Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Information om eksportcertifikater til Storbritannien

Storbritannien anses pr. 1. januar 2021, som et tredjeland i handelssammenhænge og deres krav og vilkår kan derfor være ændret.

Herunder kan du læse mere om de generelle retningslinjer og krav for alle typer produkter, samt specifik information om hver produkttype til eksport til Storbritannien.

Læs yderligere information om BREXITs påvirkning af eksporten her

Generel information

EU Kommissionen som har forhandlet om BREXIT, har udtrykt deres forhandlingsret med Storbritannien om certifikatvilkår, hvilket betyder, at Danmark ikke er i stand til at forhandle egne bilaterale certifikater med Storbritannien.

EU Kommissionen har derfor offentliggjort de certifikater som skal anvendes ved eksport i TRACES, og vil evt. fremadrettet forhandle på certifikaternes indhold, såfremt det viser sig relevant. EU Kommissionen har offentliggjort certifikaterne i TRACES 31. december 2020, så eksporten kan fortsætte efter denne dato. 

Certifikatkravene er hovedsageligt en afspejling af EU's importkrav for de relevante produkter, hvorfor det må forventes at danske eksportører kan opfylde betingelserne i certifikaterne.

Fødevarestyrelsen kan ikke udelukke at importkravene for eksport til Storbritannien kan ændres sig over tid, hvorfor man løbende bør holde sig orienteret om importbetingelserne.

 

Forhåndsanmeldelse:

Danske eksportører skal være opmærksom på, at importøren af visse produkter til Storbritannien er ansvarlig for at forhåndsanmelde importen til de britiske myndigheder. Dette kan kræve koordinering mellem eksportør og importør. Storbritannien har desuden oplyst, at det er et krav at certifikater for forsendelser til Storbritannien anføres det relevante nummer for forhåndsanmeldelse (Unique Notification Number (UNN)), for de produkter som kræver forhåndsanmeldelse. Der kan findes yderligere information om dette på følgende link, eller ved at koordinere med sin importør: https://www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model

Kommissionen foreslår, at man ved angivelse af UNN i certifikaterne, som udstedes I TRACES, angiver nummeret I boks I.6, som det kan ses i det nedenstående screenshot af eksempel.

Eksempel boks I.6

 

Specifik information om fødevarer
Certifikatkrav

Der kommer krav om, at forsendelser af fødevarer af animalsk oprindelse til Storbritannien skal ledsages af certifikater. Se hvilke datoer disse krav træder i kraft for de forskellige produktkategorier her​​. Storbritannien har offentliggjort de modelcertifikater, som skal anvendes. Se nærmere på DEFRAs hjemmeside:

Link: DEFRAs hjemmeside med modelcertifikaterne


Baggrundsdokumentation for varer af animalsk oprindelse
Indtil kravet om at forsendelser af animalsk oprindelse skal ledsages af certifikater træder i kraft, kan importørerne i UK have behov for baggrundsdokumentation i tilfælde, hvor varerne skal kunne reeksporteres til andre tredjelande. Kontakt Fødevarestyrelsen herom.  ​


Specifik information om foder og ABP
  

Efter 31. december 2020 kræver Storbritannien, at der er udpeget en britisk repræsentant for jeres virksomhed, hvis I eksporterer følgende til Storbritannien: Foder, der indeholder eller består af fodertilsætningsstoffer og/eller visse nye proteinkildeprodukter. Det er den britiske importørs ansvar at have sikret, at der i Storbritannien er udpeget en britisk repræsentant for den danske virksomhed. Den britiske repræsentant skal udfylde og underskrive et skema, hvor de skriver under på, at de vil sikre, at den danske import lever op til den engelske foderlovgivning. Se mere på denne hjemmeside:


Specifik information om levende dyr

Læs mere i de britiske fødevaremyndigheders guide om eksport af levende dyr og avlsmateriale

Det fremgår bl.a. af guiden, at der er nye dokumentationskrav i forbindelse med transport af dyr (dyrevelfærd) pr. 1. januar 2021. 

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en Q&A om transport af dyr til Storbritannien (pdf) 


Ændret 1. februar 2022