Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Import fra 3.-lande af dicalciumphosphat

Import fra 3.-lande af dicalciumphosphat kræver et sundhedscertifikat

Udover de generelle betingelser for import af animalsk​e biprodukter fra tredjelande er der specifikke betingelser for dicalciumphosphat.

Her kan du læse mere om de generelle betingelser

Råvarer

Dicalciumphosphat skal være fremstillet af kategori 3-materiale som beskrevet i Biproduktforordningen (Forordning nr. 1069/2009) i artikel 10, litra a), b), d), e), f), g), h), i), j) og k).

Import- og transitbetingelser

Dicalciumphosphat skal opfylde de specifikke betingelser, der er beskrevet i Gennemførelsesforordningen (Forordning nr. 142/2011), bilag XIV, kapitel I, tabel 1, nr. 6 samt være fremstillet efter kravene i Gennemførelsesforordningen bilag X, kapitel II, afsnit 6.

Tredjelande, hvorfra import er tilladt

Dicalciumphosphat skal komme fra tredjelande opført i bilag XII og XIII til Forordning 2021/405.

Sundhedscertifikat

Under transporten til det EU-godkendte grænsekontrolsted, hvor veterinærkontrollen finder sted, skal dicalciumphosphat være ledsaget et sundhedscertifikat i overensstemmelse med følgende model i Gennemførelsesforordningen:

  • bilag XV, kapitel 12

Lovstof og regler

Link til Biproduktforordningen 1069/2009 og Gennemførelsesforordningen 142/2011