Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af hø og halm

Før man kan importere hø og halm, skal man være registreret af Fødevarestyrelsen.

​​​​​Før man kan importere hø og halm, skal man være registreret af Fødevarestyrelsen. Dette gælder både ved indførsel fra andre EU-lande (samhandel) og ved import fra tredjelande. 

For at blive registreret som importør af hø og halm skal du bruge blanketten:

Ansøgningsblanket om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Send den udfyldte ansøgning her

 
 

Indførsel fra andre EU-lande (samhandel)

Der kan indføres hø og halm fra alle EU-lande.

 

Import fra tredjelande

Jf. Forordning 136/2004, bilag V er det tilladt at importere hø og halm fra følgende tredjelande: 

 • Australien
 • Belarus (Hviderusland)
 • Canada
 • Chile
 • Grønland
 • Island
 • New Zealand
 • Serbien (som omhandlet i artikel 135 i stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side)
 • Sydafrika (undtagen den del af mund- og klovesygebekæmpelsesområdet, der er beliggende i veterinærregionen Northern and Eastern Transvaal, i distriktet Ingwavuma i veterinær​regionen Natal eller i grænseområdet stødende op til Botswana øst for 28° længde)
 • Schweiz
 • Ukraine (kun halmpiller bestemt til forbrænding, som leveres direkte i henhold til toldforsendelsesproceduren, jf. artikel 4, nr. 16, litra b i forordning (EØF) nr. 2913/92, og overvåges i Traces fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes) 
 • USA​


Hø og halm skal underkastes offentlig kontrol på grænsekontrolsteder

Kun hø og halm, der hører under KN-koderne 121490 henholdsvis 12130000, og som importeres fra tredjelande, skal underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted. Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre foderstoffer, skal ikke underkastes offentlig kontrol på et grænsekontrolsted ved import fra tredjelande.


Sundhedscertifikater for hø og halm

Kun hø og halm, der hører under KN koderne 121490 henholdsvis 12130000, skal ved import fra tredjelande ledsages af et sundhedscertifikat. Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre foderstoffer, skal ved import fra tredjelande ikke ledsages af et sundhedscertifikat.

 
 
Lovstof og regler
Bestemmelserne kan findes i § 3 i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v. Bekendtgørelsen omfatter også hø og halm, selv om det ikke fremgår direkte af titlen.
 
Desuden er der bestemmelser for indførsel af hø og halm i artikel 9, bilag IV og V i Kommissionens Forordning nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter.
 
 
​ 
Ændret 15. juli 2021