Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Kvalitetsanprisninger

Kvalitetsanprisninger er prædikater, der er påtrykt fødevarer, og kan give forbrugeren en opfattelse af, at et produkt er af bedre kvalitet end andre.

​​Reklamer for fødevarer samt mærkningen og præsentationen af fødevarer må ikke vildlede forbrugerne. Dette er fastlag​​​t i Fødevareforordningens artikel 16. Det betyder, at fødevarer hverken må mærkes eller markedsføres med varebetegnelser, billeder, farver eller anprisninger (såsom “luksus”, “hjemmelavet”, “frisk”, “ny”, “gammeldags”, “ægte”, “klassisk” el. lign.), der ikke stemmer overens med indholdet.

Det er virksomhedens ansvar​
, at regl​erne overholdes, og det er virksomheden, der skal dokumentere, at de fremsatte oplysninger og påstande er korrekte. Hvorvidt der er tale om vildledende mærkning eller markedsføring, beror på en konkret vurdering af produktet, men nedenfor er givet et par vejledende retningslinjer. ​

Eksempler på kvalitetsanprisninger
  • “Luksus”: Hvis en fødevares kvalitet er id​​entisk med eller ringere end tilsvarende fødevarer, der ikke anprises med “luksus”, peger det i retning af, at anprisningen kan være vildledende.
  • “Ægte”, “original”, “gammeldags”: Producenten skal kunne sandsynliggøre, at fødevaren er fremstillet efter ægte, original, gammeldags el. lign. opskrift eller fremstillingsmetode.
  • “Hjemmelavet”, “hjemmebagt”: Ved vurdering af, om anprisningerne er vildledende, skal der bl.a. ses på, hvilken fremstillingsmetode der er anvendt, om der er anvendt egne opskrifter, og/eller om fødevaren fremstilles fra bunden.
  • “Frisk”, “frisklavet”, “friskpresset” m.v: En anprisning, der indeholder ordet “frisk”, er som udgangspunkt ikke forenelig med en længere holdbarhedsperiode. Det er afgørende, om fødevaren på salgstidspu​nktet har bevaret sit friskhedspræg. Dette kan bl.a. vurderes ved fødevarens smag, lugt og udseende. ​Endvidere kan det indgå i vurderingen, hvorvidt der har været anvendt konserveringsmidler. Som udgangspunkt vil en fødevare, hvis holdbarhed er kunstigt forlænget, kun kunne anprises som “frisk” i det tidsrum, hvor en tilsvarende fødevare uden kunstigt forlænget holdbarhed, ville have bevaret sit friskhedspræg.

Læs mere om kvalitetsanprisninger
Brug af kvalitetsanp​risninger: Kapitel 17 i Mæ​rkningsvejled​​​ningen 
 

 

 

Naturlige mineralvand godkendt i DanmarkNaturlige mineralvand godkendt i Danmarkhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Naturligt-mineralvand-godkendt-i-Danmark.aspx040323aspx0htmlEmneside
Ansøgning om beskyttelseAnsøgning om beskyttelsehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ansøgning-om-beskyttelse.aspx039947aspx0htmlEmneside
Danske beskyttede produkterDanske beskyttede produkterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-produkter.aspx039977aspx0htmlEmneside
Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (GI’er)Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (GI’er)https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede_betegnelser_GIer.aspx039975aspx0htmlEmneside
Beskyttede fødevarebetegnelserBeskyttede fødevarebetegnelserhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Beskyttede-fødevarebetegnelser.aspx039976aspx0htmlEmneside
TransfedtsyrerTransfedtsyrerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Transfedtsyrer.aspx040480aspx0htmlEmneside
VarespecifikationerVarespecifikationerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Varespecifikationer.aspx040516aspx0htmlEmneside
FødevarekvalitetFødevarekvalitethttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fødevarekvalitet.aspx040087aspx0htmlEmneside
Handelsnormer og varestandarderHandelsnormer og varestandarderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-varestandarder.aspx040142aspx0htmlEmneside

Ændret 6. juni 2018