Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kogalskab og kød- og benmel

Forekomsten af BSE (Kogalskab) er faldet drastisk, efter at kød- og benmel og lignende ingredienser er blevet fjernet fra foder til køer og andre drøvtyggere.

​​​​Kvægsygdommen BSE (Bovin Spongiform Encepha​​​lopati) kaldes også kogalskab. Sygdommen opstår, hvis dyr, der er fodret med kød- og benmel fra inficerede dyr, udvikler sygdommen.

I England er der konstateret ca. 185.00​​​​0 tilfælde af BSE. Man regner med, at køer og andre drøvtyggere risikerer at blive smittet, hvis de får foder, der indeholder kød- og benmel.

 

Forbudt at bruge kød- og benmel
I EU blev det i januar 1997 forbudt at bruge kød- og benmel og lignende ingredienser i foder til drøvtyggere. Fra 1. januar 2001 blev der indført en lang række yderligere restriktioner (det såkaldte foderforbud) omkring brugen af kød- og benmel, fiskemel og en række andre produkter, der bruges i foderindustrien.
 
1. januar 2010 var der konstateret 15​ køer med BSE i Danmark. Endvidere er der fundet BSE hos 3 køer, der var eksporteret.
 
Kontrol af BSE, opsporing og smittekilder
​Fødevarestyrelsen arbejder med opsporing af mulige smittekilder hos de smittede køer. Det undersøges, hvilke slags foder køerne har ædt i deres levetid, og der forsøges etableret en sammenhæng ud fra de oplysninger, man har om køerne.​
 ​
Fødevarestyrelsen kontrollerer også d​​​e bedrifter og de virksomheder, der håndterer foder. Denne kontrol skal sikre, at landmænd og virksomheder overholder forbuddet.
  
Ændret 18. december 2019