Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Indførsel og import af svin

Ved svin forstås avls-, brugs- eller slagtedyr holdt som husdyr (produktionsdyr) af arten Sus scrofa domesticus. Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som udstedes i TRACES af de veterinære myndigheder i afsenderlandet.

​Ved svin forstås avls-, brugs- eller slagtedyr holdt som husdyr (produktionsdyr) af arten Sus scrofa domesticus.

Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som udstedes i TRACES af de veterinære myndigheder i afsenderlandet. Der kan kun udstedes et sundhedscertifikat, hvis dyrene opfylder følgende krav:

  • De er klinisk undersøgt og fundet raske af en embedsdyrlæge inden for 24 timer før afsendelsen.

  • Hvert dyr er øremærket i henhold til Mærkningsbekendtgørelsens regler.

  • Dyrene er ikke underlagt restriktioner i forhold til EU-regler eller nationale bestemmelser.

  • Avls- og brugsdyr har opholdt sig i én og samme besætning siden fødslen eller de sidste 30 dage forud for afsendelsen. 

Ved indførsel fra EU gælder reglerne for samhandel med svin mellem EU-lande. Reglerne fremgår af Bekendtgørelse nr. 515 af 23. juni 1999 med senere ændringer.

Indføres svin fra lande eller omr​åder, der ikke er opført i bilag I til Kommissionens beslutning nr. 2008/185/EF og dermed ikke har opnået status som værende fri for Aujeszkys sygdom, skal supplerende betingelser være opfyldt. Disse betingelser fremgår for avls- og brugssvin af artikel 1 og for slagtesvin af artikel 2 i nævnte beslutning.

 

Mund- og klovesyge i Bulgarien
Der er udbrud af mund- og klovesyge i regionen Burgas i Bulgarien. Det får betydning for mulighederne for at indføre dyr herfra.
 
Import fra 3.-lande
Reglerne for import af svin fra tredjelande fremgår af Bekendtgørelse nr. 515 af 23. juni 1999 med senere ændringer.
 
Det er kun tilladt at importere svin til Danmark (EU), hvis dyrene kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er opført i kolonne 1, 2 og 3 i del 1, bilag I til Rådets forordning (EU) 206/2010. Hvis det land, man ønsker at importere svin fra, ikke fremgår af kolonne 1, 2 og 3 i Del 1, Bilag I, er import af svin herfra forbudt.

I kolonne 4 i Del 1, Bilag I fremgår det hvilke veterinærcertifikater, der skal anvendes for dyrene. De skal opfylde kravene heri, under hensyntagen til de særlige betingelser i kolonne 6, og skal, hvis det er angivet i kolonne  5, også opfylde eventuelle supplerende garantier, som kræves i det pågældende certifikat.
 
For svin er der tre certifikattyper, som skal ledsage dyrene under transporten og være udfyldt og underskrevet af en embedsdyrlæge i eksportlandet:
  • POR-X: For tamsvin (Sus scrofa domesticus) til avl og/eller levebrug efter import.
  • POR-Y: For tamsvin (Sus scrofa domesticus) til omgående slagtning efter import.
  • SUI: For ikke-domesticerede dyr af svinefamilien (Suidae)
Hvis den ovennævnte certifikattype, som passer til de svin, der ønskes importeret, ikke fremgå af kolonne 4, er import af svin forbudt. Ligeledes vil svin, der ikke kan opfylde kravene i certifikatet, ikke kunne importeres. Dyrene må ikke transporteres sammen med andre dyr, der ikke skal sendes til Danmark (EU), eller som har lavere sundhedsstatus.
Under transporten må de ikke aflæsses i, transportes ad landevej eller pr. jernbane eller drives gennem et 3.-land eller dele af 3.-lande, som ikke er godkendt til eksport til EU.
Senest 10 dage efter pålæsningen i eksportlandet skal dyrene være ankommet til et godkendt EU Grænsekontrolsted. Ved transport ad søvejen forlænges 10-dages perioden med den tid, søtransporten tager. I så fald skal en erklæring i henhold til tillægget i bilag I, del 3.a, underskrevet af skibets kaptajn, vedlægges certifikatet.
 

OBS – Der kan være importrestriktioner

Som følge af udbrud af husdyrsygdomme i andre lande, kan der være restriktioner for omsætning af levende dyr. Se under importrestriktioner.
 
Læs mere
 
 

 

 

Indførsel og import af andre hovdyrIndførsel og import af andre hovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-andre-hovdyr.aspx040195aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kaniner og harerIndførsel og import af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx040204aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af gnavereIndførsel og import af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-gnavere.aspx040201aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hvirvelløse dyrIndførsel og import af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-hvirvelløse-dyr.aspx040203aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af krybdyr og padderIndførsel og import af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-krybdyr-og-padder.aspx040205aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx040194aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af pelsdyrIndførsel og import af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-pelsdyr.aspx040206aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kvægIndførsel og import af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indfoersel-og-import-af-kvaeg.aspx040190aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af fjerkræ og rugeægIndførsel og import af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040199aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af bier og humlebierIndførsel og import af bier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-bier.aspx040197aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenIndførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/indfoersel_og_import_af_salamandre.aspx040189aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af får og gederIndførsel og import af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-får-og-geder.aspx040198aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx040160aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af forsøgsdyrIndførsel og import af forsøgsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-forsøgsdyr.aspx040200aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx040135aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
Øremærkning af indførte husdyrØremærkning af indførte husdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oeremaerkning-af-indfoerte-husdyr.aspx040331aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hesteIndførsel og import af hestehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-heste.aspx040202aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af dyr og avlsmaterialeIndførsel og import af dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-dyr-og-avlsmateriale.aspx040192aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx040134aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017