Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion hos laks og ørred.

Siden den 18. maj 2021 er der identificeret otte udbrud med fiskesygdommen infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) i Danmark. 

Fødevarestyrelsen har den 2. juni 2021 suspenderet Danmarks status som værende fri for IHN. Suspensionen er en overgangsforanstaltning, som Fødevarestyrelsen finder nødvendig indtil sygdommen er inddæmmet. IHN-fri status blev suspenderet midlertidigt i foreløbig tre uger til den 23. juni 2021. Suspensionen af IHN-fri status er forlænget til 16. juli 2021.

​​​​​Sygdommen har store konsekvenser for ferskvandsfiskefarme (dambrug), hvor den især rammer regnbueørred og atlantisk laks. IHN har været påvist i Nordamerika, Asien og Europa. 

Fisk, der lider af IHN, bliver sløve med pludselige korte udbrud af unormalt højt aktivitetsniveau, der normalt medfører død. Ydre kendetegn omfatter udstående øjne, mørkfarvning af skindet, blege gæller, læsioner ved basis af finnerne og opsvulmet bug. Ved opklip vil vævet generelt være blegt (blodfattigt). Der kan desuden forekomme væske i bughulen.

Smittespred​​ning
IHN virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men bliver mere resistente med alderen. Infektionen er dødelig, og for unge fisk kan dødeligheden være helt op mod 100 %. Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan bliver smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Virus spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim. 

 
Behandling, be​​​kæmpelse og kontrol 
IHN kan kontrolleres ved omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Test af ny yngel er vigtig for at identificere og dermed undgå eventuelle smittebærere. I dambrug, hvor IHN er til stede, anbefales det,​ at æggene desinficeres med jodbaserede produkter.​

 
​Lovstof og regler
 
Ændret 21. juli 2021