Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol med beskyttede betegnelser

Produkter med national oprindelse skal kontrolleres, før de markedsføres, mens nationalt producerede produkter såvel som udenlandske produkter skal kontrolleres på markedet.

​​​​Før produkter med beskyttede betegnelser markedsføres, skal de kontrolleres for, om produkterne lever op til de krav, som fremgår af produkternes varespecifikation. Dette gælder kun for produkter, som produceres i det pågældende land.

Kontrolforanstaltningen kan varetages både af et privat kontrolorgan eller af en offentlig myndighed, hvilket skal fremgå af produktets varespecifikation. 

Såfremt der vælges et privat kontrolorgan, er dette organ underlagt en overordnet kontrol/supervision fra myndighedernes side. 

Kontroludgifterne i forbindelse med verifikation af varespecifikation afholdes af producenterne selv. 
 
Kontrol af danske produkter
Danmark har pt. 3 beskyttede betegnelser, som er underlagt kontrol, før de markedsføres: "Esrom" og "Danablue", som kontrolleres af Eurofins-Steins, og "Lammefjordsgulerødder"​, ​
som kontrolleres af Landbrugsstyrelsen.
 
Produkter på markedet
Alle produkter, som markedsføres i Danmark med en beskyttet betegnelse, er underlagt en kontrol for, om produkterne overholder lovgivningen. Her kontrolleres ligeledes for, om produktet er produceret i henhold til varespecifikationen. Dette gøres ved dokumentkontrol. Herudover kontrolleres for, om produktet er mærket efter gældende regler, eksempelvis om brugen af symbol og/eller betegnelse er overholdt. Kontrollen udføres af Fødevarestyrelsen.
 
Lovgivning
Forordning (EF) nr. 882/2004 – også kendt som "Kontrolforordningen" – opstiller detailregler for kontrollen af de beskyttede geografiske betegnelser. Medlemsstaterne skal i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 foretage offentlig kontrol regelmæssigt på grundlag af en risikovurde­ring og med passende hyppighed, så bl.a. tidligere uregelmæssigheder med hensyn til overholdelse af lovgivningen og pålidelighe­den af fødevarevirksomhedsledernes egen­kontrol tages i betragtning. 
 

EU-regler


Læs mere

Landbrugsstyrelsens hjemmeside

 
Ændret 16. juli 2021