Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Import fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brug

Import fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

​​Udover de generelle betingelser for import af animalsk​e biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af blod og blodprodukter til teknisk brug.

Der skelnes mellem, om produkterne stammer fra blod fra dyr af hestefamilien eller fra andre dyr.

 
Specifikke betingelser for import af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 2, samt afsnit 2.
 

Råvarer

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), d) og h).
 

Import- og transitbetingelser

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 2.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede blodprodukter fra hovdyr skal komme fra:
 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010, og hvorfra import af fersk kød af alle arter af tamhovdyr er tilladt, men kun i det tidsrum, der er angivet i kolonne 7 og 8 i nævnte del
 • Japan
Ubehandlede blodprodukter fra fjerkræ og andre fuglearter skal komme fra:
 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • Japan
Ubehandlede blodprodukter fra andre dyr skal komme fra:
 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2012
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 119/2009
 • Japan
Behandlede blodprodukter skal komme fra:
 • tredjelande, der er opført i del 1 til bilag II til Forordning nr. 206/2010
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 119/2009
 • Japan
 

Sundhedscertifikater

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelses-forordningen.
 
Ubehandlede blodprodukter:
 • Bilag XV, Kapitel 4(C)
Behandlede blodprodukter:
 • Bilag XV, Kapitel 4(D)

Specifikke betingelser for import af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 3, samt afsnit 3.
 

Råvarer

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien skal bestå ef eller være fremstillet af animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), d) og h).
 

Import- og transitbetingelser

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 3.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

 • Blod fra dyr af hestefamilien
  Blod skal være opsamlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, punkt 1 og skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført i bilag I til Beslutning 2004/211/EF, og hvorfra import af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt. 
 • Blodprodukter fra dyr af hestefamilien
  Blodprodukter, der er behandlet i overensstemmelse med bilag XIII, k​apitel IV, punkt 2, litra b), nr. i) skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført i bilag I til Beslutning 2004/211/EF, og hvorfra import af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt.
  Blodprodukter der er behandlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, litra b), nr. ii) skal komme fra et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af tamdyr af hestefamilien. 

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:
 • bilag XV, kapitel 4(A)
Lovstof og regler​

 

 

 

Import fra 3.-lande af svinebørsterImport fra 3.-lande af svinebørsterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af svinebørster.aspx040172aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af forarbejdet animalsk proteinImport fra 3.-lande af forarbejdet animalsk proteinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af forarbejdet animalsk protein.aspx040168aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brugImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt til teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt til teknisk brug.aspx040163aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fjer og fjerdele til teknisk brugImport fra 3.-lande af fjer og fjerdele til teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-fjer-og-fjerdele-til-teknisk-brug.aspx040183aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svinImport fra 3.-lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svinhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af ubehandlet uld og hår fra andre dyr end svin.aspx040173aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af horn, hove og produkter heraf til fremstilling af OGJImport fra 3.-lande af horn, hove og produkter heraf til fremstilling af OGJhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-horn,-hove-og-produkter-heraf-til-fremstilling-af-OGJ.aspx040184aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af knogler, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug bortset fra OGJImport fra 3.-lande af knogler, horn, hove og produkter heraf til teknisk brug bortset fra OGJhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-knogler-og-knogleprodukter-til-teknisk-brug-bortset-fra-OGJ.aspx040185aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermusImport fra 3.-lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermushttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af forarbejdet husdyrgødning, afledte produkter fra husdyrgødning og guano fra flagermus.aspx040169aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af huder og skind fra hovdyr - herunder klovdyrImport fra 3.-lande af huder og skind fra hovdyr - herunder klovdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af huder og skind fra hovdyr - herunder klovdyr.aspx040170aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderImport fra 3.-lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foderhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af afsmeltet fedt og fiskeolie til foder.aspx040162aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brugImport fra 3.-lande af fedtderivater til foder eller teknisk brughttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af fedtderivater til foder eller teknisk brug.aspx040166aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til anvendelse i foder til pelsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-anvendelse-i-foder-til-pelsdyr.aspx040180aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl Import fra 3.-lande af biprodukter fra biavl https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af biprodukter fra biavl.aspx040165aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import fra 3. lande af animalske smagsforstærkere til fremstilling af foder til selskabsdyr.aspx040164aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparaterImport fra 3.-lande af ubehandlede jagttrofæer og andre præparaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import_fra_3lande_af_ubehandlede_jagttrofaee_ og_andre_praeparater.aspx040175aspx0htmlEmneside
GrænsekontrolGrænsekontrolhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol.aspx040135aspx0htmlEmneside
Import af nonfoodImport af nonfoodhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-af-non-food.aspx040177aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparaterImport fra 3.-lande af behandlede jagttrofæer og andre præparaterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import_fra_3lande_af_behandlede_jagttrofaeer.aspx040174aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrImport fra 3.-lande af animalske biprodukter til fremstilling af foder til selskabsdyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter-til-fremstilling-af-foder-til-selskabsdyr.aspx040181aspx0htmlEmneside
Samhandel med animalske biprodukterSamhandel med animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Samhandel-med-animalske-biprodukter.aspx040422aspx0htmlEmneside
Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrGrænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyrhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Grænsekontrol,-indgangssteder-og-midlertidige,-godkendte-kontrolsteder.aspx040134aspx0htmlEmneside
Import fra 3.-lande af animalske biprodukterImport fra 3.-lande af animalske biprodukterhttps://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Import-fra-3.-lande-af-animalske-biprodukter.aspx040179aspx0htmlEmneside

Ændret 1. august 2017