Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Kaskadereglen

Som udgangspunkt skal der til behandling af dyr anvendes lægemidler, der er godkendt til dyr. Det gælder alle dyrearter, produktionsdyr såvel som selskabsdyr.

​​Reglerne om anvendelse af lægemidler til dyr har som udgangspunkt, at  der til behandling af dyr anvendes lægemidler, der er godkendt til dyr – dvs. at lægemidlet har markedsføringstilladelse. Dette gælder alle dyrearter, såvel produktionsdyr (herunder heste, der ikke er udelukket fra anvendelse til konsum) som selskabsdyr (herunder heste udelukket fra konsum).

Det er en velkendt problemstilling, at der ikke altid findes et lægemiddel, som er godkendt til en bestemt dyreart og sygdom. I en sådan situation kan dyrlægen undtagelsesvis, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende den såkaldte kaskaderegel. 

Det er vigtigt at være opmærks
om på, at kaskadereglen kun må anvendes i de tilfælde, hvor ​der ikke findes et registreret lægemiddel til den pågældende dyreart og indikation.

 

Kaskadereglen

Findes der ikke et lægemiddel til dyr, som er godkendt til markedsføring her i landet, kan en dyrlæge undtagelse​svis under sit direkte personlige ansvar, især for at undgå uacceptable lidelser hos de pågældende dyr, anvende, udlevere eller ordinere lægemidler efter kaskadereglen, dvs.:

  1. lægemidler, som er godkendt til anden dyreart eller anden indikation, eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes
  2. lægemidler, som er godkendt til humant brug, eller lægemidler, der er godkendt i et andet land, eller, hvis et sådant lægemiddel ikke findes
  3. magistrelt fremstillede lægemidler, som fremgår af bilag 2 til "Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr", til den dyreart og indikation, som er anført i bilaget

Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra kravet i punkt 3, således at andre lægemidler end de i bilag 2 anførte kan anvendes, hvis dette er nødvendigt under hensyn til dyrs sundhed.​​

Fødevareproducerende dyr må kun behandles med lægemidler, hvis aktivstoffet fremgår af bilaget til:

Forordning 37/2010 om om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdierfor restkoncentrationer i animalske fødevarer.

Det er derfor nødvendigt at undersøge, om aktivstoffet fremgår af bilaget, før fødevareproducerende dyr behandles med humane lægemidler eller lægemidler, der er godkendt til ikke-fødevareproducerende dyrearter.


Læs mere i guiderne længere nede på siden om, hvad du som dyrlæge skal gøre og opfylde, hvis du ønsker at anvende kaskadereglen. Du kan finde vejledning til, hvordan du kan ansøge om dispensation til brug af magistrelt lægemiddel her.​

 
Ændret 15. juli 2021