Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder

Danske fodervirksomheder og landbrug skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Se lister over virksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til, her.

​​​​​​Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede/godkendte fodervirksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til. De enkelte lister finder du herunder. Under "List in English" er der også link til godkendte virksomheder i andre EU-lande.​​​​​
  
Godkendte og registrerede virksomheder efter foderhygiejneforordningen
Oversigt over producenter, forhandlere, lagre og transportører, som er registreret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen.
List in English: List of Approved and Registered Danish Feed Business Operators
 
Fodervirksomheder med tilladelse, godkendelse og registrering efter TSE-forordningen / Authorized and registered feed establishments according to the TSE Regulation
Foderblandingsvirksomhe​​der / Produceres of Compound Feed
Bil​​ag IV, kapitel V, Afsnit A, (e)  / Annex IV, Chapter V, Section A, (e)
Liste ov​​er virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med fiskemel, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter af ikke drøvtyggere / Lists of authorized establishments producing compound feed with fishmeal, di- and tricalcium phosphate of animal origin and blood products derived from non-ruminants:

Foderblandingsvirksomheder / Producers of Compound Feed
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (f), (g) & (h) / Annex IV, Chapter V, Section A, (f), (g) & (h)
Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) herunder af insekter samt mælkeerstatninger med fiskemel / Lists of authorized establishments producing compound feed with processed animal protein (PAP) including PAP of insects and milk replacers containing fishmeal:

Slagterier / Slaughterhouses
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (a) & (c) / Annex IV, Chapter V, Section A, (a) & (c)
Liste over slagterier, der er registreret eller har en tilladelse til at levere animalske biprodukter til forarbejdning af forarbejdet animalsk protein (PAP) og blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr / Lists of authorized and registered food establishments which dispatch animal by-products​​ to the processing of processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Forarbejdningsvirksomheder / Processing Plants
Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (b) & (d) / Annex IV, Chapter V, Section A, (b) & (d)
Liste over forarbejdningsvirksomheder, der fremstiller forarbejdet animalsk protein (PAP) eller blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr / Lists of authorized and registered processing plants which process processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 
Fodertransportører, der har en godkendt rengøringsprocedure efter TSE forordningen / Transporters of feed with an authorized cleaning procedure according to the TSE Regulation

 

Ændret 20. december 2021