Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af pelsdyr

Ved pelsdyr forstås dyrearter, der alene opdrættes med henblik på anvendelse af pelsskindet (fx arten Mustela vison, amerikansk mink). Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, som udstedes af de veterinære myndigheder i afsenderlandet.

​Indførsel fra EU lande

Dyrene skal komme fra registrerede bedrifter, må ikke vise tegn på sygdom og skal være transportegnede. Det er forbudt at indføre mink og ræve, hvis de kommer fra bedrifter eller har været i kontakt med dyr, der kommer fra bedrifter med udbrud af eller mistanke om rabies inden for de seneste 6 mdr. (medmindre der vaccineres systematisk).
Dyrene skal ledsages af et INTRA-certifikat, som udstedes i TRACES systemet af de veterinære myndigheder i afsenderlandet.
 
Import fra 3.-lande
Dyrene skal ledsages af et sundhedscertifikat, der udstedes af de veterinære myndigheder i afsenderlandet.
 
Søgning i Certifikatdatabasen vil vise, om der er opstillet dyresundhedsmæssige importkrav for den pågældende dyreart (Søg på Levende dyr: Pelsdyr samt Handling: Import). Hvis der intet resultat vises, kontakt da venligst Fødevarestyrelsen med henblik på at få udarbejdet importkrav for dyrearten. (Se link til Certifikatdatabasen nederst på siden).
 
På baggrund af disse importkrav er det afsenderlandets ansvar at udarbejde sundhedscertifikatet efter modellen i bilag E, del I og II til Kommissionens beslutning 2007/240/EF, hvor de dyresundhedsmæssige importkrav skal stå i del II under "II. Sundhedsoplysninger". Inden første anvendelse skal certifikatet godkendes af Fødevarestyrelsen.
 
Udover at være ledsaget af dette sundhedscertifikat skal sendingen registreres i TRACES ved udarbejdelse af et veterinærdokument, CVED for dyr.
 
Relevante links
 
 
Lovstof og regler
​​​ 

Ændret 19. juli 2021