Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Insekter til foder

Produktion af insekter til foder er opdræt af dyr. Der er krav om registrering, krav til foder til insekterne, og regler for anvendelse af insekter som foder.

​​​​Opdræt af insekter er primærproduktion

Virksomheder, der opdrætter insekter til fødevare- eller foderbrug, skal være registreret som landbrug/primærproducent. Registreringen foregår via hjemmesiden: www.landbrugsindberetning.dk under boksen "Foder og fødevarer"
Du logger på med NemID.

 

Krav til foderet til insekter

Foder til insekter skal opfylde bestemmelserne i foderlovgivningen.

Insekter må ligesom andre fødevareproducerende dyr fodres med traditionelt foder, fx korn, sojaskrå, ensilagerester fra frugt og grønt samt brød.

Derimod må insekter, ligesom andre opdrættede dyr, ikke fodres med eller opdrættes på animalske produkter, fx rester af kød eller fisk, køkken- og madaffald, husdyrgødning, affald fra rensningsanlæg eller lignende.

Læs mere i vejledning om ​foder og f​odervirksomheder.

 

Regler for anvendelse af insekter som foder

Ved anvendelse af insekter som foder skelnes mellem at fodre dyr med levende insekter og at fodre dyr med døde insekter og mel af døde insekter.


Levende insekter som foder

Efter foderlovgivn​ingen er det tilladt at fodre dyr, undtagen drøvtyggere, med insekter, der er levende, forudsat at insekterne er opdrættet på materialer, der må bruges som foder.
 
Dog kan levende insekter ikke bruges til høns og kyllinger af arten Gallus gallus eller kalkuner, da foder til disse dyr skal være varmebehandlet ifølge de danske salmonella-særregler (dette fremgår af foderbekendtgørelsen).
 

Vær også opmærksom på, at fodring med levende insekter kan være omfattet af regler i naturbeskyttelsesloven, hvis arterne ikke er hjemmehørende i Danmark.


Døde insekter som foder

Hele insekter der er døde kan fodres til selskabsdyr (fx krybdyr og akvariefisk) samt pelsdyr (fx mink).
 
Mel af døde insekter betragtes som forarbej​​det animalsk protein og må på nuværende tidspunkt kun anvendes som foder til grise, fjerkræ, akvakulturdyr (fx fisk), selskabsdyr (fx hunde og katte) samt pelsdyr (fx mink).
 
Lovgivningen giver ikke mulighed for anvendelse af døde insekter som foder til andre dyr herunder køer, får, geder eller heste. 

 

Markedsføring

Det fremgår af markedsføringsforordningen, at foder skal v​ære sikkert, og at det ikke må have negativ indvirkning på bl.a. dyrevelfærden. Desuden skal foderet være egnet til formålet. Det er den virksomhed, der markedsfører foderet, som er ansvarlig for, at disse krav er overholdt.
 
Derudover skal den virksomhed, der markedsfører insekter som foder, sikre sig, at insekterne enten er optaget i fodermiddelfortegnelsen eller er anmeldt til fodermiddelregistret. Begge dele fremgår også af Fødevarestyrelsens side om Foder–lovstof.
 Læs mere om Foder – lovstof.
 
EU’s Fødevaresikkerhedsagentur EFSA har i oktober 2015 publiceret rapporten "Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed" om mulige risici ved anvendelse af insekter som foder og fødevarer. ​

 

Ændret 15. februar 2022