Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af fjer og fjerdele til teknisk brug

Der er kun tilladt at importere behandlede fjer og fjerdele fra tredjelande.

​​​Ud over de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af behandlede fjer og fjerdele. Reglerne findes i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 14​2/2011), bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 9, samt afsnit 6.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

 

Råvarer 
Fjer og fjerdele skal være kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra e).
 
Import- og transitbetingelser 
Det er forbudt at importere ubehandlede fjer og fjerdele fra alle tredjelande. Forbuddet er hjemlet i Bekendtgørelse. nr. 893 af 26. august 2004.
 
Det er tilladt at importere behandlede fjer og fjerdele fra alle tredjelande.
 
Handelsdokument 

Behandlede fjer og fjerdele kan importeres,

  • når de ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at fjerene og fjerdelene eller dunene er blevet behandlet med vanddamp eller ved en anden metode, som sikrer, at der ikke resterer uacceptable risici, og at de er tørre og er indesluttet i lukket emballage, og
  • de sendes til en registreret virksomhed eller et registreret anlæg for at blive vasket industrielt og behandlet med varm damp ved 100°C i mindst 30 minutter, medmindre det fremgår af handelsdokumentet, at de allerede er blevet underkastet en sådan vask og behandling. 

Der er ikke krav om handelsdokument for

- behandlede prydfjer 
- behandlede fjer, der medbringes af rejsende til privat brug og
- behandlede fjer eller dun i forsendelser til privatpersoner til ikke-industrielle formål.
 
Lovstof og regler
 
 
 
Ændret 19. juli 2021