Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Infektiøs pankreasnekrose

Infektiøs pankreasnekrose (IPN) er en virusinfektion, som er udbredt blandt opdrættede laksefisk.

Sygdommen er dog også blevet registreret hos en lang række andre fisk, herunder karpefisk, ål, sildefisk, torskefisk, aborre og fladfisk. INP-virus er desuden fundet i invertebrater som fx krebs, krabber og andre skaldyr.

IPN forårsager primært problemer hos fiskeyngel. Fisk, der lider af IPN, er karakteriseret ved en mørkfarvning af huden, udstående øjne og læsioner på skindet. Mange fisk får desuden en opsvulmning af bughulen. Syge fisk ændrer adfærd, hvilket ofte viser sig ved, at de ikke tager føde til sig og mister balancen. 

Opklippede fisk har bleg milt og bugspytkirtel, indre blødninger og reducerede fedtdepoter. På bugspytkirtlen (pankreas) vil der desuden være små til større områder med dødt væv (nekrose). Ikke alle tegn vil nødvendigvis være til stede, specielt ikke i det tidlige og meget sene stadie af sygdommen. Dødeligheden i opdrættet fisk er 10-90 % med højest dødelighed blandt helt unge fisk.

 
Smittespredning
IPN-virus smitter fra fisk til fisk gennem kontamineret vand eller via redskaber brugt i inficerede fiskefarme. Virus udskilles via fækalier, æg, sæd og muligvis urin. IPN-virus er meget robust og kan overføres i både fersk- og saltvand. Den kan overleve i mave-tarmsystemet på både fugle og pattedyr, hvilket muliggør smittespredning gennem fækalier fra dyr, der har spist inficerede fisk.
 
Fisk, der overlever IPN, kan være smittebærere af virus uden at vise symptomer. Herudover kan IPN smitte fra forældre til afkom.
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Der findes ingen behandling mod IPN, og kontrol af sygdommen kan derfor kun ske ved omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Der findes i Danmark en række yngeldambrug, der er registreret fri for IPN.
 
 
Forekomst
Sygdommen er vidt udbredt og findes i stort set alle lande, hvor der er lakseopdræt, herunder Nord- og Sydamerika, Europa, Asien og Sydafrika.
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. maj 2018