Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning af genetisk modificeret foder

Genmodificeret foder skal mærkes, så det er tydeligt for den, der bruger foderet, at det er genmodificeret.

​Mærkningsreglerne står i disse forordninger:

  • Forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer
  • Forordningen om GMO-sporbarhed og mærkning

Når du åbner linket nederst, kommer du til lovstofsiden for foder – her finder du "EU: Genmodificerede fødevarer og foder".

 

Mærkning af spiringsdygtige GMO’er / GMO’er, der er levende organismer
Spiringsdygtige fodermidler skal mærkes "genetisk modificeret … [angivelse af fodermidlets navn]".
Eksempel: Spiringsdygtige majskerner skal mærkes "genetisk modificeret majs".
 
Hvis GMO'erne indgår i en foderblanding, skal teksten stå sammen med navnet på fodermidlet eller i en fodnote til navnet.
 
Mærkningsbestemmelserne står i forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer, artikel 25. 
 
Mærkningen skal have præcis den ordlyd, der er nævnt ovenfor. Derfor er det ikke tilladt at skrive "kan indeholde genetisk modificeret majs". Det hænger sammen med, at mærkningen ikke er en advarselsmærkning, men en oplysning til brugeren. Den, der markedsfører foderet, skal vide, hvad det består af, og skal give oplysningen videre til den, der køber det.
 
Større partier af GMO'er, der er levende organismer, eksempelvis spiringsdygtige majskerner, skal også ledsages af papirer, som giver den specifikke kode for GMO'en. Så ved man præcis hvilken genmodifikation, der er tale om. Dette mærkningskrav fremgår af Forordningen om GMO-sporbarhed og mærkning, artikel 5.
 
Mærkning af andet genetisk modificeret foder
Fodermidler, som er fremstillet af genetisk modificerede organismer, men som på grund af forarbejdningen ikke indeholder spiringsdygtige genetisk modificerede organismer, skal mærkes "fremstillet af genetisk modificeret … [angivelse af fodermidlets navn]".
Eksempel: Majsolie, som stammer fra genmodificeret majs, skal mærkes "fremstillet af genetisk modificeret majs".
 
Hvis de genmodificerede produkter indgår i en foderblanding, skal teksten stå sammen med navnet på fodermidlet eller i en fodnote til navnet.
 
Mærkningsbestemmelserne står i forordningen om genmodificerede fødevarer og foderstoffer, artikel 25. 
 
Mærkningen skal have præcis den ordlyd, der er nævnt ovenfor. Derfor er det ikke tilladt at skrive "kan være fremstillet af genetisk modificeret majs". Det hænger sammen med, at mærkningen ikke er en advarselsmærkning, men en oplysning til brugeren. Den, der markedsfører foderet, skal vide, hvad det består af, og skal give oplysningen videre til den, der køber det.
 
Undtagelse fra GMO-mærkningsreglerne
Der er denne undtagelse fra mærkningskravene:
Hvis et fodermiddel indeholder mindre end 0,9 % genmodificeret materiale, og indholdet er utilsigtet eller ikke teknisk kan undgås, skal det ikke fremgå af mærkningen.
 
Denne regel gælder både ved mærkningen af fodermidler og ved mærkning af fodermidlerne, der indgår i foderblandinger.
 
Lovstof og regler
Ændret 26. november 2019