Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af gnavere

Der findes generelle regler ved indførsel af gnavere. Gnavere, der indføres som forsøgsdyr eller som kæledyr, skal følge andre krav.

​​Indførsel af gnavere (Rodentia) skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr samt - afhængigt af arten - bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter.
Gnavere, der stammer fra bedrifter m.v. (dog ikke forsøgsdyrsvirksomheder/-institutioner eller kæledyr), skal ved indførslen opfylde kravene opstillet i cetifikatet, La 23,0-2111, som kan hentes i certifikatdatabasen.
 
Certifikatet skal ikke anvendes ved indførsel af gnavere til forsøg eller gnavere, der som kæledyr flyttes, som følge af ejers behov for at rejse.

Gnavere til forsøg

Dyr, der indføres til forsøg, er omfattet af andre krav.
 

Kæledyr

Gnavere, der flyttes som følge af deres ejers behov for at rejse, og hvor flytningen sker i overenstemmelse med kæledyrsforordningens krav, betrag​tes som kæledyr, og kan således indføres efter reglerne for rejse med kæledyr.
 
Andre regler
Visse arter af gnavere må ikke holdes af privatperson. Se hvilke arter, det er forbudt at holde som privatperson, i bekendtgørelse om forbud mod hold af særlige dyr.
 
Det er derfor forbudt at indføre disse arter til Danmark mm. der er tale om gnavere bestemt til zoologisk haver eller laboratorier.
 
Transit igennem Danmark er dog tilladt.
Derudover kan gnavere være omfattet af CITES-​regler, hvorfor det anbefales at kontakte Miljøstyrelsen. 
 
Lovstof og regler
 
Ændret 16. juli 2021