bekæmpelse af husdyr MRSA findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

Fødevarestyrelsen varetager sekretariatsfunktionen i ekspertgruppen, og spørgsmål kan rettes til sekretariatet på MRSA-ekspertgruppen-2017@fvst.dk

 ​​​

Bilag til MRSA Risiko og håndtering, ved MRSA-ekspertgruppen, August 2017 
Bilag 1, 2, 4, 15, 18 og 21 er vedhæftet i MRSA-rapporten, men kan ikke​ tilgås via rapporten.
 
Bilagene findes her:

Høring om husdyr-MRSA i Landstingssalen torsdag d. 2. marts 2017
Som led i MRSA-ekspertgru​ppens arbejde blev der torsdag den 2. marts 2017 afholdt en høring i Landstingssalen på Christiansborg.


Formålet med høringen var at sikre, at alle eksperter fik mulighed for at komme med relevante faglige input til MRSA ekspertgruppen, så eventuelle gode ideer, der ikke allerede var beskrevet i ekspertgruppens arbejde via kommissoriet, kunne komme med i arbejdet i ekspertgruppen

Til stede var politikere, myndigheder, universiteter, erhvervet, NGO’er og medier.
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen åbnede høringen med en tale om vigtigheden af MRSA-ekspertgruppens arbejde.

Herefter var der oplæg om

  • De danske veterinære tiltag ved Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen. 
  • De norske erfaringer ved Carl Andreas Grøntvedt fra det norske veterinærinstitut og Karen Johanne Baalsrud fra Mattilsynet. 
  • Status på MRSA-udviklingen i Danmark og de foreløbige resultater af iværksat forskning i forhold til humansiden ved Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut.
Derefter var det tid til debat, hvor deltagerne havde mulighed for at komme med input til, hvad ekspertgruppen bør fokusere på. MRSA-ekspertgruppens formand, tidligere departementschef Erik Jacobsen, styrede debatten, der gav anledning til mange spørgsmål fra salen. Spørgsmålene bl​​ev besvaret af de mange fremmødte medlemmer af MRSA-ekspertgruppen.

Debatten resulterede i mange gode input og synspunkter. Overordnet set resulterede høringen dog ikke i nye forslag til MRSA-ekspertgruppens kommissorium, men inspiration til gruppens videre arbejde. Debatten gav en god indikation af, hvor de forskellige interessenter finder det særligt vigtigt at sætte ind.

Generelt var der bred enighed om, at der skal fokuseres på at nedbringe antibiotikaforbruget og særligt forbruget af de kritisk vigtige typer af antibiotika, hvilket er godt i tråd med arbejdet i MRSA-ekspertgruppen, som​ indtil videre har afholdt to møder.

Nedenfor kan du se de præsentationer, der blev givet i høringen, samt billeder fra dagen.

Ændret 21. marts 2022