Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af tricalciumphosphat

Import fra 3.-lande af tricalciumphosphat kræver et sundhedscertifikat

Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for tricalciumphosphat.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer

Tricalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009) i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i) og k).

Import- og transitbetingelser

Tricalciumphosphat skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 7 samt være fremstillet efter kravene i Gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 7.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Tricalciumphosphat skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til Forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal tricalciumphosphat være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kapitel 12

Lovstof og regler

Link til Biproduktforor dningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011​​