Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Kontrol af plastredskaber fra Kina og Hongkong

​EU har vedtaget, at plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong skal kontrolleres ved indførslen til EU.

​​Baggrunden herfor er, at disse redskaber kan afgive stoffer, som kan være skadelige for menneskers sundhed.

Forordning (EU) nr. 284/2011

​Alle sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong skal være ledsaget af en erklæring og mindst én laboratorierapport. Laboratorierapporten skal godtgøre, at køkkenredskaber af polyamid ikke afgiver primære aromatiske aminer til fødevarer i målelige mængder, og at køkkenredskaber af melamin ikke afgiver formaldehyd til fødevarer i mængder, der overstiger 15 mg/kg.

 

Forhåndsanmeldelse
Importører af de pågældende køkkenredskaber skal forhåndsanmelde importen til fødevareenheden mindst to arbejdsdage inden den forventede import. Der skal oplyses om forventet dato og tidspunkt for sendingens fysiske ankomst til landet.
 
Kontrol
Alle sendinger skal underkastes dokume​ntkontrol ved indførslen til EU, hvor erklæringen og ledsagende laboratorierapporter gennemgås. 10 % af sendingerne skal underkastes identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse.
 
Dokumentkontrollen skal foregå hos fødevareenhederne.
 
Identitetskontrollen og den fysiske kontrol, herunder prøveudtagning til laboratorieanalyse, skal foregå på et af de grænsekontrolsteder, der er anført på listen over kontrolsteder jf. forordning 284/2011
 
 
Toldangivelse
Importørerne skal ved toldangivelsen opgive KN-kode 3924 10 00 11 (køkkenredskaber af polyamid og melamin afsendt fra Kina eller Hongkong).
 
Find vejledninger, skrivbar erklæring m.v.
På EU's hjemmeside findes diverse vejledninger, kontaktoplysninger til de kompetente myndigheder i andre EU-lande, en skrivbar erklæring på bl.a. dansk og engelsk samt flere andre nyttige oplysninger.

EU's hjemmeside (skrivbar erklæring m.m.)

Skrivbar erklæring (dansk)
 
Særlig fokus på tydelig identifikation (plastkøkkenredskaber)
Importører af plastkøkkenredskaber fra Kina og Hongkong bedes være opmærksomme på, at partierne skal mærkes med tydelig identifikation (f.eks. LOT-​nr.).
 
Ændret 17. maj 2018