Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kategoribetegnelser for foder til selskabsdyr m.m.

Når fodermidler indgår i foderblandinger til selskabsdyr kan indholdet af fodermidler angives i kategorier i stedet for fodermidlernes navne.

Hovedreglerne om mærkning af indholdet af fodermidler i foderblandinger står i markedsføringsforordningen i artikel 17, stk. 1, litra e).

Når du åbner linket under afsnittet "Lovstof og regler", kommer du til oversigt over reglerne på foderområdet – her finder du "EU: Markedsføringsforordningen".

Under overskriften "Sammensætning" skal angives en liste over fodermidlerne, der indgår i foderblandingen. I listen skal angives fodermidlernes navne, og de skal stå i faldende orden. I listen må også angives vægtprocenten for de indgående fodermidler. Angivelse af det procentvise indhold af fodermidlerne er en frivillig mærkning.​

 

​Til nogle dyr kan fodermiddelindholdet i foderblandinger angives i kategorier
Til disse dyr kan indholdet af fodermidler angives i kategorier:
 • Selskabsdyr – omfatter også vilde fugle der fodres i haven
 • Cirkusdyr
 • Dyr i zoologiske haver
 • Forsøgsdyr
Det betyder, at man ikke kan kategorimærke fodermiddelindholdet i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller til pelsdyr.
Reglen står i markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra c).
 
Kategorimærkning
I stedet for at angive det enkelte fodermiddel i listen over fodermidler under overskriften "Sammensætning", samles fodermidlerne i de kategorier som de hører til, og kategorierne angives i listen i faldende orden efter vægtprocent.
 
Kategorierne, der kan bruges, står i bilag 6, i foderbekendtgørelsen. Det er kun disse kategorier, der må bruges. Hvis et fodermiddel ikke falder ind under nogen af kategorierne, er man nødt til at angive fodermidlets navn på det rigtige sted i den faldende orden.
 
Du finder bekendtgørelsen via linket under afsnittet "Lovstof og regler".
 

Eksempel på et fodermiddel, der ikke falder ind under nogen kategori

Majsolie, der er fremstillet af genetisk modificeret majs, kan ikke mærkes i kategorien "Olie og fedtstoffer", fordi fodermidlets navn skal suppleres med mærkningen af, at det er et genetisk modificeret fodermiddel.
 

Eksempel på kategorimærkning

Fodermidlerne i en vildfugleblanding angives sådan, når fodermidlerne angives enkeltvis:
"Havre, solsikkefrø, rapsfrø, byg", fordi vildfugleblandingen indeholder følgende fodermidler i disse mængder:
 • Havre                              35 %
 • Solsikkefrø                    30 %
 • Rapsfrø                          25 %
 • Byg                                   10 %
Det procentvise indhold af fodermidlerne kan angives som en frivillig mærkning.
 
Havre og byg tilhører fodermiddelkategorien "Korn".
Solsikkefrø og rapsfrø tilhører fodermiddelkategorien "Frø".
 
Kategorierne skal angives i faldende orden, og derfor skal bruges denne kategorimærkning: "Frø, korn", fordi vildfugleblandingen indeholder kategorierne i disse mængder:
 • Frø                                   55 %
 • Korn                                45 %
Det procentvise indhold af kategorierne kan angives som en frivillig mærkning.
 
 
Fremhævelse af indholdet af fodermidler, når fodermiddelindholdet angives i kategorier
Hvis man fremhæver et fodermiddel i mærkningen, skal mængden angives, hvad enten fodermidlet fremhæves med tekst, billeder eller grafik. I så fald skal angives det nøjagtige indhold af fodermidlet.
Reglen står i markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 2, litra a)
 

Eksempel på fremhævelse af et fodermiddel

I mærkningen af en vildfugleblanding, der indeholder havre (35 %), solsikkefrø (30 %), rapsfrø (25 %) og byg (10 %) vil man fremhæve indholdet af solsikkefrø. Mængderne af de øvrige fodermidler har man valgt ikke at angive.
 • Mærkning med fodermidler i faldende orden:
  "Havre, solsikkefrø (30 %), rapsfrø og byg"
 • Mærkning af fodermidler i kategorier:
  "Frø (heraf solsikkefrø 30 %) og korn"

 

Lovstof og regler
Ændret 19. juli 2021