Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kontrol af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong

​Plastkøkkenartikler af polyamid (nylon) og melamin fra Kina og Hongkong skal kontrolleres ved indførslen til EU. Det betyder, at alle sendinger, der indføres til Danmark, skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen, som foretager dokumentkontrol på dem alle og analytisk stikprøvekontrol af 10% af sendingerne, før de kan frigives til salg i Danmark og EU.

Plastkøkkenartikler af polyamid og melamin fra Kina og Hongkong kan afgive stoffer, som kan være skadelige for menneskers sundhed.

Forordning (EU) nr. 284/2011

​Alle sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina eller Hongkong skal være ledsaget af en erklæring og mindst én laboratorierapport. Laboratorierapporten skal godtgøre, at køkkenartikler af polyamid (nylon) ikke afgiver primære aromatiske aminer til fødevarer i målbare mængder, og at køkkenartikler af melamin ikke afgiver formaldehyd til fødevarer i mængder, der overstiger 15 mg/kg.

 

Plastkøkkenartikler omfattet af importrestriktionen

Restriktionen omfatter plastløkkenartikler, der består af eller indeholder henholdsvis melamin eller polyamid. Definitionen af "plast" har inden for de seneste år ændret sig, og der ses en øget brug af fyldstoffer. Produktet betegnes som plast, så længe det er plasten, der udgør den strukturelle bestanddel af materialet, altså er den del der holder materialet sammen. Andelen af fyldstof i produktet har ingen betydning for, om produktet skal kontrolleres.

Du kan læse mere om plast på Fødevarestyrelsens emneside om plast. Bemærk, at bambus ikke er godkendt som tilsætningsstof i fødevarekontaktmaterialer.

Fødevarestyrelsens emneside om plast 

 

Forhåndsanmeldelse af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importører af de pågældende køkkenartikler skal forhåndsanmelde hver sending til Fødevarestyrelsen mindst to arbejdsdage inden sendingens forventede fysiske ankomst til Danmark. Forhåndsanmeldelse skal ske på det fælles sundhedsimportdokument (CHED: Common Health Entry Document) i TRACES NT. Der skal oplyses om forventet dato og tidspunkt for sendingens fysiske ankomst til landet.


Forhåndsanmeldelsen skal ledsages af en erklæring fra importøren om, at sendingen opfylder krav vedrørende afgivelse af primære aromatiske aminer og/eller formaldehyd, og mindst en laboratorierapport, der dokumenterer de målte værdier.

Skrivbar erklæring (dansk) på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Kontrol af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Alle sendinger skal underkastes dokume​ntkontrol ved indførslen til EU, hvor erklæringen og ledsagende laboratorierapporter gennemgås. Desuden skal 10 % af sendingerne underkastes identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse.
 
Dokumentkontrollen foretages af Fødevarestyrelsen på det grænsekontrolsted, hvor sendingen indføres. Fødevarestyrelsen foretager også identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder udtagning af prøver til laboratorieanalyser. I visse tilfælde kan identitetskontrol og fysisk kontrol forskydes til et godkendt kontrolsted inde i landet.

 
Toldangivelse af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importørerne skal ved toldangivelsen opgive KN-kode ex 3924 10 00 (plastkøkkenartikler af polyamid og melamin afsendt fra Kina eller Hongkong).
 
EUs vejledning for plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
På EU's hjemmeside findes diverse vejledninger, kontaktoplysninger til de kompetente myndigheder i andre EU-lande, en skrivbar erklæring på bl.a. dansk og engelsk samt flere andre nyttige oplysninger.

EU's hjemmeside (skrivbar erklæring engelsk m.m.)
 
Fokus på tydelig identifikation af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong
Importører af plastkøkkenartikler fra Kina og Hongkong bedes være opmærksomme på, at sendingerne skal mærkes med tydelig identifikation (f.eks. LOT-​nr.).
 
Ændret 9. oktober 2020