Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Indførsel af vareprøver – fødevarer

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde.

Kravene er ikke ens for animalske fødevarer og ikke-animalske fødevarer. Der er også forskel på reglerne, hvis vareprøven kommer fra et samhandelsland (EU-landene, Norge, Andorra, Færøerne og Island) eller et tredjeland (lande uden for samhandelsområdet).

Der er ikke krav om, at importøren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller importør.

Da der er risiko for, at dyresygdomme som fx mund- og klovesyge og fugleinfluenza kan smitte danske dyr, er reglerne for animalske vareprøver fra tredjelande de skrappeste.
 
Animalske vareprøver fra tredjelande
Hvis du ønsker at indføre vareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande, kræver det en tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning om vareprøvetilladelse kan ske ved at udfylde vareprøveerklæringen og sende den til Fødevarestyrelsen. Dokumenter af relevans for ansøgningen vedlægges.

Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet, før vareprøven ankommer til Danmark. Hvis der kan gives tilladelse, vil minimumskravene være:
  • Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet.
  • Vareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål.
  • Vareprøven må ikke bringes i omsætning eller udleveres; dog er uddeling af smagsprøver på stedet tilladt.
  • Emballagen og rester af vareprøven skal destrueres eller returneres.
  • Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres. 
Der kan stilles flere krav, hvis fødevareenheden vurderer, at det er nødvendigt. Fx vil der i nogle tilfælde blive stillet krav om, at vareprøven desinficeres, før den forlader tredjelandet.
 
Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse
Nogle virksomheder modtager regelmæssigt animalske vareprøver fra tredjelande. Virksomheden kan søge fødevareenheden om en generel, tidsmæssigt begrænset tilladelse til at indføre vareprøver fra tredjelande.
 
Den tidsbegrænsede generelle tilladelse gives på særlige vilkår. Udover kravene nævnt under minimumskrav ovenfor er et vigtigt krav, at kun vareprøver fra tredjelande, der er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, kan importeres under en generel vareprøvetilladelse.
 
Ansøgning om generel tidsbegrænset vareprøvetilladelse skal sendes til Fødevarestyrelsen elektronisk eller pr. brev til Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup.
 
Animalske vareprøver fra EU-lande
Indførsel af animalske vareprøver fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Vareprøven må ikke omsættes eller udleveres, medmindre det er som smagsprøver, fx i forbindelse med udstillinger.
 
Regler for sammensatte fødevarer fra tredjelande
En del fødevarer består af både animalske og vegetabilske ingredienser. Sammensætningen er afgørende for, om vareprøven skal indføres efter reglerne for animalske fødevarer eller efter reglerne for ikke-animalske fødevarer.
 
Reglerne står i Kommissionens beslutning nr. 2007/275/EF og er implementeret i Veterinærkontrolbekendtgørelsen. Hovedreglen er, at en sammensat fødevare skal til veterinær grænsekontrol, eller der skal søges en vareprøvetilladelse, når: 
  • den indeholder et kødprodukt, eller
  • den indeholder mindst 50 pct. andre animalske produkter (f.eks. mejeriprodukter, ægprodukter eller fiskeprodukter).  
I nogle tilfælde skal sammensatte fødevarer, som indeholder mindre end 50 pct. mejeri-produkter også til veterinær grænsekontrol eller have en vareprøvetilladelse. Læs mere i Veterinærkontrolbekendtgørelsen, bilag I, del I. Se under “Lovstof og regler” nedenfor.
 
Reglerne for indførsel af animalske vareprøver
Reglerne om indførsel af vareprøver af animalske fødevarer findes i Veterinærkontrolbekendtgørelsen og Veterinærkontrolforordningen. Se nedenfor.
 
Ikke-animalske vareprøver fra alle lande
Ikke-animalske fødevarer som vareprøver kan indføres uden tilladelse og uden begrænsning på mængden. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Vareprøven må ikke overdrages eller bruges til fremstilling af fødevarer.
 
Selvbetjening
Anden lovgivning
Vær opmærksom på, at andre myndigheder kan have lovgivning på området, fx Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen.
 
Find relevant lovstof (Veterinærkontrolbekendtgørelsen, Restriktionsbekendtgørelsen, Beslutning om produkter, der skal til veterinærkontrol m.v. på siden om Import af fødevarer.
 

Læs mere

 
 
 
Lovstof og regler
 
 
Ændret 26. april 2019