Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af knogler, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug bortset fra OGJ

Importbetingelser for knogler, horn, hove (inkl. klove) og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ. Betingelserne gælder ikke for benmel, hornmel og hovmel.

​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke beti​ngelser for import af knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf. 

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Reglerne findes i Gennemførelse​sforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 11, samt afsnit 7.

Råvarer 
Kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), litra b), nr. i) og iii) og litra e) og h).
 
Import- og transitbetingelser 
Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ skal opfylde kravene i Gennemførelsesforordningen, ​bilag XIV, kapitel II, afsnit 7.
 
Tredjelande, hvorfra import er tilladt 
Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ kan importeres fra alle tredjelande.
 
Handelsdokument og importørerklæring 
Knogler og knogleprodukter, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug, bortset fra OGJ skal være ledsaget af et handelsdokument som fastlagt i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 7, punkt 2 og en erklæring fra importøren som er i overensstemmelse med modellen i Gennemførelsesforordningen, bilag XV, kapitel 16. Erklæringen skal udfærdiges på mindst et af de officielle sprog, som tales i den medlemsstat, hvor forsendelsen først føres ind i EU og mindst et af de officielle sprog som tales i bestemmelsesmedlemsstaten.
 
Ændret 25. februar 2020