Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af kollagen

Import fra 3.-lande af kollagen kræver et sundhedscertifikat

​Udover de generelle betingelser for import af animalske biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for kollagen.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer

Kollagen skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009) i artikel 10, litra a), b), e), f), g), i) og j).

Import- og transitbetingelser

Kollagen skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 8 samt være fremstillet efter kravene i Gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 8.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Kollagen skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til Forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal kollagen være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kapitel 11

Lovstof og regler

Link til Biproduktforordningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011