Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Køkkener i institutioner og skoler

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem maden, men via dråber fra host og nys fra smittede personer – så hold en god hygiejne. Find Fødevarestyrelsens spørgsmål/svar til køkkener i institutioner og skoler her


Spørgsmål/svar for køkkener i institutioner og skoler


Er der særlige forholdsregler, som man skal overholde i institutionskøkkener?

Intet tyder på, at coronavirus smitter gennem maden, men via dråber fra host og nys fra smittede personer – så sørg for at holde den sædvanlige gode hygiejne, når du håndterer fødevarer.

Se hygiejnevejledningen 


Fødevarestyrelsen henviser generelt til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus. Følg de almindelige hygiejneråd om god håndhygiejne, host og nys i ærmet og begræns fysisk kontakt.


Skal personalet i skoler, dagtilbud og institutioner bruge handsker, når de håndterer fødevarer?

Nej. Der er ikke krav om at køkkenmedarbejdere eller andet personale, der er tilknyttet forskellige madlavnings-, udportionerings-, serverings-, eller anretningssituationer skal bruge handsker, da reglerne herom ikke er gældende for dagtilbud, skoler, institutioner m.v. Men de skal have en god håndhygiejne inkl. vask af hænder, som de plejer og så i øvrigt følge Sundhedsstyrelsens vejledninger.


Må man servere maden som buffet?
Ja, hvis I følger Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om, at der ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal være særligt fokus på kontaktflader, herunder på om der med
fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.

Hvem må portionsanrette mad og drikkevarer?
 
  • Når mad tilberedes i et fælleskøkken og derefter transporteres ud til en institution, må anretterkøkkenet i institutionen gerne anrette maden.

  • Pædagoger må gerne servere både varm og kold mad på tallerkener fra fade og smøre madder til det enkelte barn. 

  • Pædagoger må gerne hælde drikkevarer op til børnene. 
Pædagogerne skal vaske deres hænder med vand og sæbe inden og efter anretning af maden. Derudover skal de sikre, at børnene ved servering ikke stimler sammen og står for tæt omkring maden.

Som altid skal hygiejnereglerne omkring opvarmning, nedkøling og varmholdelse af maden overholdes.

 

Se også

Må børnene hjælpe til i køkkenet?
Ja, forudsat, at institutionen følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelse af smittespredning og Fødevarestyrelsens regler og retningslinjer for god hygiejne i køkkenet.


Må institutionerne og skoler lave og servere mad til børnene?
Ja, børnehaver, vuggestuer, dagplejer, fritidsordninger og skoler må gerne lave og servere mad til børnene. De skal dog fortsat følge Fødevarestyrelsens generelle råd og regler om blandt andet god køkkenhygiejne og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fx buffetservering, fællesspisning m.v.  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ved buffetservering, fællesspisning m.v. skal være særligt fokus på kontaktflader, herunder på om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering.


Må et institutionskøkken levere fødevarer til institutionens egne børn og voksne, der grundet corona-situationen opholder sig i lånte lokaler uden for institutionen?
Ja. Et institutionskøkken må gerne levere mad og drikke til institutionens egne børn og voksne uden yderligere registrering hos Fødevarestyrelsen, når der er tale om midlertidige leveringer grundet nuværende corona-situation. Det forudsættes, at leveringen og håndteringen af fødevarer sker hygiejnisk forsvarligt. 

Skal modtagerkøkkenet i midlertidige, lånte lokaler være registreret hos Fødevarestyrelsen?
Nej. Modtagerkøkkenet skal ikke være registreret hos Fødevarestyrelsen, når blot køkkenet modtager fødevarer til institutionens egne børn og voksne, og når modtagelsen af fødevarer er midlertidig som følge af den nuværende corona-situation. Det forudsættes, at modtagelsen og håndteringen af fødevarer i de lånte lokaler sker hygiejnisk forsvarligt.


Skal maden holdes varm eller køles ned, hvis ikke alle børn spiser på samme tid?

Sørg for at al mad opvarmes til 75 grader, og hold maden varm ind til den serveres. Hvis du skal gemme maden til senere, skal den køles ned til 10 grader inden for tre timer.

Læs Fødevarestyrelsens regler i Hygiejnevejledningen 

Må børnene spise karse og andre afgrøder, som de selv har sået, plukke og spise urter, bær og anden frugt?

Ja, under forudsætning af at afgrøderne spises inden for den faste gruppe børn, jfr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at aktiviteter i daginstitutionen skal organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe.


Må institutionernes børn være med til at bage snobrød, pandekager eller lave andet mad på bål?

Ja, hvis råvarerne forinden er lavet i institutionens køkken, og hvis aktiviteten sker i den faste gruppe børn, jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at aktiviteter i daginstitutioner skal organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe.  


Må børnene være med til at hente mælk, frugt, madkasser og drikkedunke i fælles køleskabe?

Ja, hvis det kan ske, så anbefalingerne om god hygiejne og afstand stadig kan følges og jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at aktiviteter i daginstitutioner skal organiseres i faste grupper/stuer med et fast antal ansatte per gruppe. 


Må børn og forældre uddele f.eks. hjemmebag, frugt og grønt eller færdigpakket slik ved fødselsdag osv.?
Ja, det er tilladt, at børn og forældre uddeler hjemmebag, frugt og grønt mv. 


Må legetøj vaskes i opvaskemaskine?
Sundhedsstyrelsen har ikke specificeret, hvordan institutioner bør vaske legetøj, men anbefaler hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt, herunder legetøj. 

Fødevarestyrelsen anbefaler generelt, at der ikke forekommer aktiviteter i et køkken, der ikke har noget med køkkendrift at gøre. Men hvis vask af legetøj foregår uden for de tidspunkter, hvor der håndteres fødevarer, og der gøres rent efterfølgende, før der igen håndteres fødevarer, kan det godt lade sig gøre.   

 

Skal institutionen vaske fødevareemballage, når den får leveret varer til institutionernes køkken?

Coronavirus kan overføres via overflader, men ikke gennem huden, kun gennem slimhinder i mund, næse og øjne. Risikoen vurderes derfor at være yderst lille, hvis du vasker hænder før og efter du har håndteret fødevarer og fødevareemballage. 


Mister vi som institution vores Måltidsmærke og/eller Det Økologiske Spisemærke?

Nej, Fødevarestyrelsen accepterer i denne særlige coronasituation, at krav til Måltidsmærket og/eller Det Økologiske Spisemærke ikke kan opnås til fulde. Det gælder i en begrænset periode, når en afvigelse skyldes, at I som institution følger myndighedernes anbefalinger, eller når I oplever midlertidige ændringer i forsyninger.

For Det Økologiske Spisemærke skal der fortsat foretages en opgørelse over økologi-procent for de aktive måneder. 


Skal de særlige forholdsregler skrives ind i institutionernes egenkontrolprogram?
Nej, Fødevarestyrelsen stiller ikke krav om at egenkontrolprogrammerne suppleres med nye coronarelaterede tiltag.    


Ændret 3. juni 2020