Gå til navigation Gå til Hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder

Danske fodervirksomheder og landbrug skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Se lister over virksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til, her.

​Fødevarestyrelsen offentliggør lister over registrerede/godkendte fodervirksomheder, og hvad de er registreret/godkendt til. De enkelte lister finder du herunder. Under "List in English" er der også link til godkendte virksomheder i andre EU-lande.​​​​​
  
Godkendte og registrerede virksomheder efter foderhygiejneforordningen
Oversigt over producenter, forhandlere, lagre og transportører, som er registreret eller godkendt i henhold til Foderhygiejneforordningen.
List in English: List with Approved and Registered Danish Feed Business Operators
 
Fodervirksomheder med tilladelse, godkendele og registrering efter TSE-forordningen /Authorized and registered feed establishments according to the TSE Regulation

Foderblandingsvirksomheder / Produceres of Compound Feed

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (e)  / Annex IV, Chapter V, Section A, (e)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med fiskemel, di- og tricalciumfosfat samt blodprodukter af ikke drøvtyggere /

Lists of authorized establishments producing compound feed with fishmeal, di- and tricalcium phosphate of animal origin and blood products derived from non-ruminants:

Fodervirksomheder fiskemel mv. i foder   Feed establishments fishmeal ect. for feed

Foderblandingsvirksomheder / Producers of Compound Feed

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (f), (g) & (h) / Annex IV, Chapter V, Section A, (f), (g) & (h)

Liste over virksomheder, der er godkendt til at fremstille foderblandinger med forarbejdet animalsk protein (PAP) herunder af insekter samt mælkeerstatninger med fiskemel /

Lists of authorized establishments producing compound feed with processed animal protein (PAP) including PAP of insects and milk replacers containing fishmeal:

Fodervirksomheder forarbejdet animalsk protein og mælkeerstatninger til foder _ Feed establishments processed animal protein and milk replacers for feed 

 

Slagteriet / Slaughterhouses

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (a) & (c) / Annex IV, Chapter V, Section A, (a) & (c)
Liste over slagterier, der er registreret eller har en tilladelse til at levere animalske biprodukter til forarbejdning af forarbejdet animalsk protein (PAP) og blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr /

Lists of authorized and registered food establishments which dispatch animal by-products to the processing of processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Slagterier levering af animalske biprodukter til foder   Food establishments dispatch of animal byproducts for feed

 

Forarbejdningsvirksomheder / Processing Plants

Bilag IV, kapitel V, Afsnit A, (b) & (d) / Annex IV, Chapter V, Section A, (b) & (d)
Liste over forarbejdningsvirksomheder, der fremstiller forarbejdet animalsk protein (PAP) eller blodprodukter til foder til fødevare producerende dyr /

Lists of authorized and registered processing plants which process processed animal protein (PAP) and blood products to feed for food producing animals: 

Forarbejdningsvirksomheder PAP og blodprodukter til foder   Processing plants PAP and blood products for feed

 

Fodertransportører, der har en godkendt rengøringsprocedure efter TSE forordningen / Transporters of feed with an authorized cleaning procedure according to the TSE Regulation

Fodertransportører med godkendt rengøringsprocedure   Transporters of feed with authorized cleaning procedure

 

Ændret 26. april 2019