Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lavpatogen fugleinfluenza hos fjerkræ og fugle

Ved udbrud af fugleinfluenza af de mindre smittefarlige typer H5 og H7 hos fjerkræ eller andre fugle i fangenskab bliver der oprettet en spærrezone på mindst 1 km omkring det smittede husdyrbrug.

​​Fødevarestyrelse​​n opretter en spærrezone med en rad​​​​ius på mindst 1 km omkring husdyrbruget ved udbrud af f​​​ugleinfluenza af de mindre smittefarlige varianter, de såkaldte lavpatogene typer. 

​I zonen er der sæ​rlige restrikti​​oner for ejere af besætninger med erhvervsfjerkræ og for ejere af hobbyfjerkræ.

Læs spørgsmål og svar om fugleinfluenza.

Restriktioner i spærrezonen

I spærrezonen er det ikke tilladt, at:

  • Flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg indenfor, til og fra spærrezonen,
  • Afholde dyrskuer, udstillinger, markeder, auktioner, kapflyvninger eller enhver anden samling af fjerkræ eller andre fugle i spærrezonen,
  • Udsætte fjervildt til genopbygning af vildtbestanden i spærrezonen,
  • Fjerne eller sprede brugt strøelse, gødning eller gylle i spærrezonen.

Forbuddet mod at flytte fjerkræ, andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger samt æg gælder ikke for direkte transit gennem spærrezonen ad vej eller med jernbane.

Tilladelse til flytning kan gives af Veterinærenheden under særlige betingelser.

Kortlægning af fjerkræhusdyrbrug:

Alle fjerkræhusdyrbrug i zonen bliver kortlagt. Fødevarestyrelsen besøger alle erhvervsdrivende husdyrbrug og foretager klinisk undersøgelse af fjerkræet og udtager prøver til laboratorieundersøgelse.​

 
Ændret 19. juli 2021