Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kvalitetsanprisninger

Kvalitetsanprisninger er prædikater, der er påtrykt fødevarer, og kan give forbrugeren en opfattelse af, at et produkt er af bedre kvalitet end andre.

​​Reklamer for fødevarer samt mærkningen og præsentationen af fødevarer må ikke vildlede forbrugerne. Dette er fastlag​​​t i Fødevareforordningens artikel 16. Det betyder, at fødevarer hverken må mærkes eller markedsføres med varebetegnelser, billeder, farver eller anprisninger (såsom “luksus”, “hjemmelavet”, “frisk”, “ny”, “gammeldags”, “ægte”, “klassisk” el. lign.), der ikke stemmer overens med indholdet.

Det er virksomhedens ansvar​
, at regl​erne overholdes, og det er virksomheden, der skal dokumentere, at de fremsatte oplysninger og påstande er korrekte. Hvorvidt der er tale om vildledende mærkning eller markedsføring, beror på en konkret vurdering af produktet, men nedenfor er givet et par vejledende retningslinjer. ​

Eksempler på kvalitetsanprisninger
  • “Luksus”: Hvis en fødevares kvalitet er id​​entisk med eller ringere end tilsvarende fødevarer, der ikke anprises med “luksus”, peger det i retning af, at anprisningen kan være vildledende.
  • “Ægte”, “original”, “gammeldags”: Producenten skal kunne sandsynliggøre, at fødevaren er fremstillet efter ægte, original, gammeldags el. lign. opskrift eller fremstillingsmetode.
  • “Hjemmelavet”, “hjemmebagt”: Ved vurdering af, om anprisningerne er vildledende, skal der bl.a. ses på, hvilken fremstillingsmetode der er anvendt, om der er anvendt egne opskrifter, og/eller om fødevaren fremstilles fra bunden.
  • “Frisk”, “frisklavet”, “friskpresset” m.v: En anprisning, der indeholder ordet “frisk”, er som udgangspunkt ikke forenelig med en længere holdbarhedsperiode. Det er afgørende, om fødevaren på salgstidspu​nktet har bevaret sit friskhedspræg. Dette kan bl.a. vurderes ved fødevarens smag, lugt og udseende. ​Endvidere kan det indgå i vurderingen, hvorvidt der har været anvendt konserveringsmidler. Som udgangspunkt vil en fødevare, hvis holdbarhed er kunstigt forlænget, kun kunne anprises som “frisk” i det tidsrum, hvor en tilsvarende fødevare uden kunstigt forlænget holdbarhed, ville have bevaret sit friskhedspræg.

Læs mere om kvalitetsanprisninger
Brug af kvalitetsanp​risninger: Kapitel 17 i Mæ​rkningsvejled​​​ningen 
 
Ændret 6. juni 2018