Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kompetencebevis til slagteoperationer

En række slagteoperationer kan kun udføres af personer, der har et kompetencebevis.

​​​​​Man kan opnå et kompetencebevis til slagteoperationer efter deltagelse i et kursus med bestået afsluttende prøve afholdt af en kursusudbyder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen.

En forudsætning for at kunne erhverve et kompetencebevis er endvidere, at ansøger har fremlagt en skriftlig erklæring om, at vedkommende ikke har begået en grov overtrædelse af fællesskabsretten og/eller den nationale lovgivning om dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for ansøgningstidspunktet.

Indtil den 8. december 2015 kunne Fødevarestyrelsen eller godkendt kursusudbyder udstede kompetencebeviser efter forenklet procedure til personer, der kunne dokumentere mindst tre års relevant faglig erfaring (forenklet procedure). Fra den 9. december 2015 skal alle der ønsker at opnå et kompetencebevis til slagteoperationer deltage i et kursus hos en godkendt kursusudbyder og bestå en afsluttende prøve.

Læs mere om reglerne under "Lovstof" neders​​t på denne side i henholdsvis aflivningsforordningen og bekendtgørelsen om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr på slagteri.

Find formularer til brug ved ansøgning om kompetence​bevis​

 
Kvalifikationer, der anerkendes som ligestillet med kompetencebevis:
Uddannelse som dyrlæge, jf. §29 i bekendtgørelse nr. 1751 af 30. november 2020 om aflivning, herunder slagtning, af dyr.
 
Kursus til opnåelse af kompetencebevis
Kompetencebevis vedrørende slagterop​erationer kan opnås ved deltagelse i kursus med bestået afsluttende kursusprøve.


Hvem afholder kurser?

En kursusudbyder, der ønsker at afholde kurser til opnåelse af kompetencebevis vedrørende slagteoperationer, skal først godkendes af Fødevarestyrelsen.
 

Hvem udsteder kompetencebeviser?

Kompetencebevis vedrørende slagteoperationer udstedes af kursusudbyderen på formular, som findes under Selvbetjening/Blanketter) 
 

Forudsætninger for at kunne få et kompetencebevis

En forudsætning for at kunne erhverve et kompetencebevis er endvidere at ansøger har fremlagt en skriftlig erklæring om, at ansøger ikke har begået en grov overtrædelse af fællesskabsretten og/eller den nationale lovgivning om dyrebeskyttelse i de tre år, der ligger forud for datoen for ansøgningstidspunktet.
 

Formularer

Formularer til brug i forbindelse med opnåelse af kompetencebevis, herunder formular til erklæring findes under Selvbetjening/Blanketter).
 
Kursusudbydere
Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning godkende en kursusudbyder til at afholde kurser til opnåelse af kompetencebevis.

Følgende kursusudbydere er godkendt af Fødevarestyrelsen til afholdelse af kurser til opnåelse af kompetencebevis vedr. slagteoperationer: 
 • DMRI/Teknologisk Institut
  Gregersensvej 1
  2630 Taastrup
 • Bureau Veritas Danmark A/S
  Oldenborggade 1b
  7000 Fredericia 
 • Uddannelsescenter Holstebro (UCH)
  Døesvej 70-76
  7500 Holstebro
  (for elever under uddannelse på skolen)
 • MXNS Denmark ApS
  Agro Food Park 13
  8200 Aarhus N
 • ZBC i Roskilde
  Maglegårdsvej 8
  4000 Roskilde

DMRI/Teknologisk Institut er godkendt til afholdelse af flg. kurser:

 • svin
 • kreaturer
 • fjerkræ
 • små drøvtyggere (får og geder)
Yderligere oplysninger om udbud af kurser og tilmelding til kurser vedr. slagteoperationer vil fremgå af Teknologisk Institut, DMRI hjemmeside
 

Bureau Veritas Danmark A/S er godkendt til afholdelse af følgende kurser:

 • svin (på dansk) 
 • svin (på polsk)

For yderligere oplysninger kan Bureau Veritas Danmark A/S kontaktes på tlf.  77 31 10 00 (kontaktperson er Tanja Vinther-Bjerg), og der henvises til hjemmesiden: www.bureauveritas.dk 

 

Uddannelsescenter Holstebro (UCH) er godkendt til afholdelse af flg. kurser:

 • svin
 • kreaturer​ 
 • små drøvtyggere (får og geder)

For yderligere oplysninger kan UCH kontaktes på tlf. 99 12 22 22,  og der kan henvises til hjemmesiden www.mad.ucholstebro.dk 


QMS-Consult er godkendt til afholdelse af flg. kurser:
 • fjerkræ

For yderligere oplysninger kan QMS-Consult kontaktes på tlf. +45 75530050,  og der kan henvises til hjemmesiden www.qmsconsult.dk

ZBC i Roskilde er godkendt til afholdelse af flg. kurser:
 • svin
 • kvæg
 • Kaniner
For yderligere oplysninger kan UCR kontaktes på tlf. +45 46 34 62 00, og der kan henvises til hjemmesiden www.zbc.dk
 
Kontaktpunkt for videnskabelig støtte i forbindelse med gennemførelsen af Aflivningsforordningen.
Henvendelser håndteres af Videncenter for Dyrevelfærd (ViD).
 
Aflivningsforordningens Artikel 20 kræver af hvert EU-medlemsland, at der etableres et netværk, der kan yde videnskabelig støtte og udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af Aflivningsforordningen.
 

ViD er udpeget som netværk til videnskabelig støtte

I Danmark er Videncenter for Dyrevelfærd (ViD) udpeget som netværk til videnskabelig støtte.
 

Kontaktpunkt for henvendelser:

Kontaktpunktet er sammen ​med tilsvarende kontaktpunkter i andre EU-lande og Kommissionen ansvarligt for at udveksle tekniske og videnskabelige oplysninger og bedste praksis vedrørende gennemførelsen af denne forordning.
 
Kontaktpunktet findes på følgende​ e-mail-adresse: contactpoint.1099.2009@fvst.dk 
 

 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021