Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Liste over ABP- og fodervirksomheder godkendt til eksport til særlige 3. lande samt øvrig landespecifik information

 

 

Generelt om listen og om godkendelse til eksport til særlige tredjelande af foder og ABP

Et særligt tredjeland er et tredjeland, hvor landets kompetente myndigheder, stiller krav om særlig godkendelse af danske virksomheder, som en forudsætning for eksport af produkter til landet.

Nedenfor findes en oplistning af de særlige tredjelande - og produktkategorier til de pågældende lande - som Fødevarestyrelsen allerede har kendskab til. Ved åbning af nye markeder for danske produkter kan myndighederne i tredjelandet stille krav, som gør, at landet i eksporthenseende bliver til et særligt tredjeland. Et tredjeland, som allerede er opført på listen som et særligt tredjeland, vil ofte også for andre ikke tidligere eksporterede produkter stille krav om særlig godkendelse af danske virksomheder. 

Som altid er det eksportørens ansvar forud for eksport at sikre, at importlandets krav er opfyldte. Hvis virksomheden erfarer, at en forudsætning for eksport til et givent land er særlig godkendelse af virksomheden, skal virksomheden henvende sig til Fødevarestyrelsen, som så vil etablere kontakt til landets kompetente myndigheder for at påbegynde en eventuel godkendelsesprocedure.

Særlige krav – herunder ansøgningsprocedure - til virksomheder, som eksporterer eller ønsker at eksportere til særlige tredjelande, fremgår af § 7 i fodereksportbekendtgørelsen.

Tryk her for at gå til fodereksportbekendtgørelsen

Argentina
  • Svinebugspytkirtler – ikke til human konsum. Certifikatet er under udarbejdelse.
  • Liste over virksomheder endnu ikke udarbejdet.
Chile
  • Forarbejdet animalsk protein af porcin oprindelse. Listen er under udarbejdelse
  • Foder til selskabsdyr herunder tyggeben og tyggepinde. Listen er under udarbejdelse
Ecuador
  • Pt. ingen certifikater.
  • FVST er vidende om, at der for produkter indeholdende materiale af animalsk oprindelse typisk kræves godkendelse af virksomheden.
Japan
  • Blodprodukter – ikke til human konsum. Listen er under udarbejdelse.
Kina

Som udgangspunkt kræver de kinesiske myndigheder godkendelse af alle producenter af foder-/ABP-produkter, som ønskes eksporteret fra Danmark til Kina. Virksomheder, der planlægger at blive godkendt til eksport til Kina, opfordres til tidligt i processen at kontakte Fødevarestyrelsen, da det oftest tager mange måneder op til år at blive godkendt af de kinesiske myndigheder.

Peru
  • Blodprodukter – ikke til human konsum. Listen er under udarbejdelse.
Rusland

Den samlede liste over godkendte danske virksomheder findes på de russiske myndigheders  hjemmeside.

Gå til listen over godkendte danske virksomheder på de russiske myndigheders hjemmeside

  • Foder af animalsk oprindelse
Ændret 29. juni 2020