Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella og kvæg

Den type salmonella, der oftest rammer kvæg, hedder Salmonella Dublin.

​​Salmonella Dublin er den type salmonella, som man hyppigst finder hos kvæg. Derefter følger Salmonella Typhimurium.

Salmonella Dublin
Salmonella Dublin er én af de farligste salmonellatyper, der kan smitte fra dyr til mennesker, da den giver mere alvorlig sygdom end andre typer salmonella. Salmonella Dublin giver sygdom i kvægbesætninger i form af diarré, aborter og øget dødelighed, men kan dog også være i en kvægbesætning uden tegn på sygdom.
 
Bakterien bliver oftest spredt mellem kvægbesætninger ved handel med raske dyr, der bærer smitten videre. Salmonella Dublin i en besætning kan medføre store produktionsomkostninger for den enkelte besætningsejer. 
 
Antal mennesker syge af Salmonella Dublin
Hvert år bliver der registreret omkring 20-30 personer syge på grund af Salmonella Dublin. 
 
Hvor meget salmonella er der i oksekød?
Siden 2016 har den årlige forekomst af salmonella i oksekød ligget under 0,4 %. De nyeste tal kan ses i Annual Report on Zoonoses fra DTU (du finder link under "Læs mere" nedenfor).​
 
Overvågningsprogram for Salmonella Dublin hos kvæg
Fødevarestyrelsen og erhvervet startede i 2002 et nationalt overvågningsprogram for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvægbesætninger. Overvågningsprogrammet placerer alle kvægbesætninger i et Salmonella Dublin niveau (1 eller 2) afhængigt af sandsynligheden for, at bakterien er til stede. 
 
Niveau 1:      Ejendommen anses fri for Salmonella Dublin.
Niveau 2:     Ejendommen anses for smittet med Salmonella Dublin, eller niveauet er ukendt.

Handlingsplan for at bekæmpe Salmonella Dublin hos kvæg
I 2008 blev der vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde Salmonella Dublin hos kvæg. Handlingsplanen har medført et stort fald i Salmonella Dublin hos kvæg. Samtidig er handlingsplanen løbende suppleret med nye initiativer for at bekæmpe bakterien. 
 
Fødevarestyrelsen har senest i 2020 sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer , SEGES og Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet et forslag til en ny plan for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvæg.

De væsentligste elementer i den fremtidige bekæmpelsesplan:    

 • To niveauer for smitte med S. Dublin – smittede og ikke smittede kvægbesætninger, i stedet for tre smitteniveauer.
 • Alle smittede besætninger bliver sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført to årlige gebyrbelagte kontroller for at kontrollere, om restriktionerne bliver overholdt.
 • Skærpede krav til handlingsplaner i smittede besætninger, samt krav om at handlingsplanen bliver udarbejdet i samarbejde med en dyrlæge.
 • Øget prøveudtagning i smittede besætninger.
 • Skærpede krav for skifte fra Salmonella Dublin-niveau 2 til niveau 1.
 • Forbud mod eksport og krav om særslagtning af smittede dyr bliver begrænset til ejendomme med salmonellose (dvs. hvor dyrene er syge pga. smitte med salmonella).
Planen for at bekæmpe Salmonella Dublin blev iværksat ved en revideret bekendtgørelse om bekæmpelse af S. Dublin i kvæg, som trådte i kraft 1. juli 2021.


Hvad sker der ved sygdom pga. salmonella i en kvægbesætning?​
Kvægbesætninger med sygdom pga. salmonella bliver sat under offentligt tilsyn, og raske dyr fra besætningen skal særslagtes. Dyrene udgør nemlig en risiko for at sprede bakterien til andre besætninger og til andre dyr på slagteriet. Særslagtningen nedsætter risikoen for, at bakterien bliver overført til kød.

​​Påbudt rådgivning om Salmonella Dublin
Hvis du er dyrlæge og vil rådgive om Salmonella Dublin i kvægbesætninger, som udgør en særlig smitterisiko, skal du være godkendt af Fødevarestyrelsen. Kravet gælder dog kun, når kvægbesætningen skal have "påbudt rådgivning."​

Hvilke kriterier skal du opfylde som godkendt rådgiver? 
Når du søger om at blive godkendt til at yde påbudt veterinærfaglig rådgivning for at bekæmpe Salmonella Dublin, vurderer Fødevarestyrelsen din ansøgning ud fra følgende kriterier:
 
 • Erfaring som besætningsdyrlæge i kvægbesætninger med sundhedsrådgivningsaftaler.
 • Antallet af sundhedsrådgivningsaftaler, du har indgået med kvægbesætninger.
 • Gennemførelse af uddannelsen som fagdyrlæge i kvægproduktion og kvægsygdomme.
 • Erfaring i at rådgive om bekæmpelse af Salmonella Dublin i kvægbesætninger.
 • Fødevarestyrelsen kan f.eks. ikke godkende ansøgere, som inden for de seneste to år før ansøgningen, har udarbejdet en utilstrækkelig handlingsplan for at bekæmpe Salmonella Dublin.

Hvordan søger jeg om at blive godkendt som rådgiver? 

Du søger ved at udfylde en digital ansøgningsblanket via virk.dk. Find blanketten her.

Vær opmærksom på, at du ud over blanketten skal vedhæfte en skriftlig ansøgning med detaljeret information om din erfaring med og resultater fra dit arbejde med handlingsplaner for at bekæmpe Salmonella Dublin, samt dokumentation for evt. yderligere kvalificerende uddannelse.

Hvad siger reglerne om påbudt rådgivning ved Salmonella Dublin? 

Reglerne for påbudt rådgivning om Salmonella Dublin trådte i kraft 1. januar 2019 med "Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage påbudt veterinærfaglig rådgivning med henblik på bekæmpelse af Salmonella Dublin på kvægejendomme". Se specielt §5 og §6. Godkendelsen gælder i tre år, hvorefter godkendte dyrlæger skal søge om re-godkendelse. Hvis der ikke søges om re-godkendelse, ophører godkendelsen automatisk.

Oversigt over rådgivere godkendt til påbudt veterinærfaglg rådgivning om Salmonella Dublin 

Se oversigten over godkendte rådgivere pr. 23. januar 2023 på dette område:  


Anne Skovbjerg ChristensenSkovbjerg DyrlægeTeam44 22 33 00
Anne-Marie ØstergaardKvægdyrlægerne Djursland 31 39 31 37
Betina Bækdal TvistholmSEGES Innovation51 16 88 73
Jørgen Kragsig Peschardt OlesenKvægdyrlægerne Midt Aps73 70 94 70
Malene BuddeSEGES Innovation29 66 05 59
Marianne KarlsenSkovbjerg DyrlægeTeam44 22 33 00
Marie Cathrine Kloppenborg SkauLVK (Kolding) 98 52 00 44
Peter DahlgaardDin Kvægpraksis Aps73 70 98 87


Lovstof

Læs mere

Ændret 23. januar 2023