Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Køkkener i børneinstitutioner

Køkkenet i en børneinstitution skal overholde regler om indretning, køkkenhygiejne med videre, hvis institutionen tilbereder eller serverer mad for børnene.

​​​​​​​Når køkkenet i en børneinstitution tilbereder eller serverer mad for børnene, betragtes det som en fødevarevirksomhed​​​. Køkkenet skal derfor overholde reglerne om indretning, køkkenhygiejne m.v. lige som andre mindre fødevarevirksomheder. 

Alt efter hvor ofte køkkenet laver ma​​​d, kan det være en fødevarevirksomhed over eller under bagatelgrænsen. 

Læs mere her om fødeva​​​​revirksomheder under bagatelgrænsen

Læs mere her i Autorisationsvejledningen, afsnit 7.5 Børneinstitutioner med begrænset behandling af fødevarer ​– ​under bagatelgrænsen​

 
Følg hygiejnereglerne 
Børneinstitutioner som fx vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skolefritidsordninger og klubtilbud, der ofte laver mad til børnene, skal følge reglerne for hygiejne og indretning.

Læs mere i “Hygiejnevejledningen" ​under “Lovstof og regler” nederst.​​ 
 

Hvem har ansvaret?

Lederen af børneinstit​utionen har ansvaret for fødevaresikkerheden af den mad, som institutionen tilbereder eller serverer for børnene – og derfor også for, at indretning og drift af køkkenet lever op til reglerne.
 
Blanket til registrering
Spørgsmål og svar

Må børnehaven lave mad over bål?

Fødevarer skal beskyttes mod forurening i alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled. Enhver håndtering af fødev​​arer skal derfor ske i egnede lokaler, så det kan foregå hygiejnisk forsvarligt. Dele af fremstillingsprocessen – nemlig varmebehandlingen – kan dog foregå udendørs, hvis det foregår hygiejnisk forsvarligt.
 
For tilberedning af bålmad gælder derfor, at  klargøring af maden skal ske i institutionskøkkenet. Det kan dog tillades, at man fx vaske​​​​r og skræller kartofler og gulerødder udendørs, når det sikres, at der ikke efterfølgende sker forurening af fødevarerne. Fx skal der være et egnet sted til at tappe rent vand til at skylle og koge de rensede grønsager. Det er institutionens ansvar, at børnene ikke bliver syge af maden.  
 

Hvordan sikres hygiejnen, når børnehavebørn har madpakker med på tur?

Institutionen må vurdere, hvilken mad der er forsvarlig at have med på tur, når temperaturen ikke kan holdes på max. 5°C, og i hvor lang tid det kan foregå. Føde​​varer med kølekrav bør normalt ikke være udenfor køl i mere end 3 timer.

Det er meget vigtigt, at rester af letford​​​ærvelige madvarer kasseres efter frokosten.

Mange institutioner har gode erfaringer med at lave ”madkurve”, hvor de letfordærvelige madvarer pakkes i køletasker m​ed køleelementer, og andre madvarer som rugbrød og grønsager pakkes for sig.

Børnene kan selvfølgelig ogs​​​å have deres madpakker i egne rygsække. Så skal der tages hensyn til manglende kølemulighed ved valg af pålæg. 
 

Hvilke regler gælder for indretning af institutionskøkken?

Reglerne for indretning af institutionskøkkener er de​​​ samme som  reglerne for traditionelle fødevarevirksomheder.
 
Overordnet skal indretninge​​n af køkkenet give mulighed for, at madlavning og opbevaring af fødevarer kan foregå hygiejnisk og sundhedsmæssigt forsvarligt. Køkkenets indretning skal passe til de aktiviteter, der foregår i køkkenet, fx omfanget af madlavningen, og antallet af personer (inklusive evt. børn), der skal deltage i madlavningen. Der skal også tages hensyn til den eller de ansattes arbejdsmiljø.​


​Må børn deltage i madlavningen i institutioner?

Børn kan inddrages i madlavningen, både i børn​​​ehaver, i skolers kantiner og på efterskoler, forudsat​ at inddragelsen er hygiejnisk forsvarlig i det konkrete tilfælde. Der skal fx være så meget plads i køkkenet, at man kan holde råvarer og færdig mad adskilt, selv om der er mange om at lave maden. 
 
Under tilberedningen skal ​​der være uddannet personale til stede, som kan instruere børnene tilstrækkeligt om hygiejne. Og det uddannede personale skal sikre, at maden fremstilles hygiejnisk forsvarligt.
 
Børnene skal opfylde de samme krav til personlig hygiejne som ​​​det uddannede personale. 
Børnen​​e skal lære: 
 • at vaske hænder grundigt: 
  • før madlavningen, 
  • mellem urene og rene processer,
  • efter toiletbesøg,
  • efter nysen og hosten; 
 • at næse- og hårpilleri er forbudt. 
 • at rå æg, kød og fisk kræver ekstra opmærksomhed. 
 • at forklæder er praktiske og smarte.
I nogle tilfælde kan det være​​​ nødvendigt, at børnene kun får opgaver med begrænset hygiejnisk risiko – fx skærer brød, kager, frugt eller grønsager. 
 
Lovstof og regler

 
Læs mere
 
Ændret 20. september 2022