Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Infektiøs lakseanæmi

Infektiøs lakseanæmi (på engelsk ISA), er en virusbetinget sygdom hos atlantisk laks og regnbueørred.

Hele Danmark inklusiv danske havområder er af EU godkendt som værende fri for infektiøs lakseanæmi i henhold til Kommissionens beslutning 2009/177/EF.​

Som navnet indikerer, er ISA forbundet med anæmi ("blodmangel"). Typiske kendetegn hos inficerede fisk er blege gæller, udstående øjne og udspilet bug. Sent i sygdomsforløbet ses blødninger i huden, skæltab samt blodigt og svullent gat. Hjertet er blegt som følge af anæmien, og hæmatokritværdierne er meget lave.

Syge fisk bliver sløve og lægger sig enten på bunden eller står lodret med hovedet i vandoverfladen. Inkubationstiden er som regel 10-20 dage, men infektionen kan også ligge skjult i månedsvis, før sygdommen bryder ud. Et sygdomsudbrud kan enten have et akut forløb med høj dødelighed eller være mere langtrukkent med forhøjet daglig dødelighed, der kan fortsætte i flere måneder. ​

Fund af ISA HPR0 

Den 18. februar er der i Danmark påvist infektiøs lakseanæmi virus (ISAV) af genotypen HPR0.
Der findes to typer af ISA virus, HPR0 og HPR-deleted. ISA virus HPR0 giver ikke kliniske symptomer og er ikke omfattet af RÅDETS DIREKTIV 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr.

Samhandel fra Danmark til andre EU lande er derfor ikke påvirket af fundet.

I forhold til eksport af fisk og fiskeprodukter, henledes opmærksomheden på at få eksportcertifikater ikke kan bruges, og at der er en del certifikater, hvor det i forhold til de konkrete attestationer i hvert enkelt tilfælde må vurderes, om de kan anvendes eller ej. I tvivlstilfælde kan eksportøren kontakte den lokale fødevareenhed.
Der er sat notifikationer på de vedrørte certifikatsider på certifikatdatabasen.

Fundet af ISAV-HPR0 blev gjort i en vildt fanget atlantisk laks (Salmon salar L.) i et anlæg for genopretning af bestanden af vilde laks. Laksen blev fanget i Gudenåen.
Fisken er blevet destrueret og relevante områder af anlægget er blevet rengjort og desinficeret.

 

Smittespredning
ISA-virus overføres ved kontakt mellem inficerede fisk eller deres ekskrementer. Virus kan overleve i vand og kan således også overføres ved berøring med kontaminerede redskaber. 
 
Behandling, bekæmpelse og kontrol
Der er endnu ikke nogen forbyggende behandling mod ISA, men udvikling af en vaccine er på vej. Kommende vacciner vil dog muligvis kun være effektive i begrænsede områder og muligvis kun i en begrænset periode. ISA er ikke kun et problem i fiskefarme, også vilde populationer af laks er truet af sygdommen.
 
 
Forekomst
ISA blev første gang konstateret i Norge i begyndelsen af 1980’erne. Sygdommen er efterfølgende blevet påvist i Canada, Skotland, Færøerne, USA og Chile. 
 
Lovstof og regler
 ​
 
Ændret 18. juli 2019