Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af vareprøver – fødevarer

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde.

Kravene er ikke ens for animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer. Der er også forskel på reglerne, hvis vareprøven kommer fra et samhandelsland (EU-landene, Norge, Andorra, Færøerne og Island) eller et tredjeland (lande uden for samhandelsområdet).

Der er ikke krav om, at importøren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller importør.

Da der er risiko for, at dyresygdomme som fx mund- og klovesyge og fugleinfluenza kan smitte danske dyr, er reglerne for animalske vareprøver fra tredjelande de skrappeste.
 
Animalske vareprøver fra tredjelande
Hvis du ønsker at indføre vareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande, kræver det en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning om vareprøvetilladelse kan ske ved at udfylde vareprøveerklæringen og sende den til Fødevarestyrelsen. Dokumenter af relevans for ansøgningen vedlægges.

Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet, før vareprøven ankommer til Danmark. Hvis der kan gives tilladelse, vil minimumskravene være:
  • Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet.
  • Vareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål.
  • Vareprøven må ikke bringes i omsætning eller udleveres; dog er uddeling af smagsprøver på stedet tilladt.
  • Emballagen og rester af vareprøven skal destrueres eller returneres.
  • Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres. 
Der kan stilles flere krav, hvis fødevareenheden vurderer, at det er nødvendigt. Fx vil der i nogle tilfælde blive stillet krav om, at vareprøven desinficeres, før den forlader tredjelandet.
 
Nye regler på vej, du kan læse mere her.
 
Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse
For tiden kan der ikke gives tidsbegrænsede generelle fødevarevareprøvetilladelser.
 
Animalske vareprøver fra EU-lande
Indførsel af animalske vareprøver fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Vareprøven må ikke omsættes eller udleveres, medmindre det er som smagsprøver, fx i forbindelse med udstillinger.
 
Reglerne for indførsel af animalske vareprøver
Reglerne om indførsel af vareprøver af animalske fødevarer findes i Veterinærkontrolbekendtgørelsen og Veterinærkontrolforordningen. Se nedenfor.

 

Vareprøver, ikke-animalske fødevarer/foder under importrestriktion

For fødevarer og foder omfattet af importrestriktion under forordning (EU) 2019/1793 gælder, at vareprøver på mindre end 30 kg, der ikke er bestemt til markedsføring, kan indføres uden restriktion eller krav om grænsekontrol.

Virksomheden, der indfører vareprøven, skal kunne sandsynliggøre, at der er tale om en vareprøve. Vareprøven må ikke overdrages til anden virksomhed eller anvendes til fremstilling af fødevarer. 

Selvbetjening
Anden lovgivning
Vær opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området, fx Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen.
 
Find relevant lovstof (Veterinærkontrolbekendtgørelsen, Restriktionsbekendtgørelsen, Beslutning om produkter, der skal til veterinærkontrol m.v. på siden om Import af fødevarer.
 

Læs mere

 
 
 
Lovstof og regler
 
 
Ændret 28. april 2021