Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Pesticidet ethylenoxid i fødevarer

Pesticidet ethylenoxid er ikke godkendt til brug som pesticid i EU, men på trods af dette er ethylenoxid siden efteråret 2020 fundet i en række importerede produkter. Eksempelvis er stoffet påvist i sesamfrø, tilsætningsstoffer, kosttilskud, instant nudler, okra, chilifrugter og en række forskellige tørrede krydderier. Kilden til rester af ethylenoxid vurderes at være bevidst brug af stoffet i lande uden for EU, hvor stoffet bruges til at bekæmpe bakterier og andre skadevoldere i fødevaren.

​​​​​Regler for import af visse fødevarer til EU

​Da det ikke kan udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af ethylenoxid i fødevarer, er der vedtaget importrestriktioner for en række fødevarer med oprindelse i specifikke lande uden for EU. Restriktionerne omfatter primært Indien og andre lande i Asien. Derudover er følgende lande omfattet: Mexico, Tyrkiet, Uganda og Marokko. For nogle lande er der importrestriktioner for en række forskellige fødevarer, mens det for andre lande kun gælder en enkelt type af fødevarer. Den fulde liste omfattede fødevarer findes i bilagene til forordning (EU) 1793/2019. Bilagene indeholder også angivelse af frekvens for de partier, der skal udtages til laboratorieanalyse. Kontrollen udføres som grænsekontrol i det EU-land, der importerer partiet. De seneste tilføjelser vedrørende ethylenoxid til forordning (EU) 1793/2019 er gældende fra d. 3. juli 2022.

Se oversigt over ikke-animalske produkter omfattet af importrestriktioner på siden her: Ikke-animalske produkter under importrestriktion

Ved den analytiske kontrol skal fødevaren overholde EU's grænseværdi for ethylenoxid. Grænseværdien for det specifikke produkt kan findes i forordning 396/2005 - og i EU's database over pesticidrester i fødevarer. Bemærk, at der er forskellige grænseværdier for forskellige typer af fødevarer.

For tilsætningsstoffer, som ikke reguleres i henhold til forordning 396/2005, er grænseværdien fastsat til 0,1 mg/kg jf. Kommissionens forordning (EU) 2022/1396.​

Derudover er der fra d. 1. juli 2022 implementeret supplerende kontrol for bl.a. ethylenoxid i udvalgte økologiske fødevarer (græskarkerne fra Kina samt ingefær, guargummi, sesamfrø og gurkemeje fra Indien).

Denne supplerende kontrol er indført på baggrund af EU-Kommissionens udmelding, jf.

DG AGRI working document on additional official controls on products


Håndtering af fund af ethylenoxid over grænseværdien i fødevarer

Ethylenoxid er ikke godkendt til brug som pesticid i EU, og EU-Kommissionen har understreget, at fødevarer med restindhold af ethylenoxid over grænseværdien - samt alle produkter, hvor disse fødevarer indgår - bør vurderes som farlige jf. artikel 14 i Fødevareforordningen 178/2002.
Baggrunden for dette er, at det er vurderet, at stoffet kan skade arveanlæggene og være kræftfremkaldende. Det er ikke muligt at fastsætte en nedre grænse for ethylenoxids skadelige effekter. Derfor skal fund af restindhold af stoffet af hensyn til forbrugerne, håndteres ud fra et forsigtighedsprincip ud fra den videnskabelige viden, der er i dag. Det er derudover en skærpende omstændighed, at der er tale om et stof, der bruges bevidst.

På baggrund af ovenstående vurderes alle fund af ethylenoxid over grænseværdien i fødevarer som udgangspunkt farlige; det gælder også tilsætningsstoffer. Produkter hvor der indgår fødevarer eller tilsætningsstoffer med indhold af ethylenoxid over grænseværdien vurderes også farlige. Alle fødevarevirksomheder skal således være opmærksomme på, at alle fødevarer herunder tilsætningsstoffer overholder grænseværdien, og at fødevarer eller tilsætningsstoffer med ulovligt indhold ikke anvendes i sammensatte produkter.​

Spørgsmål og svar

Hvor farligt er ethylenoxid?

Ethylenoxid er vurderet at kunne være kræftfremkaldende på grundlag af undersøgelser, hvor forsøgsdyr og mennesker har været udsat for stoffet via indånding. Der er imidlertid ingen information om, hvorvidt stoffet kan være kræftfremkaldende efter indtagelse via maden. Det kan ikke udelukkes, at der kan være en sundhedsmæssig risiko ved indtagelse af ethylenoxid fra fødevarer.

Ethylenoxid er meget flygtigt og vil sandsynligvis forsvinde helt eller delvist ved tilberedning eller forarbejdning, men der kan dog alligevel være risiko for, at der kan være rester af stoffet i tilberedte eller forarbejdede fødevarer.​

Hvad skal man som forbruger gøre?

Forbrugere anbefales at orientere sig om tilbagetrukne fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside.​

Er det mest farligt for børn?

Ethylenoxid er under mistanke for at udgøre en risiko ved indånding, men det er ikke vist, at stoffet udgør den samme risiko i kosten. Ethylenoxid fordamper nemt, og risikoen er sandsynligvis begrænset i forarbejdede fødevarer, men der er ikke grund til at løbe en risiko. Der er ikke undersøgelser der peger på, at børn er mere udsatte end andre aldersgrupper. Fødevarestyrelsen anbefaler, at man holder øje med fødevarer, der tilbagekaldes, og at man kasserer disse.​

Hvor meget regner man med at skulle spise for at se symptomer?

Der er ingen grænse for, hvornår man løber en risiko ved indtagelse af ethylenoxid, da der ikke er en nedre grænse for stoffets skadelige effekter (kan være kræftfremkaldende og kan skade arvematerialet). Derfor kan det ikke udelukkes, at små mængder udgør en risiko, men der vides ikke nok om stoffet til, at det kan fastslås med sikkerhed. Da stoffet nemt fordamper, er risikoen sandsynligvis begrænset i forarbejdede fødevarer.  ​

Hvad er symptomerne?

Ethylenoxid er vurderet at kunne være kræftfremkaldende ved indånding. Derudover findes ingen information, der kan belyse eventuelle sundhedsskadelige effekter af ethylenoxid efter kortvarig såvel som langvarig indtagelse via fødevarer. Det kan ikke forventes, at man ved indtagelse kan se umiddelbare symptomer.​

Hvad så hvis man allerede har spist det?

Ethylenoxid er et meget flygtigt stof og vil sandsynligvis forsvinde helt eller delvist ved tilberedning eller forarbejdning. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være rester af stoffet i tilberedte eller forarbejdede fødevarer. Derfor er det også vigtigt at udvise forsigtighed ved at kassere fødevarer, der er under mistanke for et indhold af ethylenoxid​.​

Hvad gælder for brug af ​​sesamfrø til foder?

Grænseværdien for rester af ethylenoxid i fødevarer gælder også, når den pågældende fødevare bruges til foder. Det er derfor ikke muligt at anvende fødevarer til foder, hvis fødevaren indeholder for højt indhold af ethylenoxid. Dette gælder også, hvis fødevaren er fremstillet med indhold af en ingrediens, som indeholder ethylenoxid over grænseværdien. ​


Ændret 6. september 2022