Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brug

Import fra 3.-lande af blod og blodprodukter til teknisk brug kræver et sundhedscertifikat.

​​Udover de generelle betingelser for import af animalsk​e biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for import af blod og blodprodukter til teknisk brug.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Der skelnes mellem, om produkterne stammer fra blod fra dyr af hestefamilien eller fra andre dyr.

 
Specifikke betingelser for import af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 2, samt afsnit 2.
 

Råvarer

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), d) og h).
 

Import- og transitbetingelser

Blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 2.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Ubehandlede blodprodukter fra hovdyr skal komme fra:

 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2010, og hvorfra import af fersk kød af alle arter af tamhovdyr er tilladt, men kun i det tidsrum, der er angivet i kolonne 7 og 8 i nævnte del
 • Japan

Ubehandlede blodprodukter fra fjerkræ og andre fuglearter skal komme fra:

 • tredjelande eller dele af tredjelande, der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • Japan

Ubehandlede blodprodukter fra andre dyr skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 i bilag II til Forordning nr. 206/2012
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 119/2009
 • Japan

Behandlede blodprodukter skal komme fra:

 • tredjelande, der er opført i del 1 til bilag II til Forordning nr. 206/2010
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 798/2008
 • tredjelande der er opført i del 1 i bilag I til Forordning nr. 119/2009
 • Japan
 

Sundhedscertifikater

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blodprodukter, bortset fra blodprodukter fra dyr af hestefamilien, være ledsaget af et sundhedscertifikat i overensstemmelse med den relevante model i Gennemførelses-forordningen.
 

Ubehandlede blodprodukter:

 • Bilag XV, Kapitel 4(C)

Behandlede blodprodukter:

 • Bilag XV, Kapitel 4(D)

Specifikke betingelser for import af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug
De specifikke betingelser for import fra tredjelande af blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien til teknisk brug findes i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, tabel 2, nr. 3, samt afsnit 3.
 

Råvarer

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien skal bestå ef eller være fremstillet af animalske biprodukter, der er kategori 3-materiale som omhandlet i Biproduktforordningen, artikel 10, litra a), b), d) og h).
 

Import- og transitbetingelser

Blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien skal opfylde kravene, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen, bilag XIV, kapitel II, afsnit 3.
 

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

 • Blod fra dyr af hestefamilien
  Blod skal være opsamlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, punkt 1 og skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført i bilag I til Beslutning 2004/211/EF, og hvorfra import af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt. 
 • Blodprodukter fra dyr af hestefamilien
  Blodprodukter, der er behandlet i overensstemmelse med bilag XIII, k​apitel IV, punkt 2, litra b), nr. i) skal komme fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført i bilag I til Beslutning 2004/211/EF, og hvorfra import af dyr af hestefamilien til opdræt og som brugsdyr er tilladt.
  Blodprodukter der er behandlet i overensstemmelse med bilag XIII, kapitel IV, afsnit 2, punkt 2, litra b), nr. ii) skal komme fra et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, og hvorfra medlemsstaterne tillader import af fersk kød af tamdyr af hestefamilien. 

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal blod og blodprodukter fra dyr af hestefamilien være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:
 • bilag XV, kapitel 4(A)
Lovstof og regler​

 
Ændret 19. juli 2021