Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Laksefiskeri med begrænsninger i Østersøen

Miljø - og Fødevareministeriet begrænsede laksefiskeriet i Østersøen i 2004, fordi undersøgelser af lakseprøver viste, at EU-grænseværdien for giftstoffet dioxin var overskredet.

EU-kommissionen har i samarbejde med Østersølandene udarbejdet nye retningslinjer for håndtering af østersøfisk på grund af forhøjet dioxinindhold i Østersøen. Østersøfisk, der forhandles i Danmark og EU, skal overholde EU's grænseværdier.

Østersølaks fanget i ICES-områderne 24 – 26 i vægtklassen 2,0 kg – 5,5 kg kan med stor sandsynlighed overholde grænseværdierne, såfremt de har gennemgået en dybdetrimning. Ved en dybdetrimning fjerner man alt synligt fedt.

Østersølaks fanget i ICES-områderne 24 – 26 i vægtklassen 5,5 kg – 7,9 kg kan markedsføres uden analyse, såfremt de har gennemgået en dybdetrimning og fjernelse af laksens ventrale del. Når man fjerner den ventrale del af laksen, fjernes laksens bug.

Østersølaks fra Danmark i ICES-områderne 24 – 26, som er større end 7,9 kg, må således ikke omsættes inden for EU uden analyse.

Østersølaks fanget i ICES-områderne 27 – 32 over 2 kg​ kan kun markedsføres, såfremt partiet analyseres, og dioxinindholdet er under grænseværdien. Reglerne tillader dog eksport af disse laks til tredjelande, såfremt myndighederne i modtagerlandet giver en accept af forholdene og indholdet af dioxin.

 
Særlige regler om eksport til tredjeland
Laks, der er fisket eller fanget i Østersøen, kan eksporteres til lande uden for EU (tredjelande), uanset hvor meget de vejer, hvis myndighederne i tredjelandet er indstillet på at modtage fisken ud fra en sundhedsmæssig vurdering.

Virksomhedslederne skal indføre systemer og procedurer i deres egenkontrolprogram, der gør det muligt at identificere, hvilke laks der markedsføres i EU, og hvilke der markedsføres i tredjelande.

I egenkontrolprogrammet skal indgå den nødvendige dokumentation fra de kompetente myndigheder i importlandet, hvor den tunge fisk markedsføres, om at man er indstillet på at modtage den.

Nødvendig dokumentation kan være en skriftlig accept fra myndighederne i modtagerlandet, ​eller at det fremgår af det pågældende lands lovgivning.
 
Hvorfor må svenskerne, finnerne og letterne fange store laks i Østersøen?
Sverige, Finland og Letland har fået dispensation fra EU-reglerne. Det betyder, at de har lov til at fange fisk med et højere indhold af dioxin og PCB og markedsføre dem på deres hjemmemarked. Til gengæld må de ikke eksportere fiskene til andre medlemslande, og desuden skal de sikre, at forbrugerne i de pågældende lande er fuldt orienterede om deres kostråd omkring østersøfisk med forhøjet indhold af dioxin og PCB.
 
Hvilke regler gælder for de andre Østersølande?
De øvrige baltiske lande, Polen og Tyskland skal på lige fod med Danmark overholde EU's grænseværdier for dioxin og dioxinlignende PC B, da de ikke har modtaget dispensation. De skal derfor tilsvarende sikre, at EU's grænseværdier ikke overskrides.
 
Hvem fastsætter grænseværdien for dioxin i laks?
Grænseværdien er en fælles EU-grænseværdi. Hvis fødevarer indeholder højere mængder af giftstoffer end grænseværdien, er de ulovlige. Grænseværdierne r​evideres løbende i EU-regi og omfatter både dioxin, dioxinlignende PCB og ikke-dioxinlignende PCB.
 
 
Lovstof og regler
Bekendtgørelse nr. 1487 af 5. december 2016 om risikostyringsforanstaltninger ved markedsføring af visse fiskearter med oprindelse i Østersøen.
 ​

 

 

Brug af agn i lystfiskersøerBrug af agn i lystfiskersøerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Brug_af_agn_i_lystfiskersoeer.aspx08186aspx0htmlEmneside
Lyst- og fritidsfiskeri af østersølaksLyst- og fritidsfiskeri af østersølakshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Lyst--og-fritidsfiskeri-af-østersølaks.aspx02480aspx0htmlEmneside
Yellowhead diseaseYellowhead diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Yellowhead-disease.aspx02698aspx0htmlEmneside
Infektiøs hæmatopoietisk nekroseInfektiøs hæmatopoietisk nekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-hæmatopoitisk-nekrose.aspx02424aspx0htmlEmneside
Infektiøs pankreasnekroseInfektiøs pankreasnekrosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-pankreasnekrose.aspx02427aspx0htmlEmneside
Sundhedsrådgivning fiskSundhedsrådgivning fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsrådgivning-fisk.aspx02635aspx0htmlEmneside
Forårsviraemi hos karper (SVC)Forårsviraemi hos karper (SVC)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forårsviraemi-hos-karper-(SVC).aspx02314aspx0htmlEmneside
White Spot DiseaseWhite Spot Diseasehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/White-spot-disease.aspx02697aspx0htmlEmneside
Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Enzootisk-hæmatopoitisk-nekrose-(EHN).aspx02277aspx0htmlEmneside
Infektiøs lakseanæmiInfektiøs lakseanæmihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektiøs-lakse-anæmi.aspx02425aspx0htmlEmneside
Koi herpesvirus infektionKoi herpesvirus infektionhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Koi-herpesvirus-infektion.aspx02446aspx0htmlEmneside
Bakteriel nyresyge (BKD)Bakteriel nyresyge (BKD)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bakteriel-nyresyge-(BKD).aspx02198aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS)-.aspx02351aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx015482aspx0htmlEmneside
Hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategiHæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS) bekæmpelsesstrategihttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Hæmorrhagisk-virusseptikæmi-.aspx02352aspx0htmlEmneside
Fisk og akvakulturforholdFisk og akvakulturforholdhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakulturforhold.aspx02171aspx0htmlEmneside
Registrering af danske akvakulturanlægRegistrering af danske akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Register-over-danske-akvakulturanlæg.aspx019249aspx0htmlEmneside
Akvakultur - smittespredningAkvakultur - smittespredninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Akvakultur---smittespredning.aspx011734aspx0htmlEmneside
Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)Voksarter - escolar og oliefisk (smørmakrel)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Voksarter---escolar-og-oliefisk-(smørmakrel).aspx02696aspx0htmlEmneside
Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)Bekæmpelse af hæmorrhagisk virusseptikæmi (VHS)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Bekæmpelse-af-hæmorrhagisk-virusseptikæmi-(VHS).aspx018610aspx0htmlEmneside
Overvågning af smittespredning i akvakulturanlægOvervågning af smittespredning i akvakulturanlæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/overvaagning af smittespredning i akvalkulturanlaeg.aspx018838aspx0htmlEmneside
Infektion med Marteilia refringensInfektion med Marteilia refringenshttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Marteilia-refringens.aspx02423aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia exitiosaInfektion med Bonamia exitiosahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-exitiosa.aspx02420aspx0htmlEmneside
Infektion med Bonamia ostreaeInfektion med Bonamia ostreaehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Infektion-med-Bonamia-ostreae.aspx02421aspx0htmlEmneside
Dioxin i fiskDioxin i fiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dioxin-i-fisk.aspx02244aspx0htmlEmneside
Økologisk akvakulturØkologisk akvakulturhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Økologisk-akvakultur.aspx02522aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018