Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af fjerkræ og rugeæg

Fjerkræet eller rugeæg af fjerkræ skal under transporten være ledsaget af et TRACES-certifikat udstedt af en embedsdyrlæge i afsenderlandet, hvor det attesteres, at fjerkræet lever op til betingelserne heri.

​Ved fjerkræ forstås ​​​​høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns samt strudsefugle (Ratitae), der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning.


Indførsel fra EU​​

Ved indførsel af  fjerkræ og rugeæg  fra andr​​e EU-lande og samhandelslande gælder de fælles EU-regler (Direktiv 2009/158/EØF), som er implementeret i dansk lovgivning (Bek. nr. 23/2016).

Fjerkræet eller rugeæg af fjerkræ skal under transporten være ledsaget af et TRACES-certifikat udstedt af en embedsdyrlæge i afsender​​landet, hvor det attesteres, at fjerkræet lever op til betingelserne heri.


Import fra tredjelande

Krav til import af fjerkræ og rugeæg af fjerkræ og rugeæg ​fra tredjelande er ligeledes harmoniseret af fælles EU-regler (​​Direktiv 2009/158/EØF).

Af Kommissionens Forordn​ing (EF) nr. 798/2008, er der fastsat en liste over de tredjelande, hvorfra det er tilladt at importere fjerkræ og rugeæg af fjerkræ til EU.

I forordningen findes ligeledes modeller til de sundhedscertifikater, der skal ledsage de forskellige typer af fjerkræ​ eller rugeæggene under transporten til EU. Betinge​lserne, der skal attesteres for af en embedsdyrlæge i afsendelseslandet, ses i de forskellige certifikater afhængigt af fjerkræets type. 
 
For at den pågældende type fjerkræ eller rugeæg må importeres til EU kræver det ikke blot at landet er listet, men også at den rigtige certifikatmodel er angivet udfor landet.
 
Ellers er import forbudt.
 
Forordningen er direkte gældende i hele EU, hvorfor bestemmelserne for den relevante varetype skal følges .
 
​ 

Lovstof og regler

 
 
Ændret 19. juli 2021