Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder

Danske fodervirksomheder og landbrug skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Se lister over virksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til, her.

​Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede/godkendte fodervirksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til. De enkelte lister finder du herunder. Under "List in English" er der også link til godkendte virksomheder i andre EU-lande.​​​​​
  
Godkendte og registrerede virksomheder efter foderhygiejneforordningen
Oversigt over producenter, forhandlere, lagre og transportører, som er registreret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen.
List in English: List with Approved and Registered Danish Feed Business Operators
 
Fodervirksomheder med tilladelse, godkendele og registrering efter TSE-forordningen /Authorized and registered feed establishments according to the TSE Regulation

Foderblandingsvirksomheder / Produceres of Compound Feed

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (e)  / Annex IV, Chapter V, Section A, (e)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med fiskemel, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter af ikke drøvtyggere /

Lists of authorized establishments producing compound feed with fishmeal, di- and tricalcium phosphate of animal origin and blood products derived from non-ruminants:

Se denne oversigt over fodervirksomheder fiskemel mv. i foder   Feed establishments fishmeal ect. for feed

Foderblandingsvirksomheder / Producers of Compound Feed

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (f), (g) & (h) / Annex IV, Chapter V, Section A, (f), (g) & (h)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) herunder af insekter samt mælkeerstatninger med fiskemel /

Lists of authorized establishments producing compound feed with processed animal protein (PAP) including PAP of insects and milk replacers containing fishmeal:

Se denne liste over fodervirksomheder forarbejdet animalsk protein og mælkeerstatninger til foder _ Feed establishments processed animal protein and milk replacers for feed 

 

Slagteriet / Slaughterhouses

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (a) & (c) / Annex IV, Chapter V, Section A, (a) & (c)

Liste over slagterier, der er registreret eller har en tilladelse til at levere animalske biprodukter til forarbejdning af forarbejdet animalsk protein (PAP) og blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr /

Lists of authorized and registered food establishments which dispatch animal by-products to the processing of processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Se denne liste over Slagterier med levering af animalske biprodukter til foder   Food establishments dispatch of animal byproducts for feed

 

Forarbejdningsvirksomheder / Processing Plants

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (b) & (d) / Annex IV, Chapter V, Section A, (b) & (d)

Liste over forarbejdningsvirksomheder, der fremstiller forarbejdet animalsk protein (PAP) eller blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr /

Lists of authorized and registered processing plants which process processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Se denne liste over forarbejdningsvirksomheder PAP og blodprodukter til foder   Processing plants PAP and blood products for feed

 

Fodertransportører, der har en godkendt rengøringsprocedure efter TSE forordningen / Transporters of feed with an authorized cleaning procedure according to the TSE Regulation

Se denne liste over fodertransportører med godkendt rengøringsprocedure   Transporters of feed with authorized cleaning procedure

 

Ændret 2. juli 2020