Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparater

Import fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparater kræver et sundhedscertifikat.

​​​​​​​Reglerne, der er beskrevet på denne side, tager ikke højde for bestemmelser til beskyttelse af vilde dyr, som administreres af Naturstyrelsen (CITES-reglerne).

Ud over de generelle betingelser er der specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater.

Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 samt afsnit 5, punkt 1 og 2

Betingelserne er opdelt efter, om de behandlede jagttrofæer og andre præparater stammer fra:

 • hovdyr og fugle

 • dyr af klassen insekter og arachnida eller

 • andre dyr

Betegnelsen hovdyr omfatter uparrettåede hovdyr (herunder heste, tapirer og næsehorn) og parrettåede hovdyr (herunder klovdyr, fx svin, kvæg, hjorte, kameler og flodheste).

​  

Jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle

De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1 og 2, samt bilag XIII, kapitel VI, del C.

 

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der er

 • kategori 2-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n)

Import og transitbetingelser

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater fra hovdyr og fugle skelnes mellem:

 • knogler,
 • horn, hove, gevirer og tænder fra hovdyr,
 • kløer fra fugle,
 • huder og skind, herunder skind fra fugle med påsiddende fjer, og
 • anvendelse af sikker behandling 

Behandlede knogler fra hovdyr og fugle

Behandlede knogler fra hovdyr og fugle kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale, 
 2. er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Behandlede horn, hove, gevirer eller tænder fra hovdyr

Behandlede horn, hove, gevirer eller tænder fra hovdyr kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af horn, hove, gevirer eller tænder, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at horn, hove, gevirer eller tænder er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Behandlede kløer fra fugle

Behandlede kløer fra fugle kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af kløer, og som

 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de  er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås

Behandlede huder eller skind fra hovdyr og fugle, herunder skind fra fugle med påsiddende fjer

Behandlede huder eller skind fra hovdyr og fugle, herunder skind med påsiddende fjer, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af huder eller skind, og som

 1. er blevet:
  — tørret
  — tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  — underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Anvendelse af sikker behandling

Jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle kan importeres, hvis de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de:

 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede hovdyr eller fugle eller opstillede/monterede dele af sådanne dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas. 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

 1. Behandlede k​nogler, horn, hove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind fra hovdyr og fugle 
  Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle kan importeres fra alle tredjelande under ledsagelse af sundhedscertifikat.

 2. Anvendelse af sikker behandling
  Behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der har gennemgået en sikker behandling som beskrevet ovenfor (fx udstopning), kan importeres fra alle tredjelande uden restriktioner. 

Sundhedscertif​ikat

 1. Behandlede knogler, horn, h​ove, kløer, gevirer, tænder, huder eller skind fra hovdyr og fugle
  Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med denne model i Gennemførelsesforordningen: bilag XV, kapitel 6(A)  

 2. Anvendelse af sikker behandling
  Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater af hovdyr og fugle, der har gennemgået en sikker behandling som beskrevet ovenfor (fx udstopning), stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat. 

Jagttrofæer og andre præparater af dyr af klassen Insecta og Arachnida
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater af dyr af klassen Insecta og Arachnida findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1, samt bilag XIII, kapitel VI, del C, punkt 1.
 

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater af dyr af klassen Insecta og Arachnida.
 

Import og transitbetingelser

Behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida kan importeres, hvis de er har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, forudsat at de:
 • er blevet underkastet en behandling, fx tørring, med henblik på at hindre overførsel af sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikro​præparatglas. 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, kan importeres fra alle tred​jelande uden restriktioner.

 

Sundhedscertifikat

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater fra dyr af klassen Insecta eller Arachnida, som har gennemgået en sikker behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat.


Jagttrofæer og andre præparater af andre dyr​
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle, dyr af klassen Insecta eller Arachnida, findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 6 og afsnit 5, punkt 1 samt bilag XIII, kapitel VI, del B og del C, pkt. 1. 
 

Råvarer

Behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle, dyr af klassen Insecta eller Arachnida, der er:
 • kategori 2-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 9, litra f) afledt af vilde dyr, der ikke mistænkes for at være inficeret med en sygdom, der kan overføres til mennesker eller dyr
 • kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a) og litra b) nr. i), iii) og v) samt litra n) 

Import og transitbetingelser

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, skelnes mellem:
 • anvendelse af sikre kilder, og 
 • anvendelse af sikker behandling   

Anvendelse af sikre kilder

Jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres under forudsætning af, at:
 • de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, og
 • de stammer fra et område, der ikke er omfattet af restriktioner på grund af forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme, som dyr af den pågældende art er modtagelige for. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at følgende behandlinger er tilstrækkelige til at opfylde kravet om, at jagttrofæer og andre præparater er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici:

 • fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • opstilling/montering af dyr eller af dele af dyr
 • anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination
 • bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi,
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og:
  •  er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas
 • behandling af knogler, horn, kløer , tænder, huder og skind som beskrevet nedenfor 

Behandlede knogler

Behandlede knogler, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af knogler, som:
 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at de er befriet for alt andet materiale,
 2. er blevet desinficeret med et middel, der er godkendt af den kompetente myndighed, herunder brintoverilte, og
 3. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Behandlede horn, kløer eller tænder

Behandlede horn, kløer eller tænder, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af horn, kløer eller tænder, og som:
 1. har ligget i kogende vand så længe, at det sikres, at horn, kløer eller tænder er befriet for alt andet materiale, og
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås.

Behandlede huder eller skind

Behandlede huder eller skind, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres, hvis der er tale om jagttrofæer eller andre præparater, der udelukkende består af huder eller skind, og som:
 1. er blevet:
  — tørret
  — tørsaltet eller vådsaltet i mindst 14 dage forud for afsendelsen eller
  — underkastet en konserveringsproces, bortset fra garvning, samt
 2. umiddelbart efter behandlingen og uden at være kommet i kontakt med andre animalske produkter, der kan indebære en fare for kontaminering, er pakket enkeltvis i gennemsigtig og lukket emballage, så efterfølgende kontaminering undgås. 

Anvendelse af sikker behandling

Jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, kan importeres under forudsætning af, at de er blevet underkastet en behandling eller præsenteres i en tilstand, der ikke frembyder nogen sundhedsrisici, og:
 • har gennemgået fuldstændig konservering (udstopning), så de kan bevares ved omgivelsestemperatur,
 • er opstillede/monterede dyr eller opstillede/monterede dele af dyr,
 • har gennemgået en anatomisk bearbejdningsproces såsom plastination,
 • er bearbejdede DNA-prøver bestemt til materialebanker til fremme af forskning i biodiversitet, økologi, læge- og veterinærvidenskab eller biologi, eller
 • indgår i naturhistoriske samlinger eller skal fremme videnskaben og
  • er konserveret i medier, såsom alkohol eller formaldehyd, der gør det muligt at fremvise genstandene, eller
  • er fuldstændig indlejret på mikropræparatglas.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, og som opfylder kravene om anvendelse af sikre kilder eller anvendelse af sikker behandling, kan importeres fra alle tredjelande uden restriktioner.
 

Sundhedscertifikat

Ved import af behandlede jagttrofæer og andre præparater, der stammer fra andre dyr end hovdyr, fugle og dyr af klassen Insecta eller Arachnida, og som opfylder kravene om anvendelse af sikre kilder eller anvendelse af sikker behandling, stilles der ikke krav om et sundhedscertifikat. ​
 
Lovstof og regler
Link til Biproduktforor​dningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011​  

Ændret 15. juli 2021