Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Lad MRSA blive i stalden

Informationskampagne om arbejdshygiejne herunder bad som hygiejnisk foranstaltning i forbindelse med MRSA i svinebesætninger. Download informationskampagnens materiale på denne side.

​Med baggrund i handlingsplanen for husdyr-MRSA er der udarbejdet materiale til en informationskampagne om arbejdshygiejne i forbindelse med MRSA i svinebesætninger.

Formålet med informationskampagnen er via oplysning af de relevante persongrupper, at søge at hindre spredning af husdyr-MRSA. Det sker ved oplysning om betydningen af håndvask, brug af håndsprit samt bad som hygiejniske foranstaltninger.

I henhold til Arbejdstilsynets regler (arbejdsmiljølovgivningen) er det et krav, at de ansatte skal tage bad og skifte tøj for at fjerne smittefarligt støv, inden de går hjem, hvis der under arbejdet er risiko for at blive forurenet med materialer, der kan være smittefarlige. Vask og bad vil være aktuelt for de ansatte, der arbejder med bl.a. svin, hvor der er risiko for, at dyrene er bærere af husdyr-MRSA.

Informationsmaterialet er efter beslutning i en bred interessentkreds udarbejdet af en underarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Statens Serum Institut (SSI), L&F/SEGES og Fagligt Fælles Forbund (3F) i samråd med Fødevarestyrelsen.

Alle involverede interessenter fremgår af informationsmaterialet.

Download planche om håndhygiejne ift. husdyr-MRSA
Download planche om at gå i bad ift. husdyr-MRSA
Download folder om arbejdshygiejne ift. husdyr-MRSA

Find yderligere informationer på Seruminstituttets hjemmeside.


Informationsmaterialet på engelsk;
Download the leaflet "Leave MRSA in the pig barn"

Download the poster "shower before you leave work" 

Download the poster "Wash and dry your hands and apply alcohol-based hand sanitizer"

Informationsmaterialet på russisk:
Download folderen om arbejdshygiejne ift. husdyr-MRSA, på russisk

Download planchen om at gå i bad ift. husdyr-MRSA, på russisk

Download planchen om håndhygiejne ift. husdyr-MRSA, på russisk

Ændret 10. marts 2017