Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af animalske biprodukter

Betingelser for indførsel af animalske biprodukter afhænger af, om det er fra EU eller tredjelande.

​​​​​​​​​​​​Ved indførsel fra EU er der tale om samhandel, mens indførsel fra tredjelande betegnes som import.

Disse to begreber vil blive brugt i den følgende beskrivelse af betingelserne for indførsel af animalske biprodukter.


Restriktioner for import af animalske biprodukter

EU-kommissionen og medlemslandene kan vedtage specifikke beskyttelsesforanstaltninger for visse produkter – disse kaldes også importrestriktioner.


Betingelser ved import fra tredjelande

Du skal lade dig registrere som importør ved at sende ansøgning til Fødevarestyrelsen.

Du skal sørge for, at produkterne kommer til grænsekontrol

Du skal sikre dig, at de produkter, du gerne vil importere:

  • opfylder de relevante krav,
  • er ledsaget af de rigtige dokumenter og
  • stammer fra et land, der er på EU's liste over lande, der må eksportere det pågældende produkt til EU.

Som udgangspunkt er der krav om, at forsendelsen skal ledsages af et sundhedscertifikat, som skal være udstedt i oprindelseslandet af en embedsdyrlæge.  


Hvor finder jeg oplysninger om, hvilke specifikke krav der gælder for import?

Importkravene til import fra tredjelande varierer, alt efter hvilken type produkt du ønsker at importere. Importkravene fremgår af artikel 41 i biproduktforordningen samt bilag XIV og XV i gennemførelsesforordningen.

Samhandel inden for EU kan foregå i henhold til artikel 21, 22 og 48 i Biproduktforordningen og bilag VIII i Gennemførelsesforordningen.

Det er i Gennemførelsesforordningen, du kan se, hvilke dokumenter der skal ledsage produkterne, når de importeres.

Kravene om registrering af importører m.v. findes i Bekendtgørelse nr. 734 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfoodprodukter – se nedenfor under Lovstof og regler. 

Specifikke krav for import af visse produkter
Ved at klikke på et af nedenstående links kommer du til leksikonsiden, der omhandler import fra 3. lande af det valgte produkt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lovsto​f og regler
 ​

​ 

Ændret 3. januar 2022