Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Indførsel og import af kvæg

Her kan du læse mere om de dyresundhedsmæssige krav for kvæg, der indføres fra EU eller importeres fra tredjelande.

​​​​Ved kvæg forstås avls-, brugs- eller slagtedyr, holdt som husdyr (produktionsdyr) af arterne: Bos taurus (tamkvæg), Bison bison (amerikansk bison) og Bubalus bubalis (vandbøffel).

Øvrige kvægarter end de 3 ovenfor nævnte arter er omfattet af andre regler. Se under "Andre hovdyr".

 

Indførsel fra EU (samhandel) 
Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som er udarbejdet i TRACES, og leve op til kravene heri.
 
Det betyder bl​andt andet, at:
  • de er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge i afsendermedlemsstaten inden for 24 timer før afsendelsen,
  • hvert dyr er øremærket i henhold til EU's mærkningsregler,
  • de ikke er underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.
​​For avls- og brugsdyr gælder desuden, at de skal have opholdt sig i én og samme besætn​ing siden fødslen eller i de sidste 30 dage forud for afsendelsen.
 
Supplerende krav i forhold til IBR
I henhold til beslutning nr. 2004/558/EF skal dyrene leve op til supplerend​​e krav i forhold til kvægsygdommen IBR (infektiøs bovin rhinotracheitis), når de samhandles til Danmark.
 
Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, der gælder, hvis du indfører dyr, der stammer fra områder, hvor der er restriktionszoner for Bluetongue.
 
Import fra tredjelande
Det er kun tilladt at importere kvæg til Danmark (EU), hvis dyrene kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i kolonne 1, 2 og 3 i bilag 1 til Rådets Forordning (EU) nr. 206/2010.
 
Hvis det land, man ønsker at importere kvæg fra, ikke fremgår af kolonne 1, 2 eller 3 i bilag 1, er import af kvæg forbudt.
 
Af bilag 1, kolonne 4, fremgår det, hvilke veterinærcertifikater der skal anvendes; dyrene skal opfylde kravene heri under hensyntagen til de særlige betingelser i bilag 1, kolonne 6, og skal, hvis det er angivet i kolonne 5, også opfylde eventuelle supplerende garantier, som kræves i det pågældende certifikat.
 
For kvæg er der to certifikattyper, som skal ledsage dyrene under transporten og være udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksportlandet:
  • BOV-X: for tamkvæg (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug.
  • BOV-Y: for tamkvæg (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import.
Hvis den ovennæ​vnte ce​rtifikattype, som passer til det kvæg, der ønskes importeret, ikke fremgår af kolonne 4 ud for det land, som du ønsker at importere fra, er import af kvæg forbudt.

Hvis der er udbrud af smitso​​mme husdyrsygdomme i afsenderlandet, kan der være midlertidigt forbud mod import af kvæg fra et ellers listet tredjeland.
 
Andre relevante informationer
 
 
Lovgivning

Lovgivning om ind- og udførsel af levende dyr

 

 

 

Indførsel og import af andre hovdyrIndførsel og import af andre hovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-andre-hovdyr.aspx040195aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kaniner og harerIndførsel og import af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx040204aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af gnavereIndførsel og import af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-gnavere.aspx040201aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hvirvelløse dyrIndførsel og import af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-hvirvelløse-dyr.aspx040203aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af krybdyr og padderIndførsel og import af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-krybdyr-og-padder.aspx040205aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx040194aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af pelsdyrIndførsel og import af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-pelsdyr.aspx040206aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af fjerkræ og rugeægIndførsel og import af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040199aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af bier og humlebierIndførsel og import af bier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-bier.aspx040197aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenIndførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/indfoersel_og_import_af_salamandre.aspx040189aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af svinIndførsel og import af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-svin.aspx040207aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af får og gederIndførsel og import af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-får-og-geder.aspx040198aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx040160aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af forsøgsdyrIndførsel og import af forsøgsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-forsøgsdyr.aspx040200aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx040135aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
Øremærkning af indførte husdyrØremærkning af indførte husdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oeremaerkning-af-indfoerte-husdyr.aspx040331aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hesteIndførsel og import af hestehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-heste.aspx040202aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af dyr og avlsmaterialeIndførsel og import af dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-dyr-og-avlsmateriale.aspx040192aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx040134aspx0htmlEmneside

Ændret 26. juli 2017