Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Salmonella og kvæg

Den salmonellatype, der oftest rammer kvæg, hedder Salmonella Dublin.

​Salmonella Dublin er den salmonellatype, man hyppigst finder hos kvæg. Derefter følger Salmonella Typhimurium.
 

Salmonella Dublin
Salmonella Dublin er én af de farligste salmonellatyper, der kan smitte fra dyr til mennesker, da den giver mere alvorlig sygdom end andre salmonellatyper.
 
Salmonella Dublin giver også sygdom i kvægbesætninger i form af diarré, aborter og øget dødelighed. Bakterien kan dog også være i en kvægbesætning uden tegn på sygdom.
 
Bakterien bliver oftest spredt mellem kvægbesætninger ved handel med raske dyr, der bærer smitten.
 
Salmonella Dublin i en besætning kan medføre store produktionsomkostninger for den enkelte besætningsejer. 
 
Antal mennesker syge af Salmonella Dublin
Hvert år bliver der registreret omkring 20 personer syge på grund af Salmonella Dublin. 
Hvor meget salmonella er der i oksekød?
I perioden fra 2010-2017 har forekomsten af salmonella i oksekød i gennemsnit været 0,3 %. De nyeste tal kan ses i Annual Report on Zoonoses fra DTU (du finder link under "Læs mere" nedenfor).​
 
Overvågningsprogram for Salmonella Dublin hos kvæg
Fødevarestyrelsen og erhvervet startede i 2002 et nationalt overvågningsprogram for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvægbesætninger.
 
Overvågningsprogrammet indd​eler alle kvægbesætninger i et Salmonella Dublin niveau (1-3) afhængigt af sandsynligheden for, at bakterien er til stede. 
 
Niveau 1:      Ejendommen anses fri for Salmonella Dublin.
Niveau 2:     Ejendommen anses for smittet med Salmonella Dublin, eller niveauet er ukendt.
Niveau 3:     Ejendommen er smittet med Salmonella Dublin.
 
Handlingsplan for at bekæmpe Salmonella Dublin hos kvæg
I 2008 blev vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde Salmonella Dublin fra kvægproduktionen. Handlingsplanen har medført et stort fald i forekomsten af Salmonella Dublin og er løbende blevet suppleret med nye initiativer, efterhånden som forekomsten af bakterien er faldet.  
 • I 2013 var forekomsten af S. Dublin faldet betydeligt i dele af landet. Danmark blev derfor inddelt i et høj- og lavforekomstområde med flytterestriktioner mellem de to områder.
 • I 2015 blev lavforekomstområdet udvidet.
 • I 2017 blev flytterestriktionerne for kødkvægsbesætninger lempet pga. den lave forekomst af S. Dublin blandt disse.
Læs mere om tiltagene fra 2018 i næste afsnit.
 
Tiltag overfor Salmonella Dublin fra 2018
Fra 1. januar 2018 blev opdelingen af Danmark i høj- og lavforekomstområder for Salmonella Dublin ophævet og erstattet af nye initiativer. Desuden er der nye flytterestriktioner – se længere nede på siden.

De nye initiativer fokuserer på besætninger i Salmonella Dublin-niveau 2, som udgør en særlig smitterisiko, og de væsentligste tiltag er:
 
 • Der skal tages blodprøver i 1 år efter, at en besætning er blevet fri for Salmonella Dublin. Hvis der flyttes dyr fra besætningen, forlænges perioden til 2 år.
 • Bedrifter med særlig smitterisiko bliver pålagt kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen med gebyr.
 • Der kan ikke flyttes dyr fra smittede besætninger, dog med enkelte undtagelser.
 • Der er særlige krav til håndtering og brug af gødning og redskaber fra smittede besætninger.
 • Fra 2020 skal alle smittede besætninger særslagte dyr for at minimere smitterisikoen.
Alle smittede besætninger skal fortsat gennemføre en målrettet og besætningsspecifik salmonellabekæmpelse. Effekten af bekæmpelsen skal dokumenteres ved blodprøvetagning hver 3. måned.

Læs mere om, hvad de nye regler betyder her: www.landbrugsinfo.dk 
Flytterestriktioner pr. 1. januar 2018
Fra 1. januar 2018 er der kommet nye restriktioner for flytning af kvæg mellem besætninger:
 • Niveau 1-besætninger kan frit flytte dyr fra besætningen til besætninger i hele landet.
 • Niveau 2-besætninger må kun flytte dyr fra besætningen, når dyrene skal slagtes. Undtaget herfor er flytning af dyr til:
  • udlandet,
  • en anden ejendom med samme ejer, og
  • en ejendom, hvor der kun opholder sig kvæg fra den ejendom, som de flyttede dyr kommer fra.
 • Niveau 3-besætninger må ikke flytte dyr uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Raske dyr kan da flyttes til særslagtning.
 
Hvad sker der ved sygdom pga. salmonella i en besætning?​
Besætninger med sygdom pga. salmonella bliver sat under offentligt tilsyn, og raske dyr fra besætningen skal særslagtes. Dyrene udgør nemlig en risiko for at sprede bakterien til andre besætninger og til andre dyr på slagteriet. Særslagtningen nedsætter risikoen for, at bakterien bliver overført til kød.
 
Lovstof
Se bekendtgørelse om salmonella hos kvæg på denne side om Mikrobiologi og zoonoser - lovstof
Læs mere
 

 

 

SalmonelloseSalmonellosehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonellose.aspx02593aspx0htmlEmneside
Salmonella og svin Salmonella og svin https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Svin-og-salmonella.aspx02643aspx0htmlEmneside
Salmonella Salmonella https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx02591aspx0htmlEmneside
Salmonella og ægSalmonella og æghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æg.aspx02162aspx0htmlEmneside
Forebyggelse og bekæmpelse af salmonellaForebyggelse og bekæmpelse af salmonellahttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forebyggelse-og-bekæmpelse-af-salmonella.aspx018624aspx0htmlEmneside
Salmonella og slagtefjerkræSalmonella og slagtefjerkræhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fjerkræ-og-salmonella.aspx02304aspx0htmlEmneside
Analyser af fødevarerAnalyser af fødevarerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Analyser-af-fødevarer.aspx019244aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018