Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel og import af dyr og avlsmateriale

Du skal være registreret som importør i Fødevarestyrelsen, før du må indføre og importere sendinger af dyr eller avlsmateriale fra andre EU-lande eller tredjelande.

​​​​​​​​​​​​I Fødevarestyrelsens guide kan du læse mer​​​e om, hvordan du bliver registreret som importør.

Læs mere i guiden "Registrering som importør af levende dyr, animalske biprodukter og avlsmateriale".

​Generelle ​krav

Der findes nogle helt gene​​relle regler, man som importør skal efterleve.
 
Foruden kravet om registrering skal importøren føre optegnelser over importerne med angivelse af:
  • dato for indførsel,
  • antal dyr,
  • dyreart,
  • navn på afsender (virksomhed eller person),
  • afsendelsesstedet adresse,
  • navn på modtager og 
  • bestemmelsesstedet adresse, samt
  • evt. senere bestemmelsessted for dyrene.
Importøren skal sikre sig, at sendinger overholder de specifikke regler for de pågældende dyrearter eller produktkategorier, fx krav om certifikat.

Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde kræve, at en importør forhåndsanmelder en indførsel fra et samhandelsland. Såfremt Fødevarestyrelsen gør brug af dette krav, vil det blive varslet via nyhedsbrevet; Faglig nyheder om import og samhandel.

Import af sendinger fra tredjelande skal importøren altid forhåndanmelde til grænsekontrolstedet, hvorover sendingen føres ind i EU. 
 
Godkendte certifikater
De dyresundhedsmæssige krav til indførsel og import af langt de fleste dyrearter og produkter er fastsat af EU-lovgivningen. Vær opmærksom på, at der ikke kan dispenseres fra kravene i EU-lovgivningen. medmindre det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen.

Der hvor der endnu ikke er fælles EU regler, er der fastsat nationale regler. Fælles for indførsler og importer er dog, at sendingen skal ledsages af et godkendt certifikat og leve op til de krav, der er angivet i certifikatet.

Sendingen skal være synet af en embedsdyrlæge fra de veterinære myndigheder, og certifikatet skal være udstedt af den kompetente myndighed (typisk en embedsdyrlæge) i afsenderlandet, medmindre andet er angivet.
 
Du kan finde mere information i den specifikke lovgivning om ordlyden i de enkelte certifikatmodeller.
 
Grænsekontrol ved import fra tredjelande
Import af levende dyr fra tredjelande skal ske via et EU-godkendt grænsekontrolsted. Grænsekontrollen kan finde sted på et hvilket som helst EU-godkendt grænsekontrolsted i EU.
 
Ikke alle grænsekontrolsteder er godkendt til at modtage alle typer af sendinger. Du skal således sikre dig, at det grænsekontrolsted, hvorover du ønsker at importere en sending, nu også er godkendt til netop denne type sending.
 
Importen skal anmeldes til grænsekontrolstedet senest 24 timer inden selve sendingen ankommer til grænsekontrolstedet, og der skal udarbejdes et CVED (Common Veterinary Entry Document) i EU-Kommissionens TRACES-system.
 
Betaling for veterinær grænsekontrol
Den veterinære grænsekontrol i Danmark ved import af sendinger fra tredjelande er gebyrbelagt i henhold til B​etalingsbekendtgørelsen. Du finder link til bekendtgørelsen nederst under "Lovstof og regler".
 
Blanket til registrering af importør af levende dyr, avlsmateriale og nonfood
 
Læs mere​
 
Lovstof og regler

Lovgivning om ind- og udførsel af lev​​ende dyr

Lovgivning om ind- og udførsel af avlsmateriale​ 

 
Ændret 16. juli 2021