Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Indførsel og import af får og geder

Reglerne for indførsel og import af får og geder varierer afhængigt af, hvilket land der importeres fra

​Foruden de generelle krav til indførsel af dyr fra andre EU-lande, er der også specifikke krav til indførsel af får og geder fra EU, som fremgår af Bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015. Det betyder bl.a.:
 • Dyrene skal ledsages af et TRACES-certifikat, hvor de dyresundhedsmæssige krav heri skal være opfyldt.
 • De særlige scrapiekrav skal være opfyldt, ellers pålægges 7 års flytterestriktioner på besætningen – se i detaljer nedenfor.
 • Det betyder, at dyrene skal være ID-mærket i henhold til EU's forskrifter.
 • De skal undersøges af en embedsdyrlæge tidligst 24 timer før pålæsning.
 • De må ikke vise kliniske tegn på sygdom.
 • De må ikke stamme fra besætninger, som er underlagt restriktioner som følge af dyresygdomme.
 • Får og geder til avl, opdræt eller opfedning skal stamme fra besætninger, som er officielt fri for brucellose.
 • De skal være født og opdrættet i EU eller importeret i henhold til EU-reglerne.
 
Særlige TSE-krav vedr. scrapie
I henhold til TSE-forordningen skal får og geder leve op til nogle særlige scrapiekrav, når de sendes til en anden medlemsstat. Det betyder, at:
 • får og geder til alle formål, undtagen øjeblikkelig slagtning, der er bestemt til medlemsstater, som​ ha​r ubetydelig risiko (pt. har kun Østrig denne risikostatus) eller et godkendt nationalt scrapieprogram (hvilket Danmark, Sverige og Finland har), skal:
  • komme fra én eller flere bedrifter med ubetydelig risiko for klassisk scrapie (andre medlemsstater har  pligt til at etablere en officiel ordning for anerkendelse af sådanne bedrifter), eller
  • komme fra en medlemsstat eller et område i en medlemsstat med ubetydelig risiko for scrapie (pt. har kun Østrig denne risikostatus), eller
  • hvad angår får, have prionproteingenotypen ARR/ARR, samt ikke være omfattet af restriktioner som følge af positive TSE-tilfælde på bedriften, jf. Forordning nr. 630/2013 (ændringsforordning af 999/2001), bilag VII, kapitel B, punkt 3 og 4.
Se mere i Forordning nr. 999/2001 med senere ændringer.
 
Det er forbudt at indføre får og geder, som ikke falder ind under de kategorier, der er nævnt herover, til Danmark.
Ulovlig indførsel af får og geder vil, foruden risikoen for at få en bøde eller blive politianmeldt, samt få indflydelse på ens KO, betyde, at det sted, hvor dyrene har opholdt bliver pålagt 7 år restriktioner, herunder flytterestriktioner for andre får og geder, som måtte befinde sig på stedet, og det er uanset om de ulovligt indførte dyr returneres til deres oprindelsesland eller aflives.
 
Certifikaterne for hhv. avlsfår/-geder, får/geder til opfedning og slagtefår/-geder ligger i TRACES. De er med ændringen af TSE-forordningen blevet ændret, men de nye versioner er endnu ikke lagt i TRACES.
 
Bluetongue i EU
Vær opmærksom på de særlige krav, der gælder, hvis du indfører dyr, der stammer fra områder, hvor der er restriktionszoner for Bluetongue.
 
Import fra tredjelande
Foruden de generelle regler for import er de specifikke regler vedrørende import af får og geder fra tredjelande beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1325 fra 2015.

Får og geder kan kun importeres, hvis de kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som står i kolonne 1, 2 og 3 i skemaet i bilag I, del 1 i Forordning (EU) 206/2010. Det vil sige, at hvis landet ikke er på listen i bilaget til forordningen, så er import fra landet forbudt.

I samme bilag fremgår det af kolonne 4, hvilket af forordningens certifikater der kan anvendes til importen (fx OVI-X til tamfår/tamgeder til avl og/eller levebrug, og om der desuden er særlige krav (kolonne 4 og 5) fra de listede lande.

Det er afsenderlandets veterinære myndighed, der skal udarbejde og certificere det certifikat, som skal ledsage får/geder, der importeres til Danmark. Af certifikatmodellerne i forordningen fremgår det, hvilke krav dyrene og afsenderlandet skal leve op til.

Hvis landet, du ønsker at importere fra, ikke er opført i forordningens bilag I, del 1, er import forbudt.
 
Relevante links

OIE´s WAHID interface

Lovstof og regler

Lovgivning om ind- og u​dførsel af levende dyr​ 

 ​

 

 

Indførsel og import af andre hovdyrIndførsel og import af andre hovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-andre-hovdyr.aspx040195aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx040001aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kaniner og harerIndførsel og import af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx040204aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af gnavereIndførsel og import af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-gnavere.aspx040201aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hvirvelløse dyrIndførsel og import af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-hvirvelløse-dyr.aspx040203aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af krybdyr og padderIndførsel og import af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-krybdyr-og-padder.aspx040205aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx040194aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af pelsdyrIndførsel og import af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-pelsdyr.aspx040206aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kvægIndførsel og import af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indfoersel-og-import-af-kvaeg.aspx040190aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af fjerkræ og rugeægIndførsel og import af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx040199aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af bier og humlebierIndførsel og import af bier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-bier.aspx040197aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenIndførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/indfoersel_og_import_af_salamandre.aspx040189aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af svinIndførsel og import af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-svin.aspx040207aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx040160aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af forsøgsdyrIndførsel og import af forsøgsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-forsøgsdyr.aspx040200aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx040135aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx040043aspx0htmlEmneside
Øremærkning af indførte husdyrØremærkning af indførte husdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oeremaerkning-af-indfoerte-husdyr.aspx040331aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hesteIndførsel og import af hestehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-heste.aspx040202aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af dyr og avlsmaterialeIndførsel og import af dyr og avlsmaterialehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-af-dyr-og-avlsmateriale.aspx040192aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx040134aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018