Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Indførsel og import af dyr og avlsmateriale

Du skal være registreret som importør i Fødevarestyrelsen, før du kan indføre og importere sendinger af dyr eller avlsmateriale fra andre EU-lande og tredjelande.

​​​​​​​​​​​​I Fødevarestyrelsens guide kan du læse mer​​​e om, hvordan du bliver registreret som importør.

Læs mere i guiden Registrering som importør af levende dyr, animalske biprodukter og avlsmateriale​.


​Generelle ​krav

Der findes nogle helt gene​​relle regler, man som importør skal efterleve. Foruden kravet om registrering skal indførslen eller importen forhåndsanmeldes mindst 1 arbejdsdag før til Fødevarestyrelsen. Desuden skal man føre optegnelser for importerne.

Derudover skal man som importør sikre sig, at sendingen overholder de specifikke regler for de enkelte dyrearter eller produktkategorier.

OBS – kravet om registrering gælder ikke ved privates ikke-kommerciel flytning af kæledyr. 
Læs mere på siden Rejse med kæledyr

 
Godkendte certifikater
De dyresundhedsmæssige krav til indførsel og import af langt de fleste dyrearter og produkter er fastsat af EU-lovgivningen. Vær opmærksom på, at der ikke kan dispenseres fra kravene i EU-lovgivningen. medmindre det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen.

Dér, hvor der endnu ikke er fælles EU regler, er der fastsat nationale regler.
 
Fælles for indførsler og importer er dog, at sendingen skal ledsages af et godkendt certifikat og leve op til de krav, der er angivet i certifikatet.
 
Sendingen skal være synet af fx en embedsdyrlæge fra de veterinære myndigheder, og certifikatet skal være udstedt af den kompetente myndighed (typisk en embedsdyrlæge) i afsenderlandet.
 
Du kan finde mere information i den specifikke lovgivning om ordlyden i de enkelte certifikatmodeller.
 
Grænsekontrol ved import fra tredjelande
Import af levende dyr fra tredjelande skal ske via et EU-godkendt grænsekontrolsted. Grænsekontrollen kan finde sted på et hvilket som helst EU-godkendt grænsekontrolsted i EU.
 
Ikke alle grænsekontrolsteder er godkendt til at modtage alle typer af sendinger. Du skal således sikre dig, at det grænsekontrolsted, hvorover du ønsker at importere en sending, nu også er godkendt til netop denne type sending.
 
Importen skal anmeldes til grænsekontrolstedet senest 24 timer inden selve sendingen ankommer til grænsekontrolstedet, og der skal udarbejdes et CVED (Common Veterinary Entry Document) i EU-Kommissionens TRACES-system.
 
Betaling for veterinær grænsekontrol
Den veterinære grænsekontrol i Danmark ved import af sendinger fra tredjelande er gebyrbelagt i henhold til B​etalingsbekendtgørelsen. Du finder link til bekendtgørelsen nederst under "Lovstof og regler".
 
Blanket til registrering af importør af levende dyr, avlsmateriale og nonfood
 
Læs mere​

Varebestemm​​​elser (VAB) – Kapitel A –​ Veterinærkontrol af levende dyr og animalske produkter m.v.​ 

 
Lovstof og regler

Lovgivning om ind- og udførsel af lev​​ende dyr

Lovgivning om ind- og udførsel af avlsmateriale​ 

 

 

 

Indførsel og import af andre hovdyrIndførsel og import af andre hovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-andre-hovdyr.aspx02404aspx0htmlEmneside
CITESCITEShttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/CITES.aspx02229aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kaniner og harerIndførsel og import af kaniner og harerhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-kaniner-og-harer.aspx02413aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af gnavereIndførsel og import af gnaverehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-gnavere.aspx02410aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hvirvelløse dyrIndførsel og import af hvirvelløse dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-hvirvelløse-dyr.aspx02412aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af krybdyr og padderIndførsel og import af krybdyr og padderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-krybdyr-og-padder.aspx02414aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af pelsdyrIndførsel og import af pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-pelsdyr.aspx02415aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskIndførsel og import af akvakulturdyr, herunder akvariefiskhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-akvakulturdyr.aspx015482aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af kvægIndførsel og import af kvæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indfoersel-og-import-af-kvaeg.aspx02399aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af fjerkræ og rugeægIndførsel og import af fjerkræ og rugeæghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-fjerkræ-og-rugeæg.aspx017123aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af bier og humlebierIndførsel og import af bier og humlebierhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-bier.aspx02406aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenIndførsel og import af salamandre af Caudata-ordenenhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/indfoersel_og_import_af_salamandre.aspx06709aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af svinIndførsel og import af svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-svin.aspx02416aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af får og gederIndførsel og import af får og gederhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-får-og-geder.aspx02407aspx0htmlEmneside
ID-mærkningID-mærkninghttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/ID-mærkning.aspx02372aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af forsøgsdyrIndførsel og import af forsøgsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-forsøgsdyr.aspx02409aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx02346aspx0htmlEmneside
Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen Egnede faciliteter for salamandre af Caudata-ordenen https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Egnede_faciliteter_for_salamandre.aspx06521aspx0htmlEmneside
Øremærkning af indførte husdyrØremærkning af indførte husdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Oeremaerkning-af-indfoerte-husdyr.aspx02520aspx0htmlEmneside
Indførsel og import af hesteIndførsel og import af hestehttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indførsel-og-import-af-heste.aspx02411aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx08971aspx0htmlEmneside

Ændret 16. maj 2018