Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af hø og halm

Før man kan importere hø og halm, skal man være registreret af Fødevarestyrelsen.

​​​​​​​​​​​​Før man kan importere hø og halm, skal man være registreret af Fødevarestyrelsen. Dette gælder både ved indførsel fra andre EU-lande (samhandel) og ved import fra tredjelande. 

For at blive registreret som importør af hø og halm skal du bruge blanketten:

Ansøgningsblanket om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

 

Indførsel fra andre EU-lande (samhandel)

Der kan indføres hø og halm fra alle EU-lande.​

Import fra tredjelande

Jf. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575 er det tilladt at importere hø og halm fra følgende tredjelande: 

 • Australien
 • Canada
 • Chile
 • Grønland
 • Guernsey​
 • Isle of Man​
 • Island
 • Jersey
 • New Zealand
 • Serbien*
 • Schweiz
 • Storbritannien (Det Forenede Kongerige)*
 • USA
*Se bemærkninger i gennemførelsesafgørelsen
Kun halmpiller til forbrænding:

 • Ukraine (Skal leveres direkte og overvåges i Traces fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes) Nærmere krav er beskrevet i gennemførelsesafgørelse 2022/575, artikel 2, stk. 2.Hø og halm skal underkastes offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Kun hø og halm, der hører under KN-koderne 121490 henholdsvis 12130000, og som importeres fra tredjelande, skal underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre foderstoffer, skal ikke underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted ved import fra tredjelande.

Sundhedscertifikater for hø og halm

Kun hø og halm, der hører under KN koderne 121490 henholdsvis 12130000, skal ved import fra tredjelande ledsages af et sundhedscertifikat. Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre foderstoffer, skal ved import fra tredjelande ikke ledsages af et sundhedscertifikat.

 
 
Lovstof og regler

Bestemmelserne kan findes i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter Bekendtgørelsen omfatter også hø og halm, selv om det ikke fremgår direkte af titlen.

Der er også bestemmelser for indførsel af hø og halm i Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575 af 6. april 2022 om hasteforanstaltninger mod in​dslæbning i Unionen af mund- og klovesyge via sendinger af hø og halm fra tredjelande eller territorier og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2208​

 Veterinærkontrolbekendtgørelse nr 134 2019 ABP mv

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575


Ændret 20. februar 2023