Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose (IHN) er en virusinfektion hos laks og ørred.

Hele Danmark inklusiv danske havområder er af EU godkendt som værende fri for IHN i henhold til Kommissionens beslutning 2009/177/EF.

​​​​​Sygdommen har store konsekvenser for ferskvandsfiskefarme, hvor den især rammer regnbueørred og atlantisk laks. IHN har været påvist i Nordamerika, Asien og Europa. 

Fisk, der lider af IHN, bliver sløve med pludselige korte udbrud af unormalt højt aktivitetsniveau, der normalt medfører død. Ydre kendetegn omfatter udstående øjne, mørkfarvning af skindet, blege gæller, læsioner ved basis af finnerne og opsvulmet bug. Ved opklip vil vævet generelt være blegt (blodfattigt). Der kan desuden forekomme væske i bughulen.

Smittespred​​ning
IHN virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. Unge fisk og fiskeyngel smittes let, men bliver mere resistente med alderen. Infektionen er dødelig, og for unge fisk kan dødeligheden være helt op mod 100 %. Fisk, der overlever et angreb af IHN, kan bliver smittebærere og smitte andre fisk, selvom de smittede fisk ikke selv har symptomer. Virus spredes til de frie vandmasser gennem fækalier, urin og slim. 

 
Behandling, be​​​kæmpelse og kontrol 
IHN kan kontrolleres ved omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Test af ny yngel er vigtig for at identificere og dermed undgå eventuelle smittebærere. I dambrug, hvor IHN er til stede, anbefales det,​ at æggene desinficeres med jodbaserede produkter.​

Beredskabsplan for sygdomme hos akvakulturdyr

 
​Lovstof og regler
 
Ændret 18. juli 2019