Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella og kvæg

Den type salmonella, der oftest rammer kvæg, hedder Salmonella Dublin.

​Salmonella Dublin er den type salmonella, som man hyppigst finder hos kvæg. Derefter følger Salmonella Typhimurium.
 

Salmonella Dublin
Salmonella Dublin er én af de farligste salmonellatyper, der kan smitte fra dyr til mennesker, da den giver mere alvorlig sygdom end andre typer salmonella.
 
Salmonella Dublin giver også sygdom i kvægbesætninger i form af diarré, aborter og øget dødelighed, men kan dog også være i en kvægbesætning uden tegn på sygdom.
 
Bakterien bliver oftest spredt mellem kvægbesætninger ved handel med raske dyr, der bærer smitten videre.
 
Salmonella Dublin i en besætning kan medføre store produktionsomkostninger for den enkelte besætningsejer. 
 
Antal mennesker syge af Salmonella Dublin
Hvert år bliver der registreret omkring 20-30 personer syge på grund af Salmonella Dublin. 
 
Hvor meget salmonella er der i oksekød?
Siden 2016 har den årlige forekomst af salmonella i oksekød ligget under 0,4 %. De nyeste tal kan ses i Annual Report on Zoonoses fra DTU (du finder link under "Læs mere" nedenfor).​
 
Overvågningsprogram for Salmonella Dublin hos kvæg
Fødevarestyrelsen og erhvervet startede i 2002 et nationalt overvågningsprogram for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvægbesætninger.
 
Overvågningsprogrammet placerer alle kvægbesætninger i et Salmonella Dublin niveau (1 eller 2) afhængigt af sandsynligheden for, at bakterien er til stede. 
 
Niveau 1:      Ejendommen anses fri for Salmonella Dublin.
Niveau 2:     Ejendommen anses for smittet med Salmonella Dublin, eller niveauet er ukendt.

 
Handlingsplan for at bekæmpe Salmonella Dublin hos kvæg
I 2008 blev der vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde Salmonella Dublin hos kvæg. Handlingsplanen har medført et stort fald i Salmonella Dublin hos kvæg. Samtidig er handlingsplanen løbende suppleret med nye initiativer for at bekæmpe bakterien. 
 
Fødevarestyrelsen har senest i 2020 sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer , SEGES og Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet et forslag til en ny plan for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvæg.

De væsentligste elementer i den fremtidige bekæmpelsesplan:    

  • To niveauer for smitte med S. Dublin – smittede og ikke smittede kvægbesætninger, i stedet for tre smitteniveauer.
  • Alle smittede besætninger bliver sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført to årlige gebyrbelagte kontroller for at kontrollere, om restriktionerne bliver overholdt.
  • Skærpede krav til handlingsplaner i smittede besætninger, samt krav om at handlingsplanen bliver udarbejdet i samarbejde med en dyrlæge.
  • Øget prøveudtagning i smittede besætninger.
  • Skærpede krav for skifte fra Salmonella Dublin-niveau 2 til niveau 1.
  • Forbud mod eksport og krav om særslagtning af smittede dyr bliver begrænset til ejendomme med salmonellose (dvs. hvor dyrene er syge pga. smitte med salmonella).
Planen for at bekæmpe Salmonella Dublin blev iværksat ved en revideret bekendtgørelse om bekæmpelse af S. Dublin i kvæg, som trådte i kraft 1. juli 2021.


 
Hvad sker der ved sygdom pga. salmonella i en kvægbesætning?​
Kvægbesætninger med sygdom pga. salmonella bliver sat under offentligt tilsyn, og raske dyr fra besætningen skal særslagtes. Dyrene udgør nemlig en risiko for at sprede bakterien til andre besætninger og til andre dyr på slagteriet. Særslagtningen nedsætter risikoen for, at bakterien bliver overført til kød.
 
Lovstof

Læs mere

 
Ændret 31. august 2021